日蘭辭典+

13 resultaten voor ‘elk’
日蘭辭典 (trefwoord)
ate
(宛て) zn. (1) [宛名] adres o. ¶ 宛の geadresseerd aan; aan de order van (小切手の); geconsigneerd aan (貨物). (2) [各々] vmw. elk. ¶ 一人三つ宛やった ik heb er elk drie gegeven. ¶ 一哩一圓宛に拂った ik heb een yen per mijl betaald. (3) [抵當] onderpand o.
yanami家竝
(家並み) zn. huizenrij v.; rij huizen; huis aan huis; elk huis o.
sorezore夫々
(それぞれ、夫れ夫れ、各々、其れ其れ、其々) bw. respectievelijk; elk voor zich; afzonderlijk. ¶ 夫々の verschillend; onderscheiden. ¶ 彼等は夫々のを行った elk ging zijns weegs; zij gingen ieder een eigen kant uit.
mai
vnw. elk; ieder; bw. per stuk. ¶ 毎日曜 elken zondag.
maido毎度
bw. telkens; elken keer; herhaaldelijk.
SUPPLEMENT (trefwoord)
obijō帯状
zn. adj. gevormd als een band. ¶ 天の川は、遠方のが巨大な帯状見えるものであって、その1つ1つは、われわれ知る太陽に似たものである。 Ama no gawa wa, enpō no hoshi ga kyodai na obijō ni mieru mono de atte, sono hitotsu hitotsu wa, wareware no shiru taiyō ni nita mono de aru. De Melkweg is zichtbaar als een gigantische band van ver verwijderde sterren, elk op zich een zon zoals onze eigen zon [de zon die ons vertrouwd is, de zon die wij kennen]. (TTC)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <elk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
其々 sorezore elk; respectievelijk; onderscheidenlijk; hoofdelijk; ; elk; ieder (afzonderlijk); respectief
我々; 我我 wareware wij; we; ons; onze; ; elk; ieder
乍ら nagara (1) al; elk; (2) net als [vroeger, altijd enz.] [Suffix dat; volgend op een telwoord; totaliteit uitdrukt. Voorts duidt het standvastigheid aan.]; ; (1) terwijl; onder; [veroud.] wijl [Wordt gehecht aan de ren'yōkei van dōshi; en de shūshikei van keiyōshi. Het verbindt twee zinsdelen en duidt aan dat de erin beschreven handelingen parallel plaatsvinden. In sommige gevallen kan het echter een concessieve gedachte uitdrukken.]; (2) terwijl; ofschoon; hoewel; alhoewel; ondanks; [arch.] trots
何れも doremo (1) alle; allemaal; elk; ieder; (2) [~ない] geen; geen enkel
銘々; 銘銘 meimei elk; ieder; elkeen; elk afzonderlijk; respectievelijk
各々 onoono ieder; elk; afzonderlijk; op zichzelf
一人一人 hitorihitori (1) één voor één; één (persoon) tegelijk; de één na de ander; man voor man; stuk voor stuk; successievelijk; (2) elk; ieder; elkeen; iedereen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.47 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'elk', strategie: exact). 
2005-2020