日蘭辭典+

9 resultaten voor ‘initiatief’
日蘭辭典 (trefwoord)
teishutsu提出
zn. initiatief o.; aanbieding v. ¶ 提出する te berde brengen; aanvoeren; naar voren brengen; aanbieden; voorstellen; initiatief nemen. ¶ 抗議を提出する protesteeren.
sakigake
(先駆け) zn. (1) [] eerste m.; pionier m.; baanbreker m. (2) [] eerste o.; begin o. ¶ の魁 voorbode. ¶ 魁する de eerste zijn; de anderen voor zijn; het initiatief nemen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <initiatief>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
イニシアチブinishiachibu initiatief; eerste aanzet; stap; stoot
エンタープライズentaapuraizu (1) onderneming; (2) ondernemingsgeest; ondernemingszin; initiatief
主導権shyudouken leiding; initiatief; leiderschap
先制sensei voorsprong; goede uitgangspositie; goed begin; initiatief
先手sente (1) [go; shōgi] speler die aan de voorhand is; zit; degene die het eerst moet uitspelen; [meton.] openingszet; eerste zet; aanzet; [biljart] acquit; (2) initiatief; het vóór zijn; voortouw; lead; (3) anticipatie; het vooruitlopen; (4) [mil.] voorhoede; spits; avant-garde
発意hatsui (1) suggestie; idee; voorstel; initiatief; instigatie; (2) uitdenking; inval; vondst; gedachte
考えkangae (1) gedachte; (2) idee; denkbeeld; plan; initiatief
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.6 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'initiatief', strategie: exact). 
2005-2022