日蘭辭典+

15 resultaten voor ‘hoe dan ook’
日蘭辭典 (trefwoord)
dōnimokōnimoどうにもかうにも
(どうにもこうにも) bw. hoe ook; op welke manier ook. ¶ どうにもかうにもならない het is hopeloos; er is volstrekt geen kans op; het gaat stellig niet, wat wij ook doen.
dōtomoどうとも
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <hoe dan ook>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
それにしても sorenishitemo (1) ook als dat zo is; zelfs in dat geval; zelfs al zou het zo zijn; maar toch; maar overigens; niettemin; niettegenstaande dat; desalniettemin; desondanks; hoe het ook zij; hoe dan ook; alles welbeschouwd; in aanmerking genomen; in acht genomen; al met al; (2) overigens; trouwens; enfin
何れにせよ izureniseyo (nou ja) hoe dan ook; in ieder geval; in elk geval
何れにしても izurenishitemo (nou ja) hoe dan ook; in ieder geval; in elk geval
如何にも ikanimo (1) in elk opzicht; enorm; extreem; uiterst; verschrikkelijk; zeer; erg; hoogst; absoluut; totaal; (2) werkelijk; waarlijk; voorwaar; voorzeker; echt; helemaal; door en door; precies; inderdaad; exact; zegt u dat wel; zoals u zegt; dat ben ik helemaal met u eens; volkomen gelijk; nou en of; reken maar; klopt; heel juist; (3) hoe dan ook; op welke wijze ook; hoe het ook zij; vast en zeker; welzeker; ongetwijfeld; beslist; stellig; (4) net alsof; als het ware; onmiskenbaar; duidelijk; niet mis te verstaan; (5) liefst; bij voorkeur
何とかして nantokashite op de een of andere wijze; manier; in enig opzicht; ergens; op welke wijze; manier dan ook; hoe dan ook; à bis ou à blanc
何しろ nanishiro in elk geval; hoe dan ook; hoe het ook zij; toch; nu eenmaal; in ieder geval; [Belg.N.] alleszins; trouwens
是非 zehi op de een of andere wijze; manier; hoe dan ook; in elk geval; in allen gevalle; enigerwijs; zeker; vooral; welzeker; echt; absoluut; werkelijk; stellig; bepaald; wel degelijk; heus; zonder mankeren; wis en zeker; in elk geval; op eerlijke of oneerlijke wijze; per se; alleszins; koste wat het kost; tot elke prijs; ten koste van alles; coûte que coûte; parforce; noodzakelijkerwijs; het moet en het zal; ; goed en [of] kwaad; het juiste of het verkeerde; juistheid; geschiktheid; gepastheid; het voor en het tegen; de voor- en nadelen; de deugden en gebreken; de argumenten voor en tegen; de baten en lasten; plussen en minnen
善悪 zenaku hoe dan ook; hoe het ook zij; [Belg.N.] wat ervan zij; ; (1) goed en; of kwaad; goede en; of kwade; goede en; of slechte; (2) de goeden en; of de kwaden; kaf en; of koren; bokken en; of schapen
兎角 tokaku allicht; licht; [niet alg.] zachts; naar men denken kan; hoe dan ook; in ieder geval; het wil wel eens ~; ; hier en daar wat; het een en ander; een hap en een snap
兎も角 tomokaku (1) in elk geval; in ieder geval; in alle geval; sowieso; hoe dan ook; hoe het ook zij; in allen gevalle; toch; dat mag wel zo zijn; maar ~; kan wezen; maar ~; enfin; [inform.] afijn; soit; (2) afgezien van ~; ~ daargelaten; los daarvan; ~ buiten beschouwing gelaten; ~ terzijde gelaten; ~ tot daar aan toe; of het nu ~ is of niet; om nog maar te zwijgen over ~
兎に角 tonikaku (1) in elk geval; in ieder geval; in allen gevalle; in alle geval; hoe dan ook; het lope hoe het ook loopt; toch; hoe het ook zij; sowieso; enfin; soit; [inform.] afijn; nu; maar goed; op de een of andere wijze; op de een of andere manier; alles samen genomen; alles bij elkaar (genomen); alles wel beschouwd; goed beschouwd; al met al; alles in aanmerking genomen; (2) dat laat ik in het midden; dat tot daar aan toe; dat weet ik niet zo precies; daar blijf ik af; daar wil ik af zijn
如何しても doushitemo (1) hoe dan ook; wat er ook gebeure; hoe het ook zij; [Belg.N., niet alg.] wat ervan zij; om het even hoe; op welke wijze (dan) ook; à bis ou à blanc; quovis modo; (2) al sla je me dood; met geen mogelijkheid; met de beste wil van de wereld; eenvoudig; gewoonweg
到底 toutei (1) uiteindelijk; finaal; ten slotte; (2) [in combinatie met een ontkenning] hoe dan ook; in ieder geval; [Belg.N.] alleszins; in allen dele; helemaal; volkomen; überhaupt
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.36 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 13 treffers (zoekopdracht: 'hoe dan ook', strategie: exact). 
2005-2019