日蘭辭典+

10 resultaten voor ‘doortastend’
日蘭辭典 (trefwoord)
hagire-no-yoi齒切れの好い
(歯切れのよい、歯切れの良い) bn. energiek; doortastend; flink.
injun因循
zn. aarzeling v.; uitstel o.; vertraging v. ¶ 因循な langzaam; aarzelend; niet doortastend. ¶ 因循する aarzelen; uitstellen; op de lange baan schuiven. ¶ 因循姑息 aarzeling; vertraging; halfslachtigheid; gemis aan doortastendheid.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <doortastend>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ずばりzubari (1) besluitvaardig; resoluut; doortastend; flink; vastberaden; zelfverzekerd; kordaat; beslist; gedecideerd; [veroud.] geresolveerd; stellig; eens en voorgoed; voor eens en altijd; voorgoed; definitief; (2) duidelijk; eerlijk; openhartig; oprecht; rechtuit; frank; recht voor z'n raap; zonder er doekjes om te winden; direct; op de man af; à bout portant; (3) bij het rechte eind; juist [geraden]
ずばりとzubarito (1) besluitvaardig; resoluut; doortastend; flink; vastberaden; zelfverzekerd; kordaat; beslist; gedecideerd; [veroud.] geresolveerd; stellig; eens en voorgoed; voor eens en altijd; voorgoed; definitief; (2) duidelijk; eerlijk; openhartig; oprecht; rechtuit; frank; recht voor z'n raap; zonder er doekjes om te winden; direct; op de man af; à bout portant; (3) bij het rechte eind; juist [geraden]
完膚無きまでにkanpunakimadeni (1) doortastend; ingrijpend; drastisch; onherkenbaar; (2) meedogenloos; niets ontziend
強硬 ; 強梗kyoukou krachtig; drastisch; doortastend; fors; hard
強硬な ; 強梗なkyoukouna krachtig; drastisch; doortastend; fors; hard
徹底的tetteiteki doortastend; grondig; ingrijpend; diepgaand; volledig; intensief; volkomen; terdege; door en door; verregaand; drastisch; radicaal
抜本的bapponteki radicaal; drastisch; verregaand; ingrijpend; doortastend
断乎 ; 断固danko (1) doortastend; kordaat; resoluut; beslist; vastberaden; vastbesloten; besluitvaardig; (2) standvastig; volhardend; volhoudend; onverzettelijk; onwrikbaar; onwankelbaar
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'doortastend', strategie: exact). 
2005-2023