日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘jammeren’
日蘭辭典 (trefwoord)
aikoku哀哭
zn. jammerklacht v. ¶ 哀哭する weeklagen; jammeren.
kuyashigaru悔しがる
i.w. zich ergeren; jammeren; treuren om. ¶ 悔しい betreurenswaardig; spijtig; ergerlijk. ¶ 悔しくてならぬ om zich dood te ergeren. ¶ 悔しさ ergernis; spijt; smart.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <jammeren>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ぼやくboyaku klagen; z'n beklag doen; zich beklagen; weeklagen; lamenteren; jammeren; mopperen; jeremiëren
哀哭するaikokusuru weeklagen; jammeren; klagen; lamenteren; kermen; janken; huilen
唸るunaru (1) [m.b.t. mensen] kermen; kreunen; steunen; jammeren; weeklagen; (2) [m.b.t. dieren] grommen; brommen; brullen; gonzen; loeien; huilen
悼むitamu jammeren; weeklagen; treuren; lamenteren; jeremiëren; rouwen om; bewenen
感けるkamakeru (1) in beslag genomen zijn door; opgeslorpt zijn; de handen vol hebben aan; met; opgaan in; zich volkomen toeleggen op; (2) ontroerd zijn; geëmotioneerd zijn; (3) morren; jammeren
憂えるureeru (1) weeklagen; jammeren; lamenteren; treuren om; z'n beklag doen over; (2) bezorgd zijn; zich zorgen maken; inzitten over
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 6 treffers (zoekopdracht: 'jammeren', strategie: exact). 
2005-2023