日蘭辭典+

66 resultaten voor ‘grof’
日蘭辭典 (trefwoord)
araiあらい
(粗い・荒い) bn. (1) [粗] ruw; ruig. (2) [木目編物の目] grof. (3) [海が] woest; ruw. (4) [風が] hard; sterk; hevig. (5) [無作法な] grof; onhebbelijk; ongemanierd.
aranawa荒繩
(荒縄) zn. grof touw van stroo.
soakuna粗悪な
bn. grof; inferieur; van slechte kwaliteit
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <grof>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
えげつないegetsunai (1) cru; grof; bot; bar; ongehoord; onfatsoenlijk; onbehouwen; brutaal; onbeschaamd; onbeschoft; aanstootgevend; infaam; vilein; schandelijk; vulgair; obsceen; ordinair; (2) meedogenloos; genadeloos; ongenadig; bruut; wreed; driest; boud
がさがさgasagasa (1) [~と] ritselend; met geritsel; (2) [~した] droog; greinig; ruw aanvoelend; (3) [~した] ruig; grof; lomp; ongecultiveerd
がさつgasatsu ruw; grof; cru; onbeschoft; onbehouwen; ongemanierd; boers; ongelikt; lomp; ruig; bot; [m.b.t. woorden] hard
ごっついgottsui (1) ruw; grof; (2) hard; stijf; onbuigzaam; stug; taai
ごつごつしたgotsugotsushita ruw; ruig; grof
さもしいsamoshii (1) schamel; sjofel; pover; haveloos; armzalig; (2) gemeen; laag; min; minderwaardig; (3) vulgair; plat; grof; schunnig
ざらざらしたzarazarashita ruw; ruig; grof; roffelig; korrelig; granuleus
ぞんざいzonzai (1) onbeleefd; ongemanierd; lomp; grof; onbehouwen; (2) onzorgvuldig; slordig; nonchalant; onoplettend; onachtzaam; onaandachtig; nalatig; onattent; met de Franse slag gedaan
ぞんざいなzonzaina (1) onbeleefd; ongemanierd; lomp; grof; onbehouwen; (2) onzorgvuldig; slordig; nonchalant; onoplettend; onachtzaam; onaandachtig; nalatig; onattent; met de Franse slag gedaan
とんだtonda (1) onverwacht; onvoorzien; (2) absurd; ongelofelijk; ongehoord; grotesk; grof; flagrant; (3) geweldig; enorm; buitengewoon; bijzonder; fantastisch; onvoorstelbaar; ontzettend; ontzaglijk; verschrikkelijk; gruwelijk; (4) geweldig; enorm; buitengewoon; bijzonder; fantastisch; onvoorstelbaar; erg; zeer; uiterst; ontzettend; ontzaglijk; verschrikkelijk; gruwelijk
どっしりしたdosshirishita (1) zwaar; stevig; solide; massief; fors; flink; robuust; kloek; fiks; grof; ferm; [uitdr.] van stavast; (2) bedaard; bezadigd; geposeerd; kalm; beheerst; onverstoorbaar; sereen; (3) waardig; statig; deftig
どっしりとdosshirito (1) waardig; statig; deftig; (2) bedaard; bezadigd; geposeerd; kalm; beheerst; onverstoorbaar; sereen; (3) zwaar; stevig; solide; massief; fors; flink; robuust; kloek; fiks; grof; ferm
ラフrafu (1) [golf] rough [= ruig gedeelte van golfterrein]; (2) ruwe schets; (3) [scheepv.] loef; (4) fraise; plooikraag; Spaanse kraag; (5) Raff; Ruff; (6) ruw; ruig; grof; [~な服装] informeel; nonchalant; casual
下品gehin (1) vulgariteit; grofheid; platheid; laagheid; gemeenheid; ruwheid; vunzigheid; wansmakelijkheid; onsmakelijkheid; (2) vulgair; ordinair; grof; plat; laag; gemeen; ruw; vuns; beneden alle peil; wansmakelijk; onsmakelijk
下品なgehinna vulgair; ordinair; onverfijnd; grof; plat; laag; gemeen; ruw; vuns; wansmakelijk; onsmakelijk
