日蘭辭典+

18 resultaten voor ‘ja’
SUPPLEMENT (titelwoord)
ja

(bw)
(1) (uiting van instemming, bevestiging, toestemming, toegeven)
hai はい (beleefd); ee ええ (informeel); un; うん; n ん (zeer informeel).
(2) (dat is correct; inderdaad) soo desu そうです (beleefd); soo そう (informeel).
(3) (aanwezig!) hai はい.

(1) en (2) zijn alleen equivalent met “ja” in reactie op positief geformuleerde vragen. In reactie op negatief geformuleerde vragen betekenen hai en soo “nee” of eventueel “dat klopt”.

Begrijp je het? Wakarimasu ka 分かりますか。
Ja, ik begrijp het. Hai, wakarimasu. はい、分かります。

Begrijp je het niet? Wakarimasen ka. 分かりませんか。
Nee, ik begrijp het niet. Hai, wakarimasen. はい分かりません。

Een uitzondering op deze regel is wanneer de geest van de vraag positief is (vergelijk het Nederlands: “waarom kom je vannavond niet even langs”).

Kom je morgen ook? Ashita mo kite kuremasen ka. 明日も来てくれませんか。 [Lett. Kom je morgen ook niet?]
Ja, zal ik doen. Hai, ukagaimasu. はい、伺います。 [het werkwoord ukagau is beleefd voor ik zal je bezoeken]

De uitspraak van ee is in het Nederlands ongeveer /èè/. De uitspraak van un is ongeveer /uhng/ (met /uh/ van uh-uh en de /ng/ van angst). De uitspraak van n is ongeveer de /ng/ van angst.

[Dit lemma gebruikt oo-spelling.]

日蘭辭典 (trefwoord)
sayō左樣
(左様) bw. (1) [其通り] zoo; op die wijze. (2) [然り] inderdaad; ja. ¶ 左樣ならば als dat zoo is; wel, dan ........ ¶ 左樣な zulk; zoodanig.
haiはい
bw. ja; hier ben ik; ik kom al.
SUPPLEMENT (trefwoord)
haiはい
(tussenwerpsel) (1) [reactie die instemming betuigt met een voorafgaande uiting die bevestigend is of bevestiging impliceert] ja; jawel; jazeker; ik snap het; oké; akkoord. [reactie die instemming betuigt met een ontkennende vraag] nee; dat is [niet] zo; klopt. ¶ 「分かりますか」「はい、わかります」 ‘wakarimasu ka?’ ‘hai, wakarimasu’ ‘begrijp je het?’ ‘Ja, ik begrijp het’. ¶ 「分かりませんか」「はい、分かりません」 ‘wakarimasen ka?’ ‘hai, wakarimasen’ ‘begrijp je het niet?’ ‘nee, ik begrijp het niet’. ¶ 「入ってよろしいですか」「はい、どうぞ」 ‘haitte yoroshii desu ka?’ ‘hai dōzo’ ‘mag ik binnenkomen?’ ‘ja, alsjeblieft’. ¶ 「あなた達は学生ですか」 「はい、そうです」 anatatachi wa gakusei desu ka?’ ‘hai, sō desu’ ‘zijn jullie studenten?’ ‘ja, dat klopt’. ¶ 「今日来ませんか」 「はい‘kyō wa kimasen ka?’ ‘hai ‘komt hij vandaag niet?’ ‘nee’. ¶ 「明日も来てくれませんか」 「はい、伺います」 ashita mo kite kuremasen ka?’ ‘hai, ukagaimasu’ ‘[waarom] kom je morgen ook niet?’ ‘dat is goed, ik zal komen’. (2) [om aan te geven dat men luistert] oh?; ah; oh ja? (3) [om aan te geven dat men aanwezig is] hier ben ik! present! (4) [om de aandacht te trekken wanneer men iets wil geven of gaan zeggen of vragen] ¶ 「はい。こちらがレシートです」 hai. kochira ga reshiito desu’alstublieft, hier is uw bon’. ¶ 「はい、百円のおつりです」 hai, hyaku en no otsuri desu’alstublieft, 100 Yen wisselgeld’. ¶ 「はい、あなたの鍵です」 hai, anata no kagi desu’hier, je sleutels’. ¶ 「はい」「何ですか」 「ちょっと質問があるんですが」 hai’ ‘nan desu ka’ ‘chotto shitsumon ga arun desu ga’ ‘meneer?’ ‘wat is er?’ ‘ik wil iets vragen ...’
SUPPLEMENT (trefwoord)
ik, mijn, mij

