日蘭辭典+

11 resultaten voor ‘hoeveel’
日蘭辭典 (trefwoord)
donokuraiどの位
bw. (1) [距離] hoe ver? (2) [時間] hoe lang? (3) [數量、金額] hoeveel? ¶ どの位かかりますか (距離) hoe lang neemt het? hoever is het?
doreどれ
vnw. welk? ¶ どれか een of ander. ¶ どれでも alle; welke het ook zijn. ¶ どれもこれも alle; welke dan ook. ¶ どれ程 hoezeer? hoeveel? ¶ どれが要るのか welke wil je hebben? ¶ どれでも好い het komt er niet op aan. ¶ 此の内どれか頂戴出來ませうか kan ik er hiervan één krijgen?
kanjō勘定
zn. rekening v.; afrekening (決算) v. ¶ 勘定する berekenen; rekening opmaken. ¶ 決算する afrekenen; betalen. ¶ 勘定はいくら hoeveel is het bij elkaar? ¶ 勘定をして下さい mag ik mijn rekening hebben? ¶ 勘定をしませう ik zal wel betalen. ¶ 勘定違ひ misrekening. ¶ 勘定違ひをする zich verrekenen. ¶ 勘定書 rekening. ¶ 勘定saldo.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <hoeveel>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
幾ら ikura hoeveel?
iku (1) hoeveel?; (2) enkele; sommige; (3) vele; ettelijke
幾つ ikutsu (1) hoeveel?; (2) hoeveel jaar oud?; hoe oud?
gurai (1) […~] [partikel dat een hoeveelheid; mate bij benadering uitdrukt] ongeveer; circa; om en bij; omtrent; bij benadering; […~] hoeveel?; hoe lang?; hoeveel tijd?; (2) […~] [partikel dat een referentiepunt bij benadering uitdrukt] bijna; nagenoeg; haast; bijkans; zo … als; even … als; in die mate; genoeg om te …; (3) […~なら] [partikel dat een extreem voorbeeld geeft; of het belang van een voorbeeld nuanceert; overdrijft] tenminste; eerder … dan; liever … dan
kurai (1) […~] [partikel dat een hoeveelheid; mate bij benadering uitdrukt] ongeveer; circa; om en bij; omtrent; bij benadering; […~] hoeveel?; hoe lang?; hoeveel tijd?; (2) […~] [partikel dat een referentiepunt bij benadering uitdrukt] bijna; nagenoeg; haast; bijkans; zo … als; even … als; in die mate; genoeg om te …; (3) […~なら] [partikel dat een extreem voorbeeld geeft; of het belang van een voorbeeld nuanceert; overdrijft] tenminste; eerder … dan; liever … dan; ; (1) rang; stand; klasse; (2) graad; maat; mate; (3) waardigheid; (4) positie; plaats; ligging; (5) troon; kroon; het koningschap; (6) (in een getal) cijfer
何ぼ nanbo (1) hoeveel?; hoezeer?; in welke mate?; (2) hoe … ook; hoezeer … ook; (3) hoe graag … ook; met de beste wil van de wereld; maar …
nan hoeveel; ; wat; hè; ; wat
何程 dorehodo (1) hoeveel; hoe ver; hoe lang; in hoeverre; in welke mate; tot op welke hoogte; (2) hoe … ook
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.42 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'hoeveel', strategie: exact). 
2005-2020