日蘭辭典+

16 resultaten voor ‘hoog’
日蘭辭典 (trefwoord)
amari餘り
(余り) vz. & bw. (1) [より以上] meer dan; over; boven. (2) [過度に] te; al te; tezeer; erg; over. (3) [差程] zeer; bijzonder; zoozeer......, dat; zoo......dat. ¶ 餘り……ない niet erg; niet zeer; niet bijzonder; zelden. ¶ 餘り高くて手が屆かぬ zoo hoog, dat men er niet bij kan. ¶ そりゃあんまりだ dat is een beetje te erg.
yangotonakiやんどとなき
bn. verheven; aanzienlijk; hoog in rang; nobel; adellijk; Noot: Kennelijke vergissing in origineel. Bedoeld zal zijn: やんごとなき
tattoi貴い
(尊い) bn. (1) [尊敬すべき] eerbiedwaardig; achtenswaardig. (2) [高貴の] aanzienlijk; hoog; nobel; adellijk. (3) [貴重の] waardevol; kostbaar.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <hoog>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
suu hoog; hooggeëerd; eerbiedigen
上級 joukyuu hoog; hooggeplaatst; hogere [rechtbank, instantie enz.]; … voor gevorderden; ; [onderw.] hogere jaren; leerjaren; klassen; gevorderde jaren; hoger niveau; [i.h.b.] bovenbouw; [i.h.b.] abituriëntenniveau; [onderw., Belg.N.] hogere graad; [onderw., Belg.N., i.h.b.] derde graad
高貴な koukina (1) edel; hoogverheven; verheven; hoog; adellijk; hoogaanzienlijk; edelaardig; nobel; doorluchtig; van adel; (2) waardevol; van waarde; kostbaar
高等 koutou hoog; hoger; geavanceerd; gesofisticeerd; gesofistikeerd; ; hoge klasse; eerste klasse
高貴の koukino edel; hoogverheven; verheven; hoog; adellijk; edelaardig; nobel; doorluchtig
kou (1) hoog; hoog- [kō 高 moet in het Nederlands in sommige gevallen vertaald worden door een combinatie van een adjectief "hoog" of "hoge" met een erop volgend substantief. Bv. kōka 高価 "hoge prijs", kōrei 高齢 "hoge leeftijd", kōkyū 高級 "hoge rang, hoge klasse." In andere gevallen moet kō 高 vertaald worden als "hoog-," zijnde het eerste deel van een samenstelling. Bv. kōatsu 高圧 "hoogspanning".]; (2) uw; uwedele zijn; uwedele haar [Binnen deze betekenis heeft het prefix kō 高 bijna de semantische waarde van een zeer eerbiedig bezittelijk voornaamwoord (keigo 敬語 ; honorifieke taal). Bv. kōhyō 高評 "uw kritiek."]; ; de laatste drie jaar van de middelbare school; hogere middelbare school [Dit suffix is een afkorting van kōtōgakkō 高等学校. Bv. danshikō 男子高 "hogere middelbare school voor jongens."]
尊い toutoi (1) edel; verheven; hoog; nobel; edelmoedig; edelaardig; doorluchtig; adellijk; (2) heilig; gewijd; (3) kostbaar; waardevol; dierbaar; onschatbaar
高い takai (1) hoog; [背が] groot; lang; rijzig; scheutig; (2) hoog; schel; schril; schetterig; snerpend; hard; luid; doordringend; (3) alom bekend; welbekend; (4) hooggeplaatst; aanzienlijk; voornaam; (5) verheven; hooggestemd; nobel; edel; hoogstaand; (6) hooghartig; laatdunkend; superieur; trots; [fig.] opgeblazen; uit de hoogte; (7) hoog in prijs; duur; prijzig; kostbaar; duurkoop; aan de prijs; hoog genoteerd; expensief; [gew.] kostelijk; [Barg.] jouker; [Barg.] branderig
大層 taisou (1) enorm; geweldig; ontzaglijk; immens; machtig; gigantisch; formidabel; ontzettend; indrukwekkend; grandioos; groots; (2) voortreffelijk; voornaam; hoog; indrukwekkend; (3) overdreven; overtrokken; opgeklopt; sterk; kras; ongelooflijk; geëxalteerd; ; heel; (heel) erg; zeer; buitengewoon; enorm; geweldig; ontzettend; vreselijk; buitengemeen; uitermate; uiterst; hoogst; ongemeen; zo; hooglijk; verschrikkelijk; ontzaglijk; buitenmate; bovenmate; [inform.] hartstikke
嵯峨 saga hoog; steil; ; (1) Saga-weefsel; (2) Saga
ハイ hai hoog-; [fig.] hooggeplaatst; vooraanstaand; ; (1) het high-zijn; roes; euforie; (2) hoogste; grootste versnelling; (3) Hi; High; Hy; ; (1) hé; hé daar; (2) [bij voerlieden] haar [= links]; ; high
kai verdieping; etage; [Belg.N., niet alg.] verdiep; -hoog; [i.h.b.] woonlaag; [i.h.b.] woonniveau
干満 kanman eb en vloed; hoog- en laagwater; het opkomen en het vallen van het getijde
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.4 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 13 treffers (zoekopdracht: 'hoog', strategie: exact). 
2005-2020