日蘭辭典+

17 resultaten voor ‘eeuwig’
日蘭辭典 (trefwoord)
made
(まで) vz. tot; tot aan. ¶ 今 tot nu toe; tot dusverre. ¶ 昨年 tot verleden jaar. ¶ 百圓 tot honderd yen. ¶ 何行きましたか tot hoever ben je gegaan. ¶ tot zelfs ...... toe. ¶ 十人が九人 negen van de tien menschen. ¶ いつまでも voor eeuwig; voor altijd.¶ 先は御伺 deze is dienende om te informeeren hoe het u gaat.
itsu何時
(いつ) bw. wanneer. ¶ 何時でも altijd; ten allen tijde; wanneer het ook zij. ¶ 何時だって wanneer het ook zij. ¶ 何時wanneer? omstreeks welken tijd? ¶ 何時か te eeniger tijd; vroeg of laat; op een goeden dag. ¶ 何時迄 hoe lang? voor hoe lang? ¶ 何時迄も voor altijd; eeuwig. ¶ 何時迄に tegen wanneer?; hoe spoedig?
eien永遠
zn. eeuwigheid v.; langdurigheid v.; voortduur m. ¶ 永遠の eeuwig; eeuwigdurend; permanent. ¶ 永遠に voor altijd; voor eeuwig.
eikyū永久
zn. voortduur m.; permanentie; eeuwige duur m.; ¶ 永久瓦斯 permanent gas.¶ 永久permanent; eeuwigdurend. ¶ 永久の眠 de eeuwige slaap. ¶ 永眠不滅 onvernietigbaarheid; onverwoestbaarheid. ¶ 永久利益 blijvend voordeel.
mukyū無窮
zn. eeuwigheid v.; oneindigheid v. ¶ 無窮に voor eeuwig. ¶ 無窮の eeuwig; oneindig.
mugen無限
zn. oneindigheid v.; eindeloosheid v.; onbegrensdheid v.; eeuwigheid (永久) v. ¶ 無限に tot in het oneindige. ¶ 無限の oneindig; eindeloos; onbegrensd; eeuwig. ¶ 無限量 oneindig.
eisei永生
zn. onsterfelijkheid v.; het eeuwige leven.
fuki不歸

(不帰) zn. geen terugkeer m. ¶ 不歸の voor eeuwig heengegaan; gestorven.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <eeuwig>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
無限 mugen oneindig; onbeperkt; onbegrensd; grenzeloos; ongelimiteerd; eeuwig; eindeloos; onuitputtelijk; ; oneindigheid; het oneindige; onbeperktheid; onbegrensdheid; grenzeloosheid; ongelimiteerdheid; eeuwigheid; eindeloosheid; infiniteit; onuitputtelijkheid
無限の mugenno oneindig; onbeperkt; onbegrensd; grenzeloos; ongelimiteerd; eeuwig; eindeloos; onuitputtelijk
何時迄も itsumademo zolang als men wil; voor altijd; voor onbepaalde tijd; voor goed; eeuwig; tot het einde der tijden
永い nagai eeuwig; altijddurend
恒久 koukyuu [~の] blijvend; aanhoudend; duurzaam; bestendig; permanent; durend; eeuwig; eeuwigdurend; perpetueel
悠久 yuukyuu eeuwigheid; eindeloosheid; eindeloze; eeuwige duur; duurzaamheid; bestendigheid; blijvendheid; permanentie; ; eeuwig; eeuwigdurend; eindeloos; duurzaam; bestendig; blijvend; permanent; perpetueel; neverending
永遠に eienni eeuwig; voor eeuwig en altijd; voorgoed; altijd; voor altijd; immer; tot in lengte van dagen; tot in het oneindige; definitief; ad infinitum
永遠 eien (1) eeuwig; eeuwigdurend; permanent; perpetueel; onvergankelijk; onsterfelijk; (2) voor eeuwig; eeuwenlang; voor altijd; voorgoed; immer; in eeuwigheid; tot in lengte van dagen; tot in het oneindige; in aeternum; ad; in infinitum; ; eeuwigheid; oneindigheid; onsterfelijkheid; onvergankelijkheid; immortaliteit; permanentie; eindeloosheid
永久 eikyuu (1) eeuwig; permanent; perpetueel; eeuwigdurend; altijddurend; (2) voor eeuwig; voor altijd; voorgoed; immer; in eeuwigheid; tot in lengte van dagen; tot in het oneindige; in aeternum; ad; in infinitum; ; eeuwigheid; permanentie
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.43 sec. jiten.nl: 8 treffers, warandict: 9 treffers (zoekopdracht: 'eeuwig', strategie: exact). 
2005-2020