日蘭辭典+

2 resultaten voor ‘er van door gaan’
日蘭辭典 (trefwoord)
ushiro
(ろ) zn. achterkant o. ¶ van achteren; achter. ¶ から van achteren. ¶ へ naar achteren. ¶ を顧みる omkijken. ¶ を見せる er van door gaan; zijn hielen laten zien. ¶ achterste; achter-. ¶ 車輪 achterwiel. ¶ achterpoot. ¶ 合せ rug aan rug; ruggelings. ¶ 楯 dekking in den rug; steun; ruggesteun. ¶ achterkant. ¶ 手に縛る handen op den rug binden.
chikuden逐電
zn. vlucht v. ¶ 逐電する er van door gaan; op den loop gaan; wegloopen. ¶ 主人を持って逐電した hij is er met het geld van zijn baas van door gegaan.
Tijd: 0.56 sec. jiten.nl: 2 treffers, (zoekopdracht: 'er van door gaan', strategie: exact). 
2005-2022