日蘭辭典+

5 resultaten voor ‘gek worden’
日蘭辭典 (trefwoord)
gyaku
bn. (1) [反對] tegengesteld; omgekeerd. (2) [叛逆] oproerig. ¶ 逆壓 tegen-druk. ¶ 逆潮 tegenstroom. ¶ 逆動する achteruitgaan. ¶ 逆緣 ongeluk; noodlot; omgekeerde volgorde van overlijden; dood van de kinderenvoor de ouders. ¶ 逆風 tegenwind. ¶ 逆擊 tegenaanval. ¶ 逆比 omgekeerdereden. ¶ 逆比例の omgekeerd evenredig. ¶ 逆意 verraderlijke bedoeling. ¶ 逆上 stijgen van bloed naar de hersenen; duizeligheid (眩暈). ¶ 逆上する gek worden. ¶ 逆戾りする teruggaan. ¶ 逆に in tegengestelde richting; den anderen kant uit; verkeerd. ¶ 逆流 tegenstroom. ¶ 逆算する terugrekenen. 逆説 paradox. ¶ 逆心 verraderlijke bedoeling. ¶ 逆臣 verrader. ¶ 逆進 achterwaartsche beweging; achteruitgaan. ¶ 逆襲 tegenaanval. ¶ 逆提供 contra-offerte. ¶ 逆轉 omzetting. ¶ 逆轉する terugdraaien; omzetten. ¶ 逆徒 verrader. ¶ 逆睹 voorspelling. ¶ 逆運 tegenspoed; tegenslag; ongeluk. ¶ 逆運動 teruggang; acherwaartsche beweging. ¶ 逆産 omgekeerde geboorte; geboorte met de voeten vooruit.
kuruu狂ふ
(狂う) i.w. (1) [が] dol worden; gek worden; krankzinnig worden; het hoofd kwijt zijn. (2) [亂暴] woest zijn. (3) [不整] in de war zijn; niet in orde zijn. (4) [調子が] ontstemd zijn.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <gek worden>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
切れるkireru (1) goed snijden; scherp zijn; (2) doorslaan; gek worden; (3) opgedragen raken; (4) opraken; uitgeput raken; leeg raken; [電池が] uitgewerkt raken; (5) aflopen; verstrijken; vervallen; (6) afbreken; tot een einde laten komen; (7) missen; niet hebben; (8) slim zijn; gewiekst zijn; scherpzinnig zijn; (9) gewond raken; gesneden worden; (10) barsten; in elkaar storten; het begeven; het niet houden; bezwijken
狂うkuruu (1) krankzinnig worden; gek worden; zot worden; dol worden; zijn verstand verliezen; (2) amok maken; razen; woest zijn; (3) wanhopig verliefd zijn op; uitzinnig verliefd zijn op; helemaal weg zijn van; (4) mankementen vertonen; mankeren; niet in orde zijn; haperen; niet functioneren; in de war zijn; spaak lopen; (5) mislopen; in het honderd lopen; foutlopen; verkeerd lopen; uit de hand lopen; (6) scheef zijn; gewrongen zijn; verwrongen zijn; krom zijn; uit de vorm zijn; vervormd zijn; (7) zijn doel missen; naast het doel gaan; niet treffen; niet raken; (8) ontstemd zijn; niet meer zuiver gestemd zijn
血迷うchimayou z'n zelfbeheersing; verstand verliezen; overstuur raken; gek worden; buiten zichzelf raken; over z'n toeren raken; de kluts kwijtraken; helemaal doorslaan; doordraaien
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 3 treffers (zoekopdracht: 'gek worden', strategie: exact). 
2005-2023