日蘭辭典+

14 resultaten voor ‘in orde’
日蘭辭典 (trefwoord)
daijōbu大丈夫

(1) [安全] veiligheid v. (2) [確實] zekerheid v. ¶ 大丈夫veilig; zeker; betrouwbaar. ¶ 大丈夫です maak u niet ongerust; ge kunt erop rekenen.

sorou揃ふ
(揃う) i.w. (1) [一致] het eens zijn; overeenstemen. (2) [集る] vergaderen; bijeenkomen. (3) [整ふ] volledig zijn; geordend zijn; in orde zijn. ¶ 揃った compleet; volledig; geordend. ¶ 揃はぬ onvolledig; niet compleet; niet in orde. ¶ 人數は揃ひましたか zijn wij compleet? zijn wij voltallig? ¶ 兄弟三人揃ひも揃って alle drie broers; de broers, alle drie.
SUPPLEMENT (trefwoord)
shinkyō心境
zn. gemoedstoestand; mening; instelling; gedachten. ¶ 心境の変化 verandering van gedachten. ¶ 心境が変化する van gedachten veranderen. ¶ それまでに再度心境が変化して、急きょ欠席ということがなければいいのですが。 Maar als in de tussentijd het niet gebeurd dat [mensen] opnieuw van gedachten veranderen en opeens niet verschijnen komt het in orde.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <in orde>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
いいともiitomo goed zo; geen probleem; oké; zeker; in orde; doen we
はいhai (1) ja; jawel; jazeker; inderdaad; begrepen; okay; o.k.; in orde; akkoord; [scheepv.] tot uw orders; (2) aanwezig; present [bij naamafroeping]; (3) alstublieft; hier; voilà; ziehier; (4) nou; o.k.; wel; zo [om aandacht te trekken]
アア ; 唖々 (bet. 2) ; 嗚呼 (bet. 3-8)aa (1) zo; dermate; dusdanig; (2) kra kra [nabootsing van het geluid dat de kraai maakt]; (3) o; ah; och; ach; aha; helaas; eilaas; (4) hei; hé; zeg; hoi; hè; dag; hallo; (5) ja; yep; hm; oké; OK; in orde; akkoord; afgesproken; (6) hm; wel; eh; (7) ai; au; (8) oef; poe; hé; pf; oeh; bah
了解ryoukai (1) begrip; verstandhouding; verstand; bevatting; bevattingsvermogen; comprehensie; (2) instemming; toestemming; goedkeuring; akkoord; bewilliging; (3) [fil.] verstaan; Verstehen; (4) oké; [afk.] OK; begrepen; goed; in orde; akkoord; afgesproken; ja; all right; [無線通信で] Roger; ontvangen en begrepen
健康kenkou (1) (goede) gezondheid; welzijn; welvaren; welbevinden; welstand; (2) gezond; niet ziek; wel; in een toestand van welzijn; in orde
堅いkatai (1) solide; vast; (2) vast en zeker; (3) in orde; rechtschapen; (4) stijf; strak; streng
大丈夫daijoubu (1) veilig; buiten gevaar; zonder risico; betrouwbaar; zeker; in veiligheid; ongedeerd; alles kits; in orde; okay; met ~ gaat alles goed; (2) geen nood; maak je geen zorgen; niks aan de hand; reken er maar op; wees er maar zeker van; (wees maar) gerust; wees maar niet bezorgd; er kan niets (mee) gebeuren; wees daar niet ongerust over; trek je er niets van aan; [inform.] dat zit wel goed
宜しく ; 宜敷yoroshiku (1) goed; zoals het hoort; gepast; op de juiste manier; geschikt; in orde; passend; naar eigen goedvinden; (2) de groeten aan ~; (3) als ware ~; alsof ~; (4) aangenaam (met u kennis te maken); (5) laten we goed met elkaar opschieten
異状のないijounonai normaal; in orde; OK
確か ; 慥かtashika (1) zeker; vaststaand; positief; afdoend; gewis; verzekerd; onomstotelijk; onweerlegbaar; ontegenzeglijk; ontwijfelbaar; onmiskenbaar; onbetwistbaar; pertinent; (2) betrouwbaar; te vertrouwen; geaccrediteerd; gewaarborgd; solide; gedegen; authentiek; onfeilbaar; nimmer falend; feilloos; (3) [i.c.m. 頭; 気 e.d.] gezond; o.k.; degelijk; wel; in orde; (4) exact; precies; juist; nauwkeurig; (5) zeker; beslist; vast (en zeker); stellig; natuurlijk; inderdaad; toegegeven; ongetwijfeld; met zekerheid; zonder twijfel; naar alle waarschijnlijkheid; gegarandeerd; voorwaar; welzeker; zonder mankeren; [form.] voorzeker; weliswaar; (6) als ik (het) me goed herinner; als ik het wel heb; ik geloof; meen; denk; ik maak me sterk
良し ; 好しyoshi goed; fijn; in orde; oké; OK; [Belg.N.; spreekt.] bon
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'in orde', strategie: exact). 
2005-2023