日蘭辭典+

12 resultaten voor ‘doorbrengen’
日蘭辭典 (trefwoord)
ankan安閑
zn. vrije tijd m.; ledigheid v. ¶ 安閑として暮す zijn tijd in ledigheid doorbrengen; niets uitvoeren.
asobikurasu遊び暮す
(遊び暮らす) i.w. luieren; niets uitvoeren; zijn tijd in ledigheid doorbrengen.
wataru渡る
t.w. (1) [越えて行く] overtrekken; oversteken. i.w. (2) [渡來する] ingevoerd worden. t.w. (3) [及ぶ] bereiken; i.w. zich uitstrekken. i.w. (4) [繼續] duren. (5) [通ずる] goed op de hoogte zijn van; zich thuisvoelen in. (6) [暮す] leven; t.w. doorbrengen. t.w. (7) [を] oversteken; doorwaden. ¶ 他人渡る in andere handen overgaan. ¶ 二時間に亙る twee uur duren. ¶ 河を渡る rivier oversteken. ¶ 支那から渡った品 een artikel, dat uit China komt.
hi

zn. (1) [太陽] zon v. (2) [一日] dag m. (3) [付] datum m. (4) [] tijd m. (5) [場合] geval o. ¶ が昇る de zon gaat op. ¶ 入る de zon gaat onder. ¶ にあたる in de zon zijn. ¶ に燒ける door de zon verbrand zijn. ¶ が暮れる het loopt tegen den avond. ¶ を暮らす den dag doorbrengen. ¶ に增し van dag tot dag; elken dag. ¶ 一日 met den dag. ¶ per dag. ¶ 有事のには in geval van nood.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <doorbrengen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
宿泊するshyukuhakusuru logeren; verblijf houden [in een hotel enz.]; zijn verblijf hebben; verblijven; doorbrengen; [fig.] bivakkeren; [fig.; uitdr.] zijn bivak opslaan; te gast zijn; [i.h.b.] overnachten; [i.h.b.] hun kwartier hebben; [i.h.b.] kwartier maken
投じるtoujiru (1) zich werpen; zich gooien; zich storten; (2) [グループに] meedoen; zich aansluiten; (3) [人気に] aanslaan; [機に] aangrijpen; (4) [敵に] capituleren; zich overgeven; (5) [宿に] logeren; verblijven; doorbrengen; (6) gooien; werpen; (7) investeren; storten; besteden; (8) [一票を] uitbrengen; stemmen
投ずるtouzuru (1) [敵軍に] zich overgeven; capituleren; zwichten; (2) [時流に] meegaan; meedoen; te baat nemen; gebruik maken van; aangrijpen; inspelen op; benutten; (3) [意気相~] passen; overeenkomen; overeenstemmen; op één lijn zitten; klikken; (4) [旅宿に] logeren; verblijven; doorbrengen; z'n intrek nemen; (5) [直球を] werpen; gooien; smijten; keilen; (6) [白票を] uitbrengen; deponeren; [獄に] ingooien; inwerpen; (7) [身を] zich werpen op; zich storten in; zich inzetten voor; zich wijden aan; [Belg.N.] zich smijten; (8) [影; 光を] tot ver vooruit werpen; (9) [資金を] verstrekken; investeren; besteden; beleggen; steken in; (10) [薬餌を] toedienen
泊まるtomaru (1) verblijven; logeren; doorbrengen; overblijven; aanleggen; zich ophouden; pleisteren; [inform.] blijven; [i.h.b.] bivakkeren; (2) aanleggen; afmeren; voor anker gaan; voor de wal komen; ten anker gaan liggen; (3) de waakdienst hebben; een nachtdienst draaien; in de nachtdienst zitten
to (a) oversteken; overzetten; (b) overgaan; doorbrengen; (c) aanreiken
留まるtomaru (1) op zijn plaats blijven; vast blijven zitten; houden; (2) [m.b.t. vogels]) roesten; zich ophouden; pleisteren; neerstrijken; neerkomen; landen; gaan zitten; (3) blijven; verblijven; doorbrengen; (4) [i.c.m. 目に] opgemerkt blijven; [i.c.m. 心に] in het geheugen gegrift staan
送るokuru (1) zenden; sturen; opsturen; verzenden; versturen; (2) uitgeleide doen; uitleiden; wegbrengen; naar buiten leiden; uitlaten; (3) begeleiden; vergezellen; escorteren; onder bewaking zenden; [i.h.b.] chaperonneren; (4) [月日を] besteden; spenderen; [生活を] leiden; doorbrengen; (5) [送り仮名を] okurigana toevoegen
過ごすsugosu (1) doorbrengen; spenderen; besteden; verdrijven; verkorten; [m.b.t. een leven] leiden; wijden; slijten; doorleven; [arch.] passeren; (2) te buiten gaan aan; onmatig gebruiken; te ver gaan in; [m.b.t. scherts] te ver drijven; overdrijven (met); [i.h.b.] onmatig; overdadig; te veel drinken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.54 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'doorbrengen', strategie: exact). 
2005-2022