日蘭辭典+

18 resultaten voor ‘feitelijk’
日蘭辭典 (trefwoord)
jitai自體
(自体) zn. (1) [同體] eigen lichaam o. bw. (2) [實際] werkelijk; feitelijk.
jitsu
() zn. (1) [眞實] waarheid v.; werkelijkheid v.; ware toestand m. (2) [誠意] oprechtheid v. (3) [割算] factor m.; getal dat gedeeld kan worden op. ¶ を明かす de waarheid aan het licht brengen. ¶ を盡す oprechtheid toonen; vriendelijkheid bewijzen. ¶ は inderaad; feitelijk. ¶ を言へば om de waarheid te zeggen; ronduit gezegd; openhartig gesproken. ¶ werkelijk; waar; feitelijk. ¶ inderdaad; zeer (甚だ).. ¶ らしい aannemelijk; plausibel.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <feitelijk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
そもそもsomosomo (1) om te beginnen; in; op de eerste plaats; aanvankelijk; oorspronkelijk; ten eerste; eerst en vooral; in beginsel; in principe; feitelijk; in de grond; au fond; (2) in hemelsnaam; nu dan; wel; nu eigenlijk
アクチュアルakuchuaru werkelijk; eigenlijk; feitelijk; reëel
事実jijitsu (1) feit; [Lat.] factum; feitelijkheid; werkelijkheid; realiteit; waarheid; (2) eigenlijk; feitelijk; in concreto; in facto; in feite; waarachtig; metterdaad; echt; werkelijk; in werkelijkheid; daadwerkelijk; inderdaad
事実上jijitsujou feitelijk; in feite; de facto; in werkelijkheid; eigenlijk; om de waarheid te zeggen; [Belg.N.] effectief
大方ookata (1) de mensen in het algemeen; [i.h.b.] jullie allemaal; (2) misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; (3) vast wel; naar alle waarschijnlijkheid; hoogstwaarschijnlijk; (4) bijna; nagenoeg; vrijwel; haast; welhaast; schier; praktisch; zo goed als; zowat; feitelijk; (5) grotendeels; merendeels; voor het grootste gedeelte; voornamelijk; vooral; overwegend
如何してdoushite (1) waarom; waartoe; om welke reden; hoe komt het dat ~; (2) hoe; op welke wijze; hoezo; (1) wel; in feite; eigenlijk; feitelijk; (2) integendeel; juist niet
実はjitsuha om eerlijk te zijn; om de waarheid te zeggen; eerlijk gezegd; eigenlijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid
実を言えばjitsuwoieba eerlijk; ronduit gezegd; om (u) de waarheid te zeggen; de waarheid is; om eerlijk te zijn; eigenlijk; feitelijk; het is een feit dat
実際jissai (1) [boeddh.] bhūtakoṭi [= ultieme realiteit]; (2) realiteit; werkelijkheid; (bestaande) situatie; toestand; ware toedracht; feitelijkheid; (3) praktijk; praktische kant; (4) echt; inderdaad; werkelijk; waarlijk; (5) eigenlijk; feitelijk; in wezen; in feite; in werkelijkheid; in praktijk; daadwerkelijk
本当にhontouni werkelijk; echt; waarlijk; hoe ~; heus; voorwaar; eerlijk; eigenlijk; feitelijk; inderdaad; in waarheid; in werkelijkheid; wel degelijk
本当にhontoni werkelijk; echt; waarlijk; hoe ~; heus; voorwaar; eerlijk; eigenlijk; feitelijk; inderdaad; in waarheid; in werkelijkheid; wel degelijk
本当のhontouno (1) echt; waar; waarachtig; werkelijk; feitelijk; eigenlijk; wezenlijk; effectief; reëel; onvervalst; authentiek; natuurlijk; (2) juist; correct; precies
現にgenni (1) feitelijk; werkelijk; in werkelijkheid; heus; naar waarheid; in de praktijk; inderdaad; (2) met zijn eigen ogen; voor zijn ogen; vlak voor zijn neus; (3) bijvoorbeeld; als voorbeeld; om tot voorbeeld te dienen; bij wijze van voorbeeld
目の当たりmanoatari (1) voor z'n ogen; vlak voor z'n neus; (2) rechtstreeks; onmiddellijk; (3) zeer duidelijk; in het oog springend; evident ; (4) voor z'n ogen; overduidelijk; (5) feitelijk; werkelijk; reëel
真のshinno (1) waar; werkelijk; feitelijk; (2) echt; waarachtig; authentiek
真のmakotono waar; echt; waarachtig; authentiek; feitelijk; factueel
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 16 treffers (zoekopdracht: 'feitelijk', strategie: exact). 
2005-2023