日蘭辭典+

3 resultaten voor ‘hooren’
日蘭辭典 (trefwoord)
tako胼胝
zn. eelt o; eksteroog o. ¶ にたこが出來る聞く tot vervelens toe hooren; doorgezaagd worden met.
raireki來歷
(来歴) zn. levensloop m.; geschiedenis v.; carriere v. ¶ まづ其の來歷を聞かう laten wij eerst hooren, hoe het gebeurd is.
gomen御免
zn. (uw) vergunning v.; (uw) vergiffenis v.; (uw) verlof o. ¶ 御免なさい vergeef mij; neem me niet kwalijk. ¶ 一寸御免下さい wil mij een oogenblik excuseeren. ¶ これで御免を蒙ります ik moet nu eens afscheid gaan nemen. ¶ そんなもう御免だ zulke praatjes wensch ik niet te hooren; verschoon mij van zulke praatjes.
Tijd: 0.42 sec. jiten.nl: 3 treffers, (zoekopdracht: 'hooren', strategie: exact). 
2005-2020