日蘭辭典+

10 resultaten voor ‘geringschatten’
日蘭辭典 (trefwoord)
anadoru侮る
t.w. geringschatten; minachten; neerzien op.
nomu飮む
(呑む、飲む) t.w. (1) [飮料を] drinken. (2) [吸ふ] inzuigen; zuigen (3) [煙草を] rooken. (4) [嚥下する] doorslikken; verzwelgen. (5) [隱す] verbergen. (6) [を] bedwingen; onderdrukken (7) [侮る] geringschatten; i.w. neerzien op. t.w. (8) [著服する] verduisteren.
namisuru蔑する
(無みする) t.w. geringschatten.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <geringschatten>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
軽視する keishisuru niet zwaar tillen aan; licht; luchtig opvatten; lichtjes opnemen; gering denken over; niets bijzonders vinden; maar niks; een peulenschilletje vinden; kleineren; geringschatten; bagatelliseren; minimaliseren; futiliseren; als onbeduidend voorstellen; depreciëren; neerkijken op; de neus ophalen voor; zijn hand niet omdraaien voor; met de nek aanzien; uit de hoogte aanzien; neerzien op; versmaden; minachten; niet veel ophebben met; [~よりも] achterstellen bij
軽蔑する keibetsusuru minachten; verachten; geringschatten; versmaden; misprijzen; neerkijken op
蔑視する besshisuru minachten; verachten; geringschatten; neerkijken op; neerzien op; versmaden; kleineren; dedaigneren; dedigneren; met de nek aanzien; uit de hoogte aanzien; beneden zich achten
蔑ろ naigashiro [~にする] minachten; geringschatten; kleineren; neerkijken op; beneden zich achten; met minachting beschouwen; minachting tonen voor; minachtend behandelen; met de nek aanzien; veronachtzamen; zich niet storen aan; niet zwaar tillen aan; weinig geven om; bagatelliseren
馬鹿にする bakanisuru (1) met geringschatting neerzien op; neerkijken op; met de nek aanzien; minachten; geringschatten; laatdunkend; met minachting behandelen; verachten; (2) kleineren; bagatelliseren; futiliseren; licht; luchtig opvatten; weinig ophebben met; minimaliseren; onbelangrijk vinden; niet serieus nemen; (3) uitlachen; voor de gek houden; voor joker zetten; voor gek laten lopen; voor de mal houden; voor gek zetten; belachelijk maken; ridiculiseren; de draak steken met; bespotten; spotten met; de spot drijven met; schertsen met; beschimpen; honen; gekken met; gekscheren met; een loopje nemen met; dollen met; vernachelen; sollen met; zich vrolijk maken over
軽んじる karonjiru (1) kleineren; verkleinen; depreciëren; geringschatten; minachten; versmaden; neerkijken op; neerzien op; [~よりも] achterstellen bij; achteruitzetten; [veroud.] kleinachten; (2) niet zwaar tillen aan; weinig ophebben met; een lage dunk hebben van; niets bijzonders vinden; licht; luchtig opvatten; bagatelliseren; futiliseren; minimaliseren
侮る anadoru neerkijken op; geringschatten; minachten; neerzien op; van weinig betekenis achten; onderschatten; versmaden; verachten; misprijzen; smalen op; kleineren; licht opvatten; voor onbetekenend houden
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.6 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'geringschatten', strategie: exact). 
2005-2020