日蘭辭典+

21 resultaten voor ‘gebruikelijk’
日蘭辭典 (trefwoord)
atarimae當前
(當たり前・當り前) bn. (1) [當然の] redelijk; billijk; passend; behoorlijk. (2) [勿論の] vanzelf sprekend. (3) [通常の] gewoon; gebruikelijk; normaal. ¶ 當前の natuurlijk; noodzakelijk.
rei
zn. (1) [慣] gewoonte v.; gebruik o.; antecedent (前) o.; (2) [實] voorbeeld o.; illustratie v. (3) [場合] geval o. ¶ 前記の bovenstaand voorbeeld. ¶ に倣ふ voorbeeld volgen. ¶ に依っての如く zooals gewoonlijk. ¶ 引く voorbeeld aanhalen. ¶ なき nog nooit voorgekomen. ¶ gewoon; gebruikelijk. ¶ の人 de persoon in kwestie; de betrokken persoon.
seken世間
zn. de wereld v.; het publiek o.; de menschen m.mv.; gezelschap o. ¶ 世間通 man van de wereld. ¶ 世間竝の gewoon; gebruikelijk; conventioneel. ¶ 世間話 babbeltje; praatje over koetjes en kalfjes. ¶ 世間の人が言ふ men zegt. ¶ 世間に voor de wereld; in het publiek. ¶ 世間嫌ひ walg van de wereld; menschenhaat. ¶ 世間竝 ’swerelds loop; gewone gang van zaken. ¶ 世間schijn; aanzien voor de wereld. ¶ 世間體を飾る den schijn ophouden. ¶ 渡る世間overal. ¶ 世間世間 laat de menschen toch praten!
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <gebruikelijk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
俗に zokuni gewoonlijk; naar gewoonte; normaal; normaliter; over het algemeen; gemeenlijk; gebruikelijk; de coutume; doorgaans
通常の tsuujouno gewoon; gebruikelijk; normaal; vertrouwd; routine-; gangbaar; courant; conventioneel
通例 tsuurei gewoonlijk; naar gewoonte; doorgaans; in de regel; gebruikelijk; door de band; normaliter; in; over het algemeen; ; algemene gewoonte; normale gang van zaken
一般 ippan (1) algemeen; universeel; algeheel; (2) gewoon; gebruikelijk; alledaags; ordinair; ; (1) algemeenheid; de algemene regel; (2) gewoonheid
一般の ippanno (1) algemeen; universeel; algeheel; overal geldend; algemeen verspreid; (2) gewoon; gebruikelijk; veel voorkomend; gangbaar; normaal; alledaags; ordinair
一般的な ippantekina (1) algemeen; algeheel; universeel; overal geldend; algemeen verspreid; (2) gewoon; gebruikelijk; veel voorkomend; gangbaar; normaal; alledaags; ordinair
何時もの itsumono gewoon; gebruikelijk; normaal; vertrouwd; alledaags; routine-; standaard-
平素 heiso gewoon; gebruikelijk; normaal; altijd; steeds; dagelijks
尋常 jinjou [Jap.gesch.] lagere school; basisschool; basisonderwijs; ; (1) gewoon; alledaags; normaal; gebruikelijk; doorsnee; banaal; (2) [~な顔立ち] aantrekkelijk; knap; (3) sportief; elegant; fair; (4) keurig; fatsoenlijk; net; respectabel; (5) behoorlijk; degelijk
常用の jouyouno voor dagelijks gebruik; algemeen gebruikt(e); gebruikelijk; alledaags; gewoon; gangbaar; usueel
唯の tadano (1) slechts; louter; enkel; maar; alleen (maar); (2) gewoon; alledaags; normaal; algemeen; gebruikelijk; doodgewoon; niet bijzonder; gangbaar; banaal; triviaal; modaal; doorsnee; ordinair; (3) gratis; kosteloos; vrij
tada alleen; maar; echter; het enige is; dat; ; (1) enkel; uitsluitend; puur; zuiver; enig; [inform.] enigst; (2) slechts; louter; enkel; maar; alleen (maar); (3) zo maar; zonder meer; zonder reden; ; (1) gewoon; alledaags; normaal; algemeen; gebruikelijk; doodgewoon; niet bijzonder; gangbaar; banaal; triviaal; modaal; doorsnee; ordinair; (2) gratis; kosteloos; zonder kosten; vrij; voor niets; belangeloos; franco; [i.h.b.] ongestraft; [i.h.b.] straffeloos
決まり切った kimarikitta (1) voor de hand liggend; doorzichtig; (2) vast; bepaald; gezet; (3) alledaags; gewoon; gebruikelijk; fantasieloos; banaal; afgezaagd; clichématig; routine-; routineus; conventioneel; traditioneel; stereotiep; vastgeroest
普段 fudan gewoonlijk; normaliter; normaal gesproken; door de band; in de regel; in usu; gebruikelijk; [arch.] gemeenlijk; steeds; altijd; ; gewoon; normaal; alledaags; gebruikelijk; vertrouwd; usueel; habitueel; [arch.] gemeen
慣行の kankouno gebruikelijk; gewoonlijk; normaal; gewoon; conventioneel
一筋 hitosuji (1) gewoon; normaal; gebruikelijk; (2) toegewijd; noest; ernstig; ijverig; vlijtig; (3) vlot; ongehinderd; zonder hapering; vloeiend; ; (1) lijn; streep; striem; straal; streng; (2) familie; geslacht; clan; huis; (3) kunst; vaardigheid; (4) honderd aan een snoer geregen muntstukken; (5) gewone maatregelen; gebruikelijke methode
有り触れた arifureta (1) gewoon; gebruikelijk; veel voorkomend; gangbaar; alledaags; huis-; tuin- en keuken-; banaal; (2) afgezaagd; clichématig; cliché; versleten; triviaal
当たり前の atarimaeno (1) vanzelfsprekend; natuurlijk; logisch; [~罰] verdiend; (2) gewoon; normaal; alledaags; gebruikelijk
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.39 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 18 treffers (zoekopdracht: 'gebruikelijk', strategie: exact). 
2005-2020