日蘭辭典+

10 resultaten voor ‘eveneens’
日蘭辭典 (trefwoord)
mata
zn. vw. (1) [其の上、亦] en; ook; vw. & bw. bovendien; daarenboven. bw. (2) [再び] nogmaals; wederom; opnieuw (3) [矢張] eveneens; evenzeer. ¶ 日日 dag na dag; elken dag opnieuw. ¶ となき uniek; eenig; zonder wederga. ¶ またいらっしゃい kom nogeens terug; ik hoop u nog eens meer te zien. ¶ の事にしませう we zullen het tot een volgenden keer uitstellen.
yahari矢張
(矢張り、やはり) vw. (1) [] ook; bw. eveneens; evenzeer. vw. bw. (2) [猶] toch; bw. desniettegenstaande; niettemin. bw. (3) [結局] ten slotte.
SUPPLEMENT (trefwoord)
shi
(voegwoord) (1) [tussen twee zinsdelen] en; en ook; tevens; eveneens. ¶ が短いし、も軽いだ。 Watashi wa ki ga mijikai shi, kuchi mo karui otoko da. Ik ben een man met een kort lontje en ik heb ook een losse tong. (TTC) (2) [aan het einde van een zin, een reden markerend maar ook afzwakkend] ¶ モロッコから帰ってきてからどうも調子悪い。咳が止まらないし Morokko kara kaette kite kara, dōmo chōshi ga warui. Seki ga tomaranai shi Sinds ik terug ben gekomen van Marokko voel ik me vreselijk beroerd. Het hoesten houdt maar niet op... (twitter)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <eveneens>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
mo (1) [duidt een opsomming van soortgelijke zaken aan] ook; eveneens; zowel ... als ...; niet alleen ... maar ook ...; noch ... noch ...; (2) [geeft impliciet het bestaan van soortgelijke alternatieven aan]; (3) [drukt na woorden van onbepaaldheid een volkomen bevestiging; ontkenning uit]; (4) [suggereert; benadrukt een extreem geval] zelfs; (5) […~…ない] [geeft nadruk aan de ontkenning]; (6) [drukt een uitroep; emotie uit]
やっぱyappa (1) [yakuza-slang] dolk; (2) zoals gezegd; zoals ik al zei; zoals wij al zeiden; zoals verwacht mocht worden; zoals te verwachten was; (3) ook; eveneens; evenzeer; evenzo; net zo; evengoed; (4) nog steeds; nog altijd; inderdaad; echt; heus; daadwerkelijk; toch; (5) tenslotte; uiteindelijk; immers; toch; per slot van rekening
やっぱしyappashi (1) ook; eveneens; net zo; (idem) dito; evenzo; […ない] evenmin; (2) nog; nog altijd (even …); zoals altijd; net als anders; (3) toch; toch nog; dan toch; alsnog; dan nog; inderdaad; zoals verwacht; zoals gedacht; zoals gevreesd; niettemin; desalniettemin; evenwel; echter; (4) zo [laten]
又; 亦; 復mata (1) andermaal; wederom; alweer; weer; nog eens; nog een keer; nogmaals; opnieuw; een andere keer; (2) evenzo; eveneens; insgelijks; ook; (3) voorts; anders; daarnaast; daarenboven; daarentegen; op zijn beurt; anderzijds; (4) och ~; ~ toch [uitdrukking van verbazing; twijfel]; (5) en bovendien; maar ook; en tevens; en (~) tegelijk; zowel als ~; ~ na ~; ~ op ~; (6) of; ofwel; oftewel
同じくonajiku (1) en; alsmede; alsook; (2) evenzo; dito; eveneens; insgelijks; net zo; ook zo; net als; desgelijks; op dezelfde manier; op gelijke wijze
矢っ張りyappari (1) ook; eveneens; net zo; (idem) dito; evenzo; [vergezeld van een negatie] evenmin ; (2) nog; nog altijd (even ~); zoals altijd; net als anders; (3) toch; toch nog; dan toch; alsnog; dan nog; inderdaad; zoals verwacht; zoals gedacht; zoals gevreesd; (desal)niettemin; evenwel; echter; (4) zo [laten]
矢張りyahari (1) ook; eveneens; net zo; (idem) dito; evenzo; [vergezeld van een negatie] evenmin; (2) nog; nog altijd (even ~); zoals altijd; net als anders; (3) toch; toch nog; dan toch; alsnog; dan nog; inderdaad; zoals verwacht; zoals gedacht; zoals gevreesd; (desal)niettemin; evenwel; echter; (4) zo [laten]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.52 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'eveneens', strategie: exact). 
2005-2022