日蘭辭典+

4 resultaten voor ‘gezegd’
日蘭辭典 (trefwoord)
arinomama有の儘
(有りのまま) zn. waarheid v. ¶ 有の儘を言ふ de waarheid zeggen; precies vertellen, hoe het is. ¶ 有の儘の onvervalscht; onopgesmukt. ¶ 有の儘に precies als het is; ronduit. ¶ 有の儘に言へば ronduit gezegd; om je de waarheid te zeggen. ¶ 有の儘の事實 de naakte waarheid;
jitsu
() zn. (1) [眞實] waarheid v.; werkelijkheid v.; ware toestand m. (2) [誠意] oprechtheid v. (3) [割算] factor m.; getal dat gedeeld kan worden op. ¶ を明かす de waarheid aan het licht brengen. ¶ を盡す oprechtheid toonen; vriendelijkheid bewijzen. ¶ は inderaad; feitelijk. ¶ を言へば om de waarheid te zeggen; ronduit gezegd; openhartig gesproken. ¶ werkelijk; waar; feitelijk. ¶ inderdaad; zeer (甚だ).. ¶ らしい aannemelijk; plausibel.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <gezegd>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
同 ; 仝dou (1) dezelfde; hetzelfde; eenzelfde; (2) (eerder; reeds; hierboven) genoemd; gemeld; [veroud.] gezegd; bovengenoemd; hogervermeld; bovengemeld; bovenstaand; eerder vermeld; voormeld; voornoemd; dit; deze; die; dat; (3) onderhavig; in kwestie; de bedoelde; de betreffende; de betrokken; de bewuste; desbetreffende; over wie; waarover we het hebben; waar het om gaat
誇張なくkochounaku zonder overdrijving; ongelogen; op z'n zachtst genomen; gezegd; uitgedrukt
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: 'gezegd', strategie: exact). 
2005-2023