日蘭辭典+

14 resultaten voor ‘hoogte’
日蘭辭典 (trefwoord)
areあれ
vnw. (1) [] hij (男); zij (女). (2) [事物] het; dat. ¶ あれzoo; zulk. ¶ 或程度迄 tot op zekere hoogte.
aru
(或る) sommig; zeker. ¶ 或程度迄 tot op zekere hoogte. ¶ 或日 op zekeren dag. ¶ 或人 sommige menschen; sommigen; iemand; zeker iemand.
akarui明るい
bn. (1) [明るい] licht; helder. ¶ に明るい goed op de hoogte van; bekwaam in. ¶ ......に明るい人 deskundige. (2) [潔白な] onschuldig.
akaruku明るく
bw. licht; helder; duidelijk. ¶ 明るくなる dagen (夜が明ける); (通曉する) op de hoogte komen van; bekwaam worden in. ¶ 明るくする licht maken. ¶ ランプを明るくする de lamp opdraaien.
yamayoi山醉
(山酔い) zn. hoogte ziekte v.
wataru渡る
t.w. (1) [越えて行く] overtrekken; oversteken. i.w. (2) [渡來する] ingevoerd worden. t.w. (3) [及ぶ] bereiken; i.w. zich uitstrekken. i.w. (4) [繼續] duren. (5) [通ずる] goed op de hoogte zijn van; zich thuisvoelen in. (6) [暮す] leven; t.w. doorbrengen. t.w. (7) [を] oversteken; doorwaden. ¶ 他人渡る in andere handen overgaan. ¶ 二時間に亙る twee uur duren. ¶ 河を渡る rivier oversteken. ¶ 支那から渡った品 een artikel, dat uit China komt.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <hoogte>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
soku (1) a. peilen; de lengte; breedte; hoogte; diepte opnemen; (2) b. gissen; raden
程度 teido (1) graad; mate; peil; hoogte; uitgebreidheid; omvang; niveau; standaard; stadium; (2) gepaste maat; juiste hoeveelheid; (3) ongeveer; in de orde van; zowat; zo'n; om en (na)bij
水準 suijun (1) niveau; peil; standaard; hoogte; plan; [inform.] level; (2) waterpas
高度 koudo (1) sterk; krachtig; intens; hevig; in hoge graad; in hoge mate; (2) geavanceerd; hoog ontwikkeld; gesofisticeerd; gesofistikeerd; ; in hoge mate; in grote mate; in hoge graad; in een hoog peil; ; (1) hoogte; (2) sterkte; kracht; krachtigheid; intensiteit; (3) hoge mate; grote mate; hoog peil
高地 kouchi hoogland; plateau; hoogte; heuvel; terreinverheffing; [Ind.N.] bovenland
dai (1) 20. [maatwoord dat een vage leeftijds-, prijs- of tijdsaanduiding aangeeft] iets boven de …; tussen de … à …; iets meer dan …; een dikke …; in de …; [Belg.N.] kaap van …; (2) 21. [maatwoord voor plateaus en meubelstukken]; (3) 22. [maatwoord voor taarten en rond gebak]; (4) 23. [maatwoord voor grote muziekinstrumenten]; (5) 24. [maatwoord voor wagens, voertuigen, sleeën, liften]; (6) 25. [maatwoord voor machines, apparaten, toestellen]; (7) 26. [maatwoord voor gerechten in een kom; vaatwerk]; (8) 27. [drukw.] [maatwoord voor katernen van 16 of 32 vellen]; ; (1) a. plateau; plaat; (2) b. basis; grondslag; (3) c. hoogvlakte; plateau; (4) d. hoogbouw; toren; (5) e. overheidsbureau; ministerie; hoge ambtenaar; (6) f. beleefdheidsterm voor de aangesprokene; ; (1) hoog gebouw; toren; gebouw vanwaar men een mooi uitzicht heeft; belvedère; (2) [Jap.gesch.] censoraat; (3) [Chin.gesch.] ministerie; (4) plateau; plaat; blad; tafel; bank; onderstel; bed; onderstuk; verhoging; stellage; stander; standaard; statief; voetstuk; voet; steun; bok; schraag; ezel; sokkel; piëdestal; pedestal; basement; grondstuk; postament; platform; podium; optrede; estrade; [宝石の] montering; zetting; beslag; montuur; vatting; kas; (5) schenkblad; presenteerblad; dienblad; [meton.] etenswaar; maaltijd; (6) tableau