日蘭辭典+

11 resultaten voor ‘keur’
日蘭辭典 (trefwoord)
hana
zn. (1) [植物の] bloem v.; bloesem v. (2) [骨牌] speelkaarten v.mv. (3) [儀] fooi v.; gratificatie v. (4) [精華] bloem v.; de trots v.; de keur v. ¶ が咲く bloeien; bloesems dragen. ¶ を摘む bloemen plukken. ¶ を手折る bloem afplukken; een vrouw bezitten (女を). ¶ 引く kaart spelen. ¶ 軍隊中の keur der troepen. ¶ 國民の de bloem van de natie. ¶ を咲かす furore maken; opgang maken. ¶ 言はぬが het is beter er niet over te spreken. ¶ ある言葉 bloemrijke taal.
sen
zn. keuze v.; keur v.; bloemlezing v. ¶ 選をする uitzoeken; uitkiezen. ¶ 選を異にする verrre te verkiezen boven; veel beter zijn dan.
seisen精選
zn. zorgvuldige keuze v,; keur v. ¶ 精選する zorgvuldig kiezen; uitzoeken. ¶ 精選せる uitgezocht.
sentaku選擇
(選択) zn. keuze v.; optie v. ¶ 選擇するkiezen; de voorkeur geven. ¶ 選擇權 recht van optie. ¶ 選擇したる uitgezocht; wel gekozen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <keur>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
盛り合わせ moriawase assortiment; sortiment; keur
上質 joushitsu van grote kwaliteit; van hoog gehalte; hoogwaardig; van hoog niveau; edel; klasse-; kwaliteits-; keur-
上質の joushitsuno van grote kwaliteit; van hoog gehalte; hoogwaardig; van hoog niveau; edel; klasse-; kwaliteits-; keur-
精華 seika essentie; wezen; kwintessens; bloem; keur; puik; zuiverste voorbeeld; het beste; fine fleur; crème; [Belg.N.] kruim
選択 sentaku keuze; keus; selectie; verkiezing; [veroud.] keur
hana (1) bloem; bloesem; [fig.] blom; [uitdr.] Flora's kinderen; (2) kersenbloesem; (3) fleur; het beste (in zijn soort); keur; puik; crème de la crème; het neusje van de zalm; je van het; [fig.] koningin [bv. van het bal enz.]; (4) [fig.] ziel; wezen; essentie; kwintessens; (5) [fig.] (vergankelijke) schoonheid; schijn; (6) fooi (voor geisha); douceur; (7) ikebana; bloemsierkunst; (8) speelkaart (met bloemmotief); figuurkaart; [meton.] plaatje
選り抜き erinuki de beste; crème; elite; puik; keur; [Belg.N.] kruim
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.58 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'keur', strategie: exact). 
2005-2020