日蘭辭典+

14 resultaten voor ‘eigendom’
日蘭辭典 (trefwoord)
zaibutsu財物
zn. goederen o.mv.; eigendommen o.mv.
shiyū市有
zn. gemeentelijk eigendom o. ¶ 市有の gemeentelijk; stedelijk.
shiyū私有
zn. privaatbezit o.; persoonlijk eigendom o. ¶ 私有の privaat; privé; persoonlijk; particulier.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <eigendom>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
世帯setai (1) eigendom; vermogen; fortuin; bezit; (2) huishouding; (3) huishouden; gezin; (4) levensonderhoud; het zich behelpen; (5) gezinsvader; gezinsmoeder; (6) [scheepv.] kombuis; [veroud.] kabuis; kookplaats; scheepskeuken; (7) [maatwoord voor gezinnen; huishoudens]
個物kobutsu (1) eigendom; have; persoonlijke bezittingen; (2) [fil.] het individuele [als tegenhanger van het universale]
所持shyoji bezit; eigendom
所有shyoyuu bezit; eigendom; possessie
所有権shyoyuuken eigendomsrecht; titel van eigendom; eigendom
所蔵shyozou bezit; eigendom
押さえるosaeru (1) onderdrukken; naar beneden drukken; (2) beheersen; bedwingen; (met overmacht) in bedwang houden; eronder houden; (3) tegenhouden; voorkomen; terughouden; (4) arresteren; gevangennemen; in hechtenis nemen; aanhouden; in zijn kraag grijpen; (5) [de oren] dichtstoppen; [met de handen de ogen] bedekken; verbergen; [met de handen het hoofd] vasthouden; [de hand voor de mond] houden; (6) [waar men recht op heeft; een deel van het loon etc.] achterhouden; terughouden; niet geven; onthouden; (7) beslag leggen op [goederen; eigendom; documenten etc.]; gerechtelijk in beslag nemen; confisqueren; (8) grijpen; pakken; nemen; in zijn klauwen krijgen; (9) een voorzichtige raming doen; een voorzichtige schatting maken; behoedzaam begroten; (10) plafonneren; niet hoger laten oplopen dan; [de prijzen] drukken; binnen een bepaalde limiet houden; onder een bepaalde limiet houden
mono (1) ding; voorwerp; zaak; goed; stuk; artikel; waar; iets; object; brok; spul; materiaal; (2) aangelegenheid; kwestie; historie; affaire; materie; onderwerp; punt; (3) eigendom; bezit; have; goed; (4) kwaliteit; (5) rede; wat redelijk is; (6) -werk; -stuk; (7) -wekkend; -aanjagend; -barend; -gevend; wat ~ veroorzaakt
私有財産shiyuuzaisan particulier bezit; eigendom; privaat bezit; private eigendom; privébezit; privé-eigendom; persoonlijk bezit; eigendom
財産zaisan eigendom; bezitting; bezit; goed; fortuin; vermogen; rijkdom
身代shindai (1) vermogen; rijkdom; fortuin; bezit; eigendom; (2) leefomstandigheden; levensomstandigheden; levensonderhoud; bestaan; kostwinning; kost
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'eigendom', strategie: exact). 
2005-2023