日蘭辭典+

21 resultaten voor ‘eerste’
日蘭辭典 (trefwoord)
arakabe荒壁
zn. eerste laag pleister v.
atosaki後先
zn. (1) [前後] voorkant en achterkant; eerste en laatste. ¶ 前後顛倒 verkeerd om; in de war. (2) [順序] volgorde v. ¶ 後先の考なき ondoordacht; onvoorzichting.
ichi
telw. een; de eerste (第一); zn. aas (カルタの) o. ¶ 一も二もなく zonder eenige discussie. ¶ 一も二もなく斷る botweg weigeren. ¶ 第一に in de eerste plaats; eerstens. ¶ 一か八か erop of eronder; alles of niets. ¶ 一から十まで in alle opzichten; van begintot eind. ¶ 一と言って二とさがらぬ onovertroffen. ¶ 一を聞いて十を知る voor een goed verstaander is een half woord genoeg.
ichiban一番
telw. eerst; bn. best; zn. spel (勝負) o.; bw. (一度試みに) om te probeeren; bij wijze van proef. ¶ 一番の de voorste. ¶ 一番の de achterste. ¶ 一番汽車 de eerste trein. ¶ 級中の一番 de eerste van de klasse. ¶ 一番弟子 de beste leerling; de primus; nummer een. ¶ 此れが一番好きだ dit bevalt mij het best. ¶ 一番良くて op zijn best; hoogstens. 一番やらうか zullen we een spelletje doen? ¶ 一番やって御覽 probeer het eens.
uijin初陣
zn. eerste veldslag m.; vuurdoop m.
sakigake
(先駆け) zn. (1) [] eerste m.; pionier m.; baanbreker m. (2) [] eerste o.; begin o. ¶ の魁 voorbode. ¶ 魁する de eerste zijn; de anderen voor zijn; het initiatief nemen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <eerste>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
一等 ittou eersteklas-; hoogste ~; eerste ~; beste ~; ; (1) eerste klas; klasse; eerste rang; hoogste graad; eerste prijs; [i.h.b.] jackpot; [レースで] eerste plaats; (2) [m.b.t. criminalistiek] een graad
初期の shokino begin-; aanvangs-; aanvankelijk; vroeg; eerste
処女 shojo (1) ongeslachtelijk; agaam; aseksueel; partheno-; (2) maagdelijk; ongerept; onbetreden; (3) eerste; maiden-; ; (1) maagd; ongetrouwde vrouw; (2) maagdelijkheid; virginiteit; reinigheid; [studentent.] maagje
初歩 shoho eerste; allereerste beginselen; grondslagen; grondbeginselen; elementen; rudimenten; basiskennis; elementaire begrippen; [fig.] abc
先取特権 senshutokken eerste; oudste rechten (op); recht van voorkeur; voorrang; prioriteitsrecht; preferentie; zakelijke voorrechten; primaire vordering
前者 zensha eerstgenoemde (van twee); eerste; het ene [tgov. het andere]
tobira (1) deur; portier; poortje; (2) deurvleugel; (3) titelblad; titelpagina; eerste; voorste pagina; voorpagina; frontpagina
第一次 daiichiji eerste; primaire
最初の saishono begin-; eerste; aanvankelijk; aanvangs-; initieel; initiaal; primair; maiden-; openings-
初めの hajimeno eerste; begin-; beginnend; aanvangs-; aanvangend; initieel; vroeg; vroege; eerstgenoemde; origineel; oorspronkelijk; vroegst; aanvankelijk; primair
hashi 11. […~に] terwijl; en daarnaast; ; (1) uiteinde; einde; tip; staart; (2) rand; kant; boord; zoom; marge; grens; uithoek; hoek; [gew.] uitkant; (3) eindje; fragment; stukje; (4) flard; gedeelte; (5) begin; eerste; (6) [bouwk.] buitenkant; buitenzijde; voor; voorgedeelte; [i.h.b.] straatzijde; straatkant; (7) aanhef; voorwoord; voorbericht; inleiding; (8) aanvang; start; begin; (9) bescheiden positie; status; (10) 10. lagere prostituee
始め hajime ~ inbegrepen; ~ en anderen; [iedereen, allen enz.] te beginnen met ~; ; (1) begin; oorsprong; origine; eerste; (2) begin; aanvang; start; opening; [i.h.b.] aanhef
ファースト fuxaasuto eerste ~; ; (1) [honkbal] eerste honk; (2) [honkbal] eerste honkman; (3) Fast; Howard Melvin [Amerikaans romanschrijver, 1914-2003]
ピン pin (1) ping!; knap! [kort knappend geluid]; (2) rinkel [hel klinkend; knitsend geluid]; ; (1) speld; (2) pin; stift; pen; (3) haarspeld; (4) [ゴルフの] vlaggenstok; (5) [ボーリングの] kegel; (6) [さいころの] één oog; [meton.] nummer één; beste; eerste; top; (7) begin
優先権 yuusenken prioriteitsrecht; prioriteit; preferentie; voorkeursrecht; recht van voorkeur; recht van voorrang; preferentiële rechten; eerste; oudste aanspraken; oudste rechten
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.42 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 15 treffers (zoekopdracht: 'eerste', strategie: exact). 
2005-2020