下衆 ; 下種 ; 下主 ; 下司gesu (1) gemene; minne kerel; boer; kinkel; boerenkinkel; lomperd; lomperik; lummel; pummel; vlegel; [min.] proleet; [volkst.] hufter; [inform.] vlerk; [scheldw.] heikneuter; [veroud.] kleinhans; [gew.] kalf; [gew.] kneukel; (2) [verzameln.] lieden van laag allooi; lagere volksklassen; slecht volk; klootjesvolk; tuig; gemeen; plebs; gepeupel; gespuis; grauw; schorem; canaille; gajes; gebroed; janhagel; racaille; rapaille; tinnef; [Belg.N.] crapuul; [inform.] falderappes; (3) gemeen; laag; ordinair; min; plat; vulgair; grof; onbehouwen; boers; lomp; plebejisch
下衆な ; 下種な ; 下主な ; 下司なgesuna gemeen; laag; ordinair; min; plat; vulgair; grof; onbehouwen; boers; lomp; plebejisch
不届きfutodoki (1) brutaal; onbeschoft; ongemanierd; grof; lomp; onbeleefd; ongehoord; onfatsoenlijk; onbetamelijk; impertinent; schandalig; (2) slordig; nonchalant; onattent; onachtzaam
乱暴ranbou (1) baldadigheid; geweld; gewelddadigheid; hardhandigheid; ruw gedrag; bruut geweld; onstuimigheid; woestheid; ordeloosheid; overweldiging; violentie; ongeregeldheden; (2) grofheid; bruutheid; ruwheid; ruigte; ruigheid; woestheid; (3) baldadig; gewelddadig; hardhandig; onstuimig; woest; wild; rebels; onbesuisd; ordeloos; ongeregeld; [lit.t.] torve; (4) grof; bruut; ruw; hard; ruig
乱暴なranbouna (1) baldadig; gewelddadig; hardhandig; onstuimig; woest; wild; rebels; onbesuisd; ordeloos; ongeregeld; [lit.t.] torve; (2) grof; bruut; ruw; hard; ruig
入れ揚げるireageru heel wat geld verspillen; verkwisten aan; grof; overdadig geld uitgeven aan
卑しいiyashii (1) begerig; hebzuchtig; hebberig; inhalig; gulzig; gretig; schrokkig; schrokkerig; vrekkig; gierig; schraperig; schraapzuchtig; schriel; (2) ordinair; vulgair; plat; gemeen; grof; laag; min; (3) sjofel; armoedig; verlopen; haveloos; slonzig; goedkoop; (4) laaggeboren; van eenvoudige afkomst; onaanzienlijk van rang of stand; schamel
卑猥hiwai vulgair; obsceen; schunnig; onfatsoenlijk; onbehoorlijk; onwelvoeglijk; onoorbaar; oneerbaar; indecent; onzedelijk; onzedig; onkuis; ontuchtig; smerig; vuil; vies; vunzig; goor; gorig; ranzig; liederlijk; godsliederlijk; grof; scabreus; schuin; platvloers; laag-bij-de-gronds; plat
大ざっぱな ; 大雑把なoozappana ruw; grof; primitief; algemeen; veralgemenend
大ざっぱに ; 大雑把にoozappani ruw; ruwweg; grof; grofweg; primitief; algemeen; veralgemenend
大まかoomaka (1) algemeen; generalistisch; ruw; grof; globaal; schetsmatig; benaderend; (2) onbekrompen; niet kleingeestig; liberaal; gul; gulhartig; genereus; royaal; vrijgevig; mild; grootmoedig; groothartig; edelmoedig
大まかなoomakana (1) algemeen; generalistisch; ruw; grof; globaal; schetsmatig; benaderend; (2) onbekrompen; niet kleingeestig; liberaal; gul; gulhartig; genereus; royaal; vrijgevig; mild; grootmoedig; groothartig; edelmoedig
大まかにoomakani (1) algemeen; generalistisch; ruwweg; ruw; grof; globaal; grofweg; ruwweg; schetsmatig; benaderend; bij benadering; grosso modo; in grote trekken; niet uitgewerkt; (2) onbekrompen; niet kleingeestig; liberaal; gul; gulhartig; genereus; royaal; vrijgevig; mild; grootmoedig; groothartig; edelmoedig
