日蘭辭典+

12 resultaten voor ‘in de war’
日蘭辭典 (trefwoord)
rōbai狼狽
zn. verwarring v.; consternatie v.; algemeene schrik m.; paniek v. ¶ 狼狽する in de war zijn; het hoofd kwijt zijn.
kuruu狂ふ
(狂う) i.w. (1) [が] dol worden; gek worden; krankzinnig worden; het hoofd kwijt zijn. (2) [亂暴] woest zijn. (3) [不整] in de war zijn; niet in orde zijn. (4) [調子が] ontstemd zijn.
madowasu惑はす
(惑わす) t.w. in de war brengen; misleiden; bedriegen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <in de war>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
おろおろorooro (1) [~と] ontsteld; van streek; van de kaart; geschokt; van de wijs; in de war; verward; perplex; confuus; (2) [~と] huilerig; snikkend
入り乱れてirimidarete in de war; in verwarring
動揺するdouyousuru (1) schokken; horten; stoten; hobbelen; denderen; [m.b.t. schip] rollen; deinen; slingeren; schommelen; heen en weer; op en neer bewegen; wiebelen; beven; stampen; schudden; oscilleren; [niet alg.] daveren; (2) schommelen; fluctueren; (3) weifelen; dubben; wankelen; [fig.] walen; aarzelen; heen en weer geslingerd worden; in dubio staan; (4) huiveren; in beroering zijn; geagiteerd; woelig; roerig zijn; geschokt zijn; onrustig; rusteloos; ongerust; verontrust zijn; ontsteld; in de war; van streek; ontdaan; van de kook; van de wijs; uit z'n doen zijn
慌ててawatete haastig; gehaast; gejaagd; jachtig; gepresseerd; overhaast; overijld; in rep en roer; verward; in de war; van de wijs; halsoverkop; holderdebolder; in paniek
慌てふためくawatefutameku opgewonden; in de war; zenuwachtig; van z'n stuk zijn; in pa­niek ra­ken; panieken; [Belg.N.] panikeren
戸惑うtomadou perplex; in de war; verbluft; verbijsterd; overdonderd; beduusd zijn; de kluts kwijt zijn; het noorden kwijt zijn; [Belg.N.] er het noorden bij verliezen; de weg kwijt zijn; van z'n stuk gebracht zijn; [Belg.N.] van z'n melk zijn; uit zijn lood geslagen zijn; zich geen raad weten; niet weten wat men doen moet
無茶苦茶muchakucha (1) warboel; wirwar; chaos; verwarring; wanorde; (2) verward; chaotisch; wanordelijk; warrig; in de war; door elkaar; overhoop; pêle-mêle; (3) blind; roekeloos; onzinnig; onredelijk; irrationeel; wild
無茶苦茶にmuchakuchani (1) verward; in de war; chaotisch; wanordelijk; ongeordend; onordelijk; ordeloos; pêle-mêle; (2) blindelings; blindweg; in het wilde weg; roekeloos; wild; redeloos; onberaden; onbezonnen; furieus; als een bezetene; gek; onwijs; overmatig; buitensporig
紛糾するfunkyuusuru ingewikkeld; gecompliceerd worden; in de war; knoop; overhoop raken; in het honderd lopen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 9 treffers (zoekopdracht: 'in de war', strategie: exact). 
2005-2022