日蘭辭典+

10 resultaten voor ‘in dat geval’
日蘭辭典 (trefwoord)
sasurebaさすれば
bw. dan; in dat geval; als dat zoo is.
hatashite果して

(果たして) bw. zooals te verwachten was; en inderdaad. ¶ 果して然らば in dat geval; als dat zoo is, dan.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <in dat geval>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
さてはsateha (1) bovendien; daarenboven; daarbij; wat meer is; en ook (nog); en zelfs; voorts; verder; tevens; (2) dus; dan; in dat geval; [Belg.N.] zodus; (3) nou; welnu; trouwens; overigens; (4) zo; aldus; [veroud.] alzo; op die wijze
さらばsaraba (1) als dat zo is; als dat waar is; zo ja; in dat geval; mocht dat het geval zijn; dan; alsdan; (2) en; zo; zodoende; (3) [~…ない] toch; maar intussen; ondertussen; met dat al; niettemin; evengoed; niettegenstaande dat; desondanks; desalniettemin; (4) vaarwel; tot ziens; adieu; tot weerziens; [form.] vale
じゃあjaa (1) dan; dus; nou (dan); in dat geval; als het zo zit; als dat zo is; (2) nu goed; okay dan; wel; nou (dan); welnu; ziezo; zo [inform.; ter uitdrukking van de aanvang of beëindiging van een handeling]; (3) dag; dááág; de groeten; nou tot ziens; gegroet; tot kijk; tot spoedig; tot gauw; tot later; [inform.] doei; [inform.] tsjuus; [inform.] de mazzel; [inform.] doeg; [inform.] tabee; [inform.] adé; [inform.] aju; [inform.] ajuus; [inform.] saluut(jes) [als afscheidsgroet; gevolgd door ne ね]
じゃja (1) dan; dus; nou (dan); in dat geval; als het zo zit; als dat zo is; (2) nu goed; okay dan; wel; nou (dan); welnu; ziezo; zo; (3) in; te [inform.; m.b.t. een plaatsaanduiding]; (4) qua; inzake; voor (zover); wat ~ betreft; wat ~ aangaat; als het op ~ aankomt; waar het ~ betreft; als het op ~ aankomt [inform.]; (5) afgaande op; naar ~ te oordelen; volgens ~ [inform.]; (6) bij [regen enz.]; met; voor [zo'n luttel bedrag enz.] [inform.; m.b.t. beding]; (7) me dunkt; dat ~ [elliptisch voor de informele uitgang ja nai n darō ka じゃないんだろうか]; (8) [onderdeel van de informele negatieve constructie ~ ja (~) nai ~じゃ(~)ない; blijft onvertaald]; (9) dag; dááág; tot ziens; tot kijk; doei; tsjuus; doeg [als afscheidsgroet; gevolgd door ne ね]
するとsuruto (1) (net; en) toen; (net) op dat moment; waarna; waarop; vervolgens; daarop; daarna; (2) in dat geval; dus; dan; mocht dat het geval zijn; in casu quo; als dat zo is; zo ja; [arch.] alsdan
ではdeha (1) [conclusief voegwoord] dan; dus; nou dan; in dat geval; als het zo zit; als dat zo is; (2) [drukt een begin- of eindpunt uit] nu goed; okay dan; wel; nou dan; welnu; ziezo; zo
其れではsoredeha (1) dus; dan; in dat geval; (2) wel; okay dan; nu goed; nou (dan); welnu; ziezo; zo [ter uitdrukking van de aanvang of beëindiging van een handeling]; (3) tot dan; tot ziens; dag [als afscheidsgroet]
其れならsorenara dan; in dat geval; mocht dat het geval zijn; (dan) ~; als dat zo is; zo ja
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'in dat geval', strategie: exact). 
2005-2022