日蘭辭典+

24 resultaten voor ‘hoe dan ook’
日蘭辭典 (trefwoord)
dōnimokōnimoどうにもかうにも
(どうにもこうにも) bw. hoe ook; op welke manier ook. ¶ どうにもかうにもならない het is hopeloos; er is volstrekt geen kans op; het gaat stellig niet, wat wij ook doen.
dōtomoどうとも
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <hoe dan ook>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
それにしてもsorenishitemo (1) ook als dat zo is; zelfs in dat geval; zelfs al zou het zo zijn; maar toch; maar overigens; niettemin; niettegenstaande dat; desalniettemin; desondanks; hoe het ook zij; hoe dan ook; alles welbeschouwd; in aanmerking genomen; in acht genomen; al met al; (2) overigens; trouwens; enfin
とは言えtohaie ook al; hoewel; hoezeer ook; toch; hoe dan ook; desalniettemin; niettemin; desondanks; evenwel; nochtans; desniettegenstaande; dat mag dan zo zijn; maar; intussen
どうあってもdouattemo wat er ook gebeure; moge gebeuren; gebeurt; hoe dan ook; ongeacht; onverschillig de omstandigheden; hoe het (er) ga; het ga hoe het ga; kome wat komen moet; in elk geval; in allen gevalle; tot elke prijs; [Belg.N.] te allen prijze; koste wat het kost; wat het ook moge kosten; ten koste van alles; coûte que coûte; sowieso; met alle geweld; per se; quand même; parforce
どうせdouse (1) nou ja; hoe dan ook; in ieder geval; in elk geval; toch; sowieso; (2) überhaupt; hoe dan ook; enigszins; (3) hooguit; hoogstens; in het beste geval; in het gunstigste geval; op z'n best (genomen)
どうにかdounika (1) enigszins iets; [veroud.] ietwat; (2) op de een of andere manier; wijze; hoe dan ook; ergens; min of meer; enigszins; op welke wijze dan ook
どうもdoumo (1) hoe dan ook; echt; heus; werkelijk; ergens; op de een of andere manier; op de een of andere wijze; toch; nogal; voorzeker; (2) echt niet; heus niet; werkelijk niet; er is geen ~ aan; dat is geen manier van ~ [i.c.m. negatie]; (3) bedankt; dank; dank je (wel); (4) excuus; sorry; pardon; het spijt me; neem me niet kwalijk
どうやらこうやらdouyarakouyara op de een of andere manier; wijze; hoe dan ook; ergens
何しろnanishiro in elk geval; hoe dan ook; hoe het ook zij; toch; nu eenmaal; in ieder geval; [Belg.N.] alleszins; trouwens
何せnanse in elk geval; hoe dan ook; nu eenmaal; tenslotte; immers; wel; nou
何とかしてnantokashite op de een of andere wijze; manier; in enig opzicht; ergens; op welke wijze; manier dan ook; hoe dan ook; à bis ou à blanc
何れにしてもizurenishitemo (nou ja) hoe dan ook; in ieder geval; in elk geval
何れにせよizureniseyo (nou ja) hoe dan ook; in ieder geval; in elk geval
兎に角tonikaku (1) in elk geval; in ieder geval; in allen gevalle; in alle geval; hoe dan ook; het lope hoe het ook loopt; toch; hoe het ook zij; sowieso; enfin; soit; [inform.] afijn; nu; maar goed; op de een of andere wijze; op de een of andere manier; alles samen genomen; alles bij elkaar (genomen); alles wel beschouwd; goed beschouwd; al met al; alles in aanmerking genomen; (2) dat laat ik in het midden; dat tot daar aan toe; dat weet ik niet zo precies; daar blijf ik af; daar wil ik af zijn
兎も角tomokaku (1) in elk geval; in ieder geval; in alle geval; sowieso; hoe dan ook; hoe het ook zij; in allen gevalle; toch; dat mag wel zo zijn; maar ~; kan wezen; maar ~; enfin; [inform.] afijn; soit; (2) afgezien van ~; ~ daargelaten; los daarvan; ~ buiten beschouwing gelaten; ~ terzijde gelaten; ~ tot daar aan toe; of het nu ~ is of niet; om nog maar te zwijgen over ~
兎角tokaku (1) hier en daar wat; het een en ander; een hap en een snap; (2) allicht; licht; [niet alg.] zachts; naar men denken kan; hoe dan ook; in ieder geval; het wil wel eens ~
到底toutei (1) uiteindelijk; finaal; ten slotte; (2) [in combinatie met een ontkenning] hoe dan ook; in ieder geval; [Belg.N.] alleszins; in allen dele; helemaal; volkomen; überhaupt
善悪zenaku (1) goed en; of kwaad; goede en; of kwade; goede en; of slechte; (2) de goeden en; of de kwaden; kaf en; of koren; bokken en; of schapen; (3) hoe dan ook; hoe het ook zij; [Belg.N.] wat ervan zij
如何してもdoushitemo (1) hoe dan ook; wat er ook gebeure; hoe het ook zij; [Belg.N.; niet alg.] wat ervan zij; om het even hoe; op welke wijze (dan) ook; à bis ou à blanc; quovis modo; (2) al sla je me dood; met geen mogelijkheid; met de beste wil van de wereld; eenvoudig; gewoonweg
如何でikade (1) waarom; om welke reden; op welke grond; hoe; (2) hoezo; wat zou; hoe toch; (3) hoe dan ook; op de een of andere manier
如何にもikanimo (1) in elk opzicht; enorm; extreem; uiterst; verschrikkelijk; zeer; erg; hoogst; absoluut; totaal; (2) werkelijk; waarlijk; voorwaar; voorzeker; echt; helemaal; door en door; precies; inderdaad; exact; zegt u dat wel; zoals u zegt; dat ben ik helemaal met u eens; volkomen gelijk; nou en of; reken maar; klopt; heel juist; (3) hoe dan ook; op welke wijze ook; hoe het ook zij; vast en zeker; welzeker; ongetwijfeld; beslist; stellig; (4) net alsof; als het ware; onmiskenbaar; duidelijk; niet mis te verstaan; (5) liefst; bij voorkeur
是非zehi (1) goed en [of] kwaad; het juiste of het verkeerde; juistheid; geschiktheid; gepastheid; het voor en het tegen; de voor- en nadelen; de deugden en gebreken; de argumenten voor en tegen; de baten en lasten; plussen en minnen; (2) op de een of andere wijze; manier; hoe dan ook; in elk geval; in allen gevalle; enigerwijs; zeker; vooral; welzeker; echt; absoluut; werkelijk; stellig; bepaald; wel degelijk; heus; zonder mankeren; wis en zeker; in elk geval; op eerlijke of oneerlijke wijze; per se; alleszins; koste wat het kost; tot elke prijs; ten koste van alles; coûte que coûte; parforce; noodzakelijkerwijs; het moet en het zal
石にかじりついてもishinikajiritsuitemo koste wat het kost; ten koste van alles; tot elke prijs; coûte que coûte; hoe dan ook; wat er ook gebeurt
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.61 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 22 treffers (zoekopdracht: 'hoe dan ook', strategie: exact). 
2005-2021