日蘭辭典+

17 resultaten voor ‘gedeelte’
日蘭辭典 (trefwoord)
aramashiあらまし
zn. hoofdinhoud m.; dat, waar het op neerkomt. ¶ あらましを語る vertellen, waar het op neerkomt; in groote trekken mededeelen. ¶ 大部分 voor het grootste gedeelte. ¶ あらましの algemeen; ruw. ¶ あらましの見積 ruwe schatting; schatting in ronde getallen; globale schatting.
danpen斷片
(断片) zn. stuk o.; fragment v.; gedeelte o. ¶ 斷片的 fragmentarisch; gedeeltelijk.
ue
zn. (1) [頂] top m. (2) [] bovenste gedeelte v.; bovenkant m. ¶ このない喜び grootste vreugde. ¶ いやがにも tot overmaat. ¶ 下からまで van onder tot boven. ¶ の bovenst; hoogst. ¶ の文 bovenstaande zin. ¶ 五つからの子供 kinderen van vijf jaaren ouder. ¶ 丘の huis op den heuvel. ¶ 其の bovendien; daarenboven. ¶ naar boven. ¶ op; bovenop; na (後に). ¶ onder invloed van drank. ¶ 歸京の toen ik in Tokyo terug kwam. ¶ 再考ので bij nadere overweging. ¶ かくなるは nu het zoover gekomen is. ¶ ……のに出る overtreffen; meer zijn dan. ¶ 一番は八つです het oudste kind is acht. ¶ にはある niets is volmaakt; alles is voor verbetering vatbaar.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <gedeelte>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
一部 ichibu gedeeltelijk; partieel; ; (1) deel; gedeelte; sectie; divisie; branche; (2) exemplaar; kopie; afschrift; duplicaat; kopij; (3) set
一部分 ichibubun deel; gedeelte; stuk; deeltje; part; partij; portie
南東部 nantoubu zuidoosten; zuidoostelijke deel; gedeelte
四分一 shibuichi (1) vierde; kwart; vierde deel; part; gedeelte; vierendeel; kwartier; [gew.] vierdepart; (2) shibuichi [legering van 75% koper met 25% zilver]; (3) [bouwk.] dun hout waarmee een inspringende kamerhoek bezet is
四分の一 shibunnoichi vierde; kwart; vierde deel; part; gedeelte; vierendeel; kwartier; [gew.] vierdepart
主として shutoshite voornamelijk; hoofdzakelijk; vooral; bovenal; in de eerste plaats; voor het grootste deel; gedeelte; grotendeels; overwegend
tokoro (1) 11. [op het] moment [dat …]; de tijd dat …; [op het] punt [staan te …]; [op het] ogenblik [dat …]; (2) 12. een kwestie van …; in de orde van …; (3) 13. dat wat …; datgene wat …; (4) 14. waaraan; waarover; (5) 15. toen …; wanneer …; ; (1) [maatwoord voor plekken, stuks e.d.]; (2) 10. [maatwoord voor godheden, edellieden e.d.]; ; (1) plaats; plek; stee; oord; zetel [der regering enz.]; gebied; lokatie; ruimte; afstand; ligging; (2) adres; verblijfplaats; (3) [bij iem.] thuis; (4) [~の] streek-; … van het platteland; plaatselijk; plaatselijke; gewestelijk; gewestelijke; (5) deel; gedeelte; stuk; passage; (6) [弱い; 強い] punt; kant; trek; (7) positie; rol; (8) omstandigheid; geval; gelegenheid
大多数 daitasuu (over)grote; ruime meerderheid; gros; merendeel; grootste deel; gedeelte; leeuwendeel
hashi 11. […~に] terwijl; en daarnaast; ; (1) uiteinde; einde; tip; staart; (2) rand; kant; boord; zoom; marge; grens; uithoek; hoek; [gew.] uitkant; (3) eindje; fragment; stukje; (4) flard; gedeelte; (5) begin; eerste; (6) [bouwk.] buitenkant; buitenzijde; voor; voorgedeelte; [i.h.b.] straatzijde; straatkant; (7) aanhef; voorwoord; voorbericht; inleiding; (8) aanvang; start; begin; (9) bescheiden positie; status; (10) 10. lagere prostituee
部分 bubun deel; gedeelte; portie; stuk; part; afdeling; fractie; segment; brok
bu (1) tiende; tiende deel; gedeelte; tien procent; tiende penning; [i.h.b.] tiende deel van 1 graad; (2) honderdste; percent; procent; tiende deel van een wari 割; (3) [oude lengtemaat] 0; 1 sun 寸 (ca. 3; 03 mm); 0; 1 mon 文 (ca. 2; 4 mm); (4) [kadastrale lengtemaat] 6 shaku 尺 (ca. 1; 8 m); (5) [kadastrale oppervlaktemaat] 1 tsubo 坪 (ca. 3; 3 vierkante meter); (6) [numismatiek] goudstuk ter waarde van 1; 4 ryō 両; ± kwartje; (7) [numismatiek] zilverstuk ter waarde van 1; 10 monme 匁 of 1; 10 mon 文; ; (mate van) voorsprong
分配 bunpai (1) verdeling; ronddeling; uitdeling; distributie; toebedeling; omslag; (2) (toegewezen) deel; aandeel; gedeelte; deelneming; deling (in de winst enz.); portie; part; stuk
bun (1) 13. tiende; tiende deel; gedeelte; tien procent; (2) 14. [oude lengtemaat] 0; 1 sun 寸 [= ca. 3,03 mm]; ; (1) deel; part; portie; (2) gedeelte; segment; (3) status; positie; plaats; stand; standing; hoedanigheid; capaciteit; (4) plicht; taak; (5) staat; omstandigheden; (6) veronderstelling; (7) soort; allooi; (8) enkel dat; ; (1) a. verdeling; opdeling; scheiding; (2) b. verduidelijking; (3) c. aftakking; apart deel; (4) d. bestanddeel; element; (5) e. tijdsgewricht; (6) f. attributie; plicht; (7) g. kwalificatie; hoedanigheid; positie; (8) h. staat; toestand; mate; ; (1) portie; dosis; hoeveelheid; (2) 10. hoedanigheid; (3) 11. -gehalte; (4) 12. -tijd
ロット rotto kavel; kaveling; partij; gedeelte; perceel
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.67 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 14 treffers (zoekopdracht: 'gedeelte', strategie: exact). 
2005-2020