大柄oogara (1) stevige bouw; (2) groot patroon; (3) struis; fors; ferm; fiks; uit de kluiten gewassen; groot van stuk; flink van gestalte; grof; kloek van bouw; grofgebouwd; flinkgebouwd; potig; bonkig; boutig; schonkig
大柄なoogarana struis; fors; ferm; fiks; uit de kluiten gewassen; groot van stuk; flink van gestalte; grof; kloek van bouw; grofgebouwd; flinkgebouwd; potig; bonkig; boutig; schonkig
大砲taihou kanon; grof; zwaar geschut; zware artillerie; [gesch.] bombarde; [scherts.] klakkebus
大雑把 ; 大ざっぱoozappa (1) ruwheid; grofheid; algemeenheid; (2) ruw; grof; algemeen
失礼shitsurei (1) onbeleefdheid; ongemanierdheid; onhoffelijkheid; onwellevendheid; grofheid; lompheid; onbeschaafdheid; slechte; grove manieren; (2) onbeleefd; ongemanierd; onhoffelijk; onwellevend; grof; lomp; slechtgemanierd; tegen de etiquette; [fig.] onbeschaafd
失礼なshitsureina onbeleefd; ongemanierd; onhoffelijk; onwellevend; grof; onbeschoft; lomp; slechtgemanierd; tegen de etiquette; [fig.] onbeschaafd
安い; 廉いyasui (1) goedkoop; voordelig; schappelijk; laaggeprijsd; redelijk (geprijsd); billijk; profijtig; zacht [prijsje]; laag [b.v. interest]; bon-marché; [inform.] gepikt; (2) onbekommerd; onbezorgd; zonder zorgen; op zijn gemak; zorgeloos; [m.b.t. gemoed] luchtig; (3) kalm; rustig; [m.b.t. verloop] onbewogen; bedaard; (4) nederig; eenvoudig; onaanzienlijk; gering; ondergeschikt; minder(waardig); laag(geboren); inferieur; min [denken over iemand]; (5) grof; gemeen; plat; laag; laag-bij-de-gronds; vulgair; goedkoop; ordinair; onbehoorlijk; obsceen; onbeschaafd; [m.b.t. taal] ongekuist; beneden alle peil; laaghartig; smerig; vuig; platvloers; schunnig; vunzig
心無しkokoronashi (1) dwaas; idioot; mallerd; onnozelaar; (2) cultuurbarbaar; kunstbarbaar; lomperd; kinkel; boer; (3) onbezonnen; onverstandig; onoordeelkundig; gedachteloos; onnadenkend; onbedachtzaam; onachtzaam; achteloos; onbedacht; nonchalant; onzinnig; lichtzinnig; onvoorzichtig; roekeloos; onnozel; dwaas; mal; dom; [gew.] aalwaardig; aalwarig; (4) onattent; onhartelijk; koud; kil; onaardig; grof; onverschillig; onvriendelijk; (5) onelegant; onbevallig; smakeloos; stijlloos; onartistiek; onaantrekkelijk; prozaïsch; lomp; boers; (6) harteloos; wreed; hard; hardvochtig; meedogenloos; genadeloos; ongenadig; onmeedogend; onaandoenlijk; ongevoelig; onbarmhartig; (7) onzelfzuchtig; onbaatzuchtig; oprecht
手荒teara ruw; onzacht; grof; gewelddadig; ruig
手荒なtearana ruw; onzacht; grof; gewelddadig; ruig
手荒にtearani ruw; onzacht; grof; gewelddadig; ruig
未精製miseisei ongeraffineerd; grof; ruw; onbewerkt; ongezuiverd
火砲kahou kanon; grof; zwaar geschut; zware artillerie
無礼なbureina onbeleefd; onhoffelijk; oneerbiedig; onheus; onbetamelijk; onwellevend; ongemanierd; impertinent; grof; lomp; onbeschoft; brutaal; plomp; ruw
無骨 ; 武骨bukotsu boers; niet verfijnd; lomp; onbehouwen; bot; grof; ongecultiveerd; onbeschaafd
無骨な ; 武骨なbukotsuna boers; niet verfijnd; lomp; onbehouwen; bot; grof; ongecultiveerd; onbeschaafd
粗いarai (1) grof; niet fijn; ruw; fors; (2) ruw; niet glad; ruig; hobbelig; ongelijk; hard op het gevoel [m.b.t. oppervlak; huid etc.]
