日蘭辭典+

18 resultaten voor ‘gewoonlijk’
日蘭辭典 (trefwoord)
taitei大抵
bw. over ’t algemeen; grootendeels; meestal; gewoonlijk; waarschijnlijk (多分). ¶ 大抵meeste; bijna alle. ¶ 大抵は in den regel; bijna altijd.
tokaku兎角
bw. op de een of andere manier; gewoonlijk; veelal; geneigd om. ¶ 兎角する内に inmiddels; intusschen; onderwijl.
(様) bn. (1) [式] manier v.; wijze v.; methode v. (2) [種類] soort v. (3) [外觀] uiterlijk o.; voorkomen o. ¶ 此zoo; op deze wijze. ¶ 同じに op dezelfde wijze. ¶ ……のals; gelijk; alsof. ¶ 狂人のals een krankzinnige. ¶ いつzooals gewoonlijk; als altijd.
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:The Tanaka Corpus開花
¶ 天候が寒いと多くの植物開花できない。 Als het weer koud is kunnen de meeste planten niet bloeien. ¶ イタリアンルネッサンスを開花させるきっかけを作ったのはジョットの功績だ。 Het was de verdienste van Giotto dat hij de aanleiding creëerde die de Italiaanse renaissance deed ontluiken. ¶ 彼は数学の才能開花した。 Hij toonde aanleg voor wiskunde. ¶ 音楽の才能は普通早く開花する。 Talent voor muziek openbaart zich gewoonlijk op jonge leeftijd.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <gewoonlijk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
俗に zokuni gewoonlijk; naar gewoonte; normaal; normaliter; over het algemeen; gemeenlijk; gebruikelijk; de coutume; doorgaans
通例 tsuurei gewoonlijk; naar gewoonte; doorgaans; in de regel; gebruikelijk; door de band; normaliter; in; over het algemeen; ; algemene gewoonte; normale gang van zaken
通常 tsuujou gewoonlijk; doorgaans; in de regel; normaal; in het algemeen; over 't algemeen
何時も itsumo (1) altijd; steeds; immer; [w.g.] altoos; (2) [~…ない] nooit; nimmer; (3) gewoonlijk; doorgaans
一般に ippanni algemeen; gewoonlijk; in de regel; gemeenlijk; doorgaans; in 't algemeen; over 't algemeen; globaal genomen; over het geheel genomen; alles bij elkaar; ruwweg
何時もは itsumoha (1) gewoonlijk; doorgaans; in de regel; (2) bij andere gelegenheden; andere keren
平常 heijou normaal; normalerwijs; normaliter; gewoonlijk; doorgaans; in de regel; door de band; ; normale toestand; omstandigheden; normaliteit; het normaal zijn
大概 taigai (1) gewoonlijk; doorgaans; meestal; in; over 't algemeen; voornamelijk; hoofdzakelijk; in de eerste plaats; (2) misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; waarschijnlijk; vermoedelijk
大抵 taitei (1) iets gewoons; iets banaals; iets eenvoudigs [gevolgd door no koto のこと + negatie]; (2) nagenoeg; vrijwel; zogoed als; praktisch; zogezegd; ; (1) doorgaans; gewoonlijk; normaal (gesproken); meestal; over het algemeen; in de regel; in usu; onder normale omstandigheden; door de band; normaliter; meest(en)tijds; veelal; in de meeste gevallen; (2) waarschijnlijk; vermoedelijk; ; grote lijnen; trekken; hoofdzaken; kern; essentie; hoofdgedachte; teneur; strekking; draad; hoofdlijnen; hoofdtrekken; hoofdpunten; grondtrekken; globaliteit; algemeenheid; algemeniteit
普通 futsuu gewoon; normaal; alledaags; ordinair; regulair; [i.h.b.] gewoontjes; algemeen; modaal; doorsnee ~; conventioneel; ; gewoonlijk; naar gewoonte; normaal (gesproken); meestal; de coutume; normaliter; over het algemeen; doorgaans; gemeenlijk; in de regel; ; het gewone; gewoonheid; het normale; normaliteit; het conventionele
普段 fudan gewoonlijk; normaliter; normaal gesproken; door de band; in de regel; in usu; gebruikelijk; [arch.] gemeenlijk; steeds; altijd; ; gewoon; normaal; alledaags; gebruikelijk; vertrouwd; usueel; habitueel; [arch.] gemeen
必ず kanarazu (1) zeker; wat er ook gebeurt; (2) altijd; gewoonlijk
慣行の kankouno gebruikelijk; gewoonlijk; normaal; gewoon; conventioneel
日頃 higoro (1) gewoonlijk; doorgaans; in de regel; (2) altijd; steeds; steevast; (3) een hele tijd; al; reeds lang; lange tijd
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 14 treffers (zoekopdracht: 'gewoonlijk', strategie: exact). 
2005-2020