(1.a) (persoonlijk voornaamwoord; onderwerpsvorm) [ik] [わたし] watashi (algemeen beleefd); watakushi (formeel); boku (informeel; meest door jongens en mannen gebruikt, zelden door meisjes); あたし [] atashi (informeel; meest door vrouwen gebruikt; soms door mannen in snelle spraak); ore (informeel; meest door mannen gebruikt). NB ‘ik’ wordt vaak niet uitgedrukt in het Japans, context en richtinggevende werkwoorden zijn vaak voldoende. De onderwerpsvorm ‘ik’ wordt in het Japans expliciet uitgedrukt via de achtervoegsels は wa en が ga, maar in spreektaal, of informele schrijftaal (briefjes, internet, mobiel), worden deze ook vaak weggelaten. Tevens kan het partikel も mo, dat ‘ook’ betekent, de plaats van は wa en が ga innemen. ¶ オランダ語が話せますか。 ええ。話せます。Orandago ga hanasemasu ka. Ee. Hanasemasu. Spreek je Nederlands? Ja, ik spreek Nederlands. NB Door de structuur van vraag en antwoord in het voorafgaande voorbeeld is duidelijk wat op wie betrekking heeft en daarom laat men in het Japans ‘ik’ (en ‘je’) weg. Antwoorden met wel een expliciet ‘ik’ zijn dan niet neutraal en dragen extra betekenis. Bijvoorbeeld: ええわたしは、話せます。 Ee. Watashi wa, hanasemasu. Dat zou vertaald kunnen worden als: ‘Andere mensen spreken geen Nederlands, maar ik wel’. ¶ 滝沢はフランス語が話せるけど、健、お前は? も話せるよ。 Takizawa wa Furansugo ga hanaseru kedo, Ken, omae wa? Boku mo hanaseru yo. Takizawa spreekt Frans. En jij, Ken? Ik ook hoor. [Ik spreek het ook hoor.] (BEJD) NB In het antwoord van Ken kan een Japanse vorm voor ‘ik’ niet weggelaten worden, door de nadruk die het heeft.

(1.b) (bezitsvorm) [mijn, m’n, van mij] dezelfde voornaamwoorden in (1.a) gevolgd door の no, dus 私の watashi no, 僕の boku no etc. Afhankelijk van de context kan ‘mijn’ onuitgesproken blijven. ¶ 私の子供達はもうすぐ春休みですWatashi no kodomotachi wa mō sugu haruyasumi desu. Mijn kinderen hebben bijna voorjaarsvakantie. (TTC)

(1.c) (voorwerpsvorm) [mij, me] dezelfde voornaamwoorden in (1.a) maar dan vaak gevolgd door を [w]o of に ni. Afhankelijk van de context kan ‘mij’ onuitgesproken blijven. Niet alle Nederlandse voorwerpsvormen hebben in het Japans grammaticaal equivalente vormen. ¶ 哀れに思って助けてくれたのさ。 Ore wo aware ni omotte tasukete kureta no sa. Hij had medelijden met mij en hielp me daarom uit de brand. (informeel, mannelijke spreker). ¶ 両親にはがきを送ってくれた。 Ryōshin ga watashi ni hagaki wo okutte kureta. M’n ouders hebben me een ansichtkaart gestuurd. (TTC)

(2) (znw.) [het ik; het ego; het zelf] 自我 jiga; 我 [われ] ware; 我 ga; watashi. ¶ 日本人の自我 Nihonjin no jiga Het Japanse zelf [Het Japanse ik].