粗悪soaku ruw; ongeraffineerd; grof; onbewerkt; slecht van kwaliteit; minderwaardig; inferieur
粗暴sobou ruw; ruig; onbehouwen; grof; wild
粗末somatsu (1) grof; van mindere; inferieure kwaliteit; pover; schamel; sjofel; shabby; eenvoudig; gering; bescheiden; nederig; sober; povertjes; armoedig; armetierig; achenebbisj; ordinair; (2) onachtzaam; onheus; ruw; grof; lomp; slordig; cru; hardhandig; (3) roekeloos; nonchalant; onachtzaam; onzorgvuldig; slordig; verspillend; verkwistend
粗末なsomatsuna (1) grof; van mindere; inferieure kwaliteit; pover; schamel; sjofel; shabby; eenvoudig; gering; bescheiden; nederig; sober; povertjes; armoedig; armetierig; achenebbisj; ordinair; (2) onachtzaam; onheus; ruw; grof; lomp; slordig; cru; hardhandig; (3) roekeloos; nonchalant; onachtzaam; onzorgvuldig; slordig; verspillend; verkwistend
粗相sosou (1) slordigheid; onvoorzichtigheid; onzorgvuldigheid; achteloosheid; onoplettendheid; vergissing; blunder; flater; fout; (2) ongelukje; het zich bevuilen; bedoen; (3) grof; ruw; lomp; (4) slordig; onvoorzichtig; onzorgvuldig; achteloos; onoplettend; lichtvaardig
粗野soya ruw; rauw; grof; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onopgevoed; ongemanierd; ordinair; plat; platvloers; vulgair
ara (1) graat; (2) kaf; (3) onvolkomenheid; gebrek; tekortkoming; fout; defect; mankement; zwakke plek; (4) ruw; niet uitgewerkt; grof; onaf
荒いarai (1) wild; heftig; ruw; woest; sterk; hard [m.b.t. zee; wind; natuurelementen etc.]; (2) grof; vulgair; ongemanierd; onhebbelijk; plat; ordinair [m.b.t. gedrag; taalgebruik etc.]
荒くれたarakureta ruw; grof; wild; ordeloos
荒っぽいarappoi (1) ruw; ruig; wild; woest; gewelddadig; (2) grof; ruw; schetsmatig; onnauwkeurig; slordig; onzorgvuldig
荒目arame (1) grove; wijde mazen; (2) ruw aanvoelend; grof; (3) onbehouwen; grof
ara (1) ruw; wild; woest; (2) onstuimig; moeilijk te bedwingen; onhandelbaar; (3) drastisch; nietsontziend; meedogenloos; bruut; (4) log; grof; ruig; (5) verwilderd; verwaarloosd; (6) Ara
醜い; 見悪いminikui (1) lelijk; onooglijk; onknap; onfraai; onaantrekkelijk; (2) beschamend; smadelijk; schandelijk; schandalig; schandaleus; onbehoorlijk; infaam; verachtelijk; oneervol; grof; laag; gemeen
野暮yabo lomp; boers; onelegant; onbeschaafd; onbehouwen; kafferig; vlegelachtig; grof; stijlloos
野暮なyabona lomp; boers; onelegant; onbehouwen; kafferig; vlegelachtig; grof; stijlloos
露骨rokotsu (1) open; frank; openhartig; eerlijk; onverholen; openlijk; onverheeld; onverbloemd; onomwonden; ondubbelzinnig; oprecht; rondborstig; [~に] zonder omwegen; vrijuit; ronduit; rechtuit; platweg; [Belg.N.] vlakaf; (2) grof; rauw; plat; laag-bij-de-gronds; platvloers; onfatsoenlijk; onwelvoeglijk; [m.b.t. mop] schuin; schunnig; aangebrand; suggestief; getint; [euf.] expliciet; onvertogen; onbetamelijk; indecent; scabreus
非礼hirei (1) onbeleefdheid; onwellevendheid; ongemanierdheid; onbehoorlijkheid; onfatsoenlijkheid; onbeschoftheid; slechte manieren; faux pas; (2) onbeleefd; onwellevend; ongemanierd; onbehoorlijk; onfatsoenlijk; onbeschoft; lomp; grof; onopgevoed
非礼なhireina onbeleefd; onwellevend; ongemanierd; onbehoorlijk; onfatsoenlijk; onbeschoft; lomp; grof; onopgevoed
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 63 treffers (zoekopdracht: 'grof', strategie: exact). 
2005-2023