van gerechten versierd met heilbrengende decoratie; (7) plat van geta waarop men loopt; (8) portier van een badhuis; badmeester; (9) draagbaar waarmee reizigers een rivier overgezet worden; (10) 10. hoogvlakte; plateau; tafelland; hoogte; heuvel; (11) 11. basis; grondslag; fundament; draagvlak; (12) 12. [plantk.] onderstam (bij het enten); (13) 13. kolf; handvat; (14) 14. [scheepv.] langsligger; (15) 15. [gokken] gespreide inzet; (16) 16. [meetk.] afgeknotte piramide; kegel; (17) 17. [meetk.] drager van een rechte; (18) 18. [wisk.; functieleer] drager; (19) 19. Dai [= hoogland op de Tōkaidō 東海道-route tussen Kanagawa 神奈川 en Hodogaya 程ケ谷]
丘陵 kyuuryou heuvel; hoogte; kop(je); boekit; [Ind.N., soldatent.] tjot; [lit.t., veroud.] kling
yama (1) a. berg-; wilde … [voorvoegsel aan een planten- of dierennaam dat aangeeft dat het de wilde variëteit of bergsoort van het grondwoord betreft]; (2) b. [schertsend, vrijwel betekenisloos achtervoegsel bij bepaalde werkwoorden en adjectieven; werd in de Edo-tijd onder bon-vivants gebruikt]; ; (1) berg; gebergte; beboste bergen; bergwoud; bergbos; [vliegert.] knots; (2) aardhoop; aardverhoging; terp; (kunstmatige) heuvel; ophoging; hoogte; [Mal.] boekit; (3) begraafplaats; kerkhof; tumulus; (keizerlijke) grafheuvel; grafterp; (4) mijn; kolenmijn; (5) hoop; stapel; tas; portie; [m.b.t. fruit] partij; [m.b.t. hooi] mijt; [m.b.t. steenslag] kits; [m.b.t. vlas] schelf; [m.b.t. slagroom] toef; zwelling (ten gevolge van een cauterisatiebehandeling); (6) top; bovendeel [bv. bol van een hoed, kop van een schroef, knop op een helm]; (7) hoogtepunt; climax; piek; uitschieter; spits; toppunt; apogeum; zenit; ontknoping [van een stuk]; apotheose; [m.b.t. vertoning] klapstuk; summum; culminatiepunt; keerpunt; uur van de waarheid; moment suprême; finest hour; momentum; beslissend ogenblik; het beste dat men kan doen; (8) wissel op de toekomst; speculatie; giswerk; gok [bv. op de gok blokken]; de sprong [wagen]; sprong in het duister; ongewisse; waagstuk; gissing; bluf; humbug; schijnvertoon; bombast; (9) hevigheid; intensiteit; ergheid; (10) 10. massa; boel; bende; groot aantal; drom; menigte; (11) 11. rots; toeverlaat; idool; voorbeeld; (12) 12. praalwagen in de vorm van een berg; (13) 13. valkuil om evers of herten te vangen; (14) 14. lichtekooi; prostituee; (15) 15. voorraadtekort [i.h.b. tekort aan levensmiddelen]; het uitverkocht zijn; het niet voorhanden zijn; (16) 16. slangwoord voor "misdrijf"; (17) 17. naam voor de Enryakuji 延暦寺 op de Hieizan 比叡山; [i.h.b.] de Hieizan; ; (1) 18. [maatwoord voor bergen, en i.h.b. bergbossen en mijnen]; (2) 19. [maatwoord voor een voorgeschotelde portie, stapeltje fruit enz.]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.4 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'hoogte', strategie: exact). 
2005-2020