日蘭辭典+

20 resultaten voor ‘kiezen’
日蘭辭典 (trefwoord)
morau貰ふ
t.w. (1) [受ける] ontvangen; krijgen. (2) [......して貰ふ] gedaan krijgen; i.w. behandeld worden. ¶ 妻を貰ふ een vrouw krijgen; trouwen. ¶ 養子を貰ふ een kind adopteeren. ¶ 病氣貰ふ ziek worden. ¶ 靴を修繕して貰ふ schoenen laten repareeren. ¶ 選擧して貰ふ gekozen worden. ¶ 醫者に見て貰ふ dokter consulteeren.
seisen精選
zn. zorgvuldige keuze v,; keur v. ¶ 精選する zorgvuldig kiezen; uitzoeken. ¶ 精選せる uitgezocht.
sentaku選擇
(選択) zn. keuze v.; optie v. ¶ 選擇するkiezen; de voorkeur geven. ¶ 選擇權 recht van optie. ¶ 選擇したる uitgezocht; wel gekozen.
bokkyo suru卜居する
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <kiezen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ダイヤルするdaiyarusuru [telef.] kiezen; [i.h.b.] een nummer draaien; [oneig.] bellen; [oneig.] telefoneren
ピックアップするpikkuappusuru oppikken; kiezen; uitkiezen; selecteren
取るtoru (1) nemen; vatten; pakken; grijpen; hanteren; (2) krijgen; ontvangen; winnen; halen; aannemen; aanvaarden; (3) kiezen; uitkiezen; pikken; (4) vragen; aanrekenen; innen; (5) begrijpen; interpreteren; opvatten; (6) wegnemen; verwijderen; weghalen; (7) vangen; oogsten; binnenhalen; (8) afnemen; afpakken; stelen; pikken; (9) vergen; vereisen; (10) boeken; reserveren; vastleggen; (11) innemen; bezetten
吟味するginmisuru (1) toetsen; onderzoeken; nagaan; onder de loep nemen; nakijken; testen; beproeven; aan een toets; test; proef onderwerpen; een onderzoek instellen naar; keuren; (2) kiezen; zorgvuldig selecteren; uitkiezen; uitzoeken
抜擢するbattekisuru uitkiezen; uitpikken; selecteren; kiezen
採るtoru (1) [een bep. houding; allure enz.] aannemen; [m.b.t. idee] overnemen; adopteren; invoeren; [fig.] zich aanmeten; (2) [m.b.t. technieken; methoden; personeel] aannemen; gebruiken; toepassen; honoreren; gebruik maken van; [fig.] zijn toevlucht nemen tot; [een bep. beleid; politiek enz.] voeren; [maatregelen e.d.] nemen; in dienst nemen; aanwerven; engageren; inhuren; (3) opteren (voor); verkiezen (boven); prefereren; (eruit) pikken; pakken; kiezen
ha (1) tand; [tandh.] element; [van kleine kinderen] bijtertje; [verzameln.] gebit; [Barg.; verzameln.] snaaiem; [w.g.; techn.] tandwerk; [i.h.b.] dentuur; [in uitdr.] kiezen; (2) [van werktuigen e.d.] tand; [鍵の] baard