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <ja>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
然う sou (1) zo; op die manier; dat; (2) niet zo ~; niet zozeer ~; niet danig ~ [i.c.m. negatie]; ; (1) ja; dat is zo; precies; inderdaad; dat klopt; dat is juist [als bevestigend antwoord]; (2) echt (waar)?; zo?; is dat zo?; o ja?; werkelijk?; heus?
そうです soudesu (1) het ziet ernaar uit dat; het heeft er veel van dat; het laat zich aanzien dat; het belooft; het lijkt of [flexiemorfeem dat een inschatting, indruk van een toestand; eigenschap weergeeft]; (2) men zegt dat; ze; de mensen zeggen dat; er wordt verteld; gezegd dat; het heet dat; volgens zeggen; naar men zegt; ik heb horen zeggen dat; ik heb horen verluiden dat; naar verluidt; naar verluid wordt [flexiemorfeem dat informatie uit de tweede hand aankondigt]; ; ja; dat klopt; dat is zo; zeker; precies; inderdaad
うん un ja; goed; hm
じゃ ja (1) […~] [voorwaardelijk partikel]; (2) […~] [nadrukpartikel (tijdruimte; instrumentalis)]; (3) […~] [voorwaardelijk partikel]
ja kwaad; euvel; onrecht; ; (1) a. verkeerd; slecht; snood; (2) b. verwarren; misleiden
じゃ ja (1) [predicatief flexiemorfeem]; (2) [~…] [hoedanigheid uitdrukkend flexiemorfeem]; (3) […~(知らぬ)] [vragend flexiemorfeem]; (4) [ironie uitdrukkend flexiemorfeem]
了解 ryoukai oké; [afk.] OK; begrepen; goed; in orde; akkoord; afgesproken; ja; all right; [m.b.t. radioverkeer] Roger; ontvangen en begrepen; ; (1) begrip; verstandhouding; verstand; bevatting(svermogen); comprehensie; (2) instemming; toestemming; goedkeuring; akkoord; bewilliging
賛成 sansei akkoord!; vind ik ook!; vóór!; toegestemd!; akkoord Van Putten; Varelen!; helemaal mijn idee!; [表決で] aangenomen!; ; (1) goedkeuring; goedvinden; instemming; toestemming; beaming; ja; bijval; onderschrijving; adhesie; approbatie; agreatie; [veroud.] bewilliging; support; steun; [fig.] toejuiching; (2) [pol.] voorstem; [pol.] pro-stem; [pol.] stem voor; [pol.] goedkeurende stem; [pol.] suffrage
はいどうぞ haidouzo (1) hier; alsjeblieft; (2) ja; alsjeblieft
はい hai (1) ja; jawel; jazeker; inderdaad; begrepen; okay; o.k.; in orde; akkoord; [scheepv.] tot uw orders; (2) aanwezig; present [bij naamafroeping]; (3) alstublieft; hier; voilà; ziehier; (4) nou; o.k.; wel; zo [om aandacht te trekken]
はあ haa (1) ja; mmm [als bevestiging]; (2) hè?; wat?; wablief?; (3) a!; ha!; ach!; tjonge; wel wel; hé; hm; poe; nou ja [brengt een gevoel van verrassing, verbazing, bewondering, verwarring e.d. tot uitdrukking]; (4) juist; precies; inderdaad; ik begrijp het; goed dan; nou goed
オーケー ookee OK; oké; goed; het is in orde; akkoord; afgesproken; ja; komt voor mekaar; all right; ; (1) goedkeuring; akkoord; fiat; inwilliging; instemming; toestemming; (2) succes
e ja
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.42 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 13 treffers (zoekopdracht: 'ja', strategie: exact). 
2005-2020