日蘭辭典+

17 resultaten voor ‘enkele’
日蘭辭典 (trefwoord)
tada
(ただ、唯、徒、但、常) bw. (1) [單に] alleen maar; slechts. (2) [排他的に] uitsluitend. (3) [無駄に] te vergeefs. (4) [無代] voor niets; om niet; gratis. ¶ 只の enkel; uitsluitend; (無料な) vrij; gratis; gewoon (通常の). ¶ ただ一つの eenig. ¶ 徒人 een gewone man. ¶ 唯の一夜に in een enkelen nacht.
SUPPLEMENT (trefwoord)
teishō提唱
(zn., suru-ww) (1) Het bepleiten [voorstellen; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren] van een zaak; voorstel; verdediging; presentatie. ¶ 提唱する teishōsuru [een zaak; iets] bepleiten; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren. ¶ 提唱者 teishōsha voorsteller; pleiter; verdediger; presentator. ¶ 彼の学説が初めて提唱されたは、それを信じなかった。 Kare no gakusetsu ga hajimete teishōsareta toki wa, dare mo sore wo shinjinakatta. Toen zijn theorie voor het eerst werd gepresenteerd vond die geen enkele steun. ¶ 電力不足対策のスーパークールビズとして、ポロシャツやアロハシャツの着用が提唱された。Denryokubusoku taisaku no sūpākūrubizu to shite, poroshatsu ya arohashatsu no chakuyō ga teishōsarete. In het kader van de Super Cool Biz maatregel voor het bestrijden van energietekorten werd het dragen van poloshirts en alohashirts [hawaïshirts] bepleit. [NB Cool Biz en later Super Cool Biz waren initiatieven van de Japanse overheid om bedrijven te stimuleren het mogelijk te maken om de airco op een lagere temperatuur zetten door werknemers zich luchtiger te laten kleden] (2) (a) Het uitleggen [verklaren; uiteenzetten; behandelen] van iets; uitleg; verklaring; uiteenzetting; lezing. (b) specifiek het uitleggen van de doctrines in Zenboeddhisme. ¶ 提唱する teishōsuru uitleggen; verklaren; behandelen; uiteenzetten. ¶ 禅家の提唱 Zenke no teishō Catechetische vraag voor meditatie in Zen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <enkele>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
どれかdoreka iets; één; enige; enkele; wat
一二ichini (1) één of twee; een paar; enkele; enige; een klein aantal; (2) eerste en tweede plaats
何らかの ; 何等かのnanrakano enig; enige; enkele; wat
少し ; 寡し ; 些しsukoshi (1) een beetje; een kleinigheid; een tikkeltje; een tikje; een scheutje; een snufje; een vleugje; een spoortje; een tintje; een zweempje; een ietsje; ietwat; lichtelijk; enigermate; [m.b.t. afstand] een klein eindje; (2) iets; wat; enige; een paar; enkele; een weinig; een klein aantal; (3) een beetje; even(tjes); een ogenblikje; een momentje
少しのsukoshino (1) een beetje; wat; een weinig; een kleine hoeveelheid; een vleugje; een zweempje; (2) een paar; enkele; enig; een klein aantal; (3) gering; onbeduidend; onbelangrijk; te verwaarlozen
iku (1) hoeveel?; (2) enkele; sommige; (3) vele; ettelijke
幾つかのikutsukano verscheidene; een aantal; enige; enkele
幾つもikutsumo (1) veel; talrijk; (2) [~…ない] niet veel; weinig; enkele; slechts een paar; beperkt
数個suuko een aantal; enige; verscheidene; verschillende; enkele; diverse stuks
数秒suubyou een paar; aantal seconden; enkele; verscheidene; meerdere; verschillende; enige seconden
suu (1) tal; getal; aantal; (2) lot; noodlot; fortuin; gang (van zaken); (3) enkele; een aantal; een paar; verscheidene; enige; verschillende; meerdere; ettelijke; diverse
若干のjakkanno (1) een aantal; meerdere; enkele; een paar; enige; ettelijke; (2) wat; een beetje
若干のsokobakuno (1) een aantal; meerdere; wat; enkele; een paar; enige; ettelijke; (2) heel wat; veel; een heleboel; een massa
若干jakkan (1) een aantal; meerdere; enkele; een paar; enige; ettelijke; (2) wat; een beetje
若干sokobaku (1) een aantal; meerdere; wat; enkele; een paar; enige; ettelijke; (2) heel wat; veel; een heleboel; een massa
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.62 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 15 treffers (zoekopdracht: 'enkele', strategie: exact). 
2005-2021