日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘hoezeer’
日蘭辭典 (trefwoord)
ani
(あに) bw. hoe? hoezeer? wat? ¶ 豈圖らんや hoe kon ik denken dat......! wat was ik verbaasd om te zien, dat......!
doreどれ
vnw. welk? ¶ どれか een of ander. ¶ どれでも alle; welke het ook zijn. ¶ どれもこれも alle; welke dan ook. ¶ どれ程 hoezeer? hoeveel? ¶ どれが要るのか welke wil je hebben? ¶ どれでも好い het komt er niet op aan. ¶ 此の内どれか頂戴出來ませうか kan ik er hiervan één krijgen?
demoでも
bw. zelfs; vw. en toch; evenwel; zelfs indien; zoowel......als; hoezeer ook. ¶ 子供でも分かる zelfs een kind begrijpt dat. ¶ でも僕に話して呉れゝば宜しかったのに en toch wou ik dat je het me verteld had. 馬鹿でもなく利口でもない hij is noch dom noch knap. ¶ 人はいくら金持ちでも hoe rijk men ook zij.
nan to何と
tw. wat!; bw. hoe; hoezeer. ¶ 何と暑いことwat is het warm! ¶ 何とか het een of ander; dit of dat; zus of zoo. ¶ 何とも niets; volstrekt niets. ¶ 何とも言へぬ men kan er niets van zeggen; onbeschrijfelijk. ¶ 何とも思はぬ onbeduidend; er niets om geven; het kan mij niets schelen; ¶ 何となく eenigszins; eenigermate; op de een of andere wijze; onbestemd. ¶ 何となく氣味が惡い ik voel me, waarom weet ik niet, niet erg op mijn gemak. ¶ 何となれば want; omdat.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <hoezeer>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
もののmonono […~] [drukt het gelijktijdig voorkomen van contrasterende feiten uit] alhoewel; hoewel; ofschoon; ook al; hoe … ook; hoezeer; niettegenstaande; ondanks het feit dat; in weerwil van
何ぼnanbo (1) hoeveel?; hoezeer?; in welke mate?; (2) hoe … ook; hoezeer … ook; (3) hoe graag … ook; met de beste wil van de wereld; maar …
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.52 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: 'hoezeer', strategie: exact). 
2005-2022