日蘭辭典+

7 resultaten voor ‘gezegend’
日蘭辭典 (trefwoord)
ataridoshi當年
(當たり年) zn. goed jaar o.; gezegend jaar o.; jaar van goeden oogst; Noot: Niet verwarren met ‘tōnen’ (當年・當年 (zie aldaar).
kōfuku幸福
(幸福) zn. geluk o.; gelukzaligheid v.; zegen m. ¶ 幸福gelukkig; gelukzalig; gezegend.
medetai目出度い
(芽出度い、愛でたい) bn. (1) [喜ぶべき] gelukkig; fortuinlijk; gezegend. (2) [馬鹿] dwaasお目出度い奴 dwaas; zot. ¶ 目出度いgelukkige gebeurtenis; heugelijk feit. ¶ 目出度く終る goed aflopen. ¶ 新年の御慶目出度申納候 ik wensch u veel heil en zegen in het nieuwe jaar. ¶ お目出度う御座います ik feliciteer u wel; ik wens u veel geluk.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <gezegend>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
仕合せ (bet.1) shiawase (1) gelukkig; gezegend; (2) gelukkig; fortuinlijk; voorspoedig; ; (1) geluk; gelukkig toeval; fortuin; gunstige loop van omstandigheden; (2) geluk; heil
幸福 koufuku (1) gelukkig; gelukzalig; zalig; gezegend; (2) fortuinlijk; door geluk begunstigd; voorspoedig; ; (1) geluk; gelukzaligheid; welzijn; zegen; (2) fortuin; voorspoed; mazzel; geluk
授かる sazukaru (1) geschonken; toegekend krijgen; gezegend; begiftigd zijn met; bedacht worden met; genieten; ontvangen; (2) les; onderricht krijgen in; onderwezen worden in; ingewijd worden in
有り難い arigatai (1) welkom; dankbaar; waardevol; fijn; (2) gelukkig; gezegend; heuglijk; blij; [veroud.] blijde; (3) genadig; mild; weldadig
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.41 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'gezegend', strategie: exact). 
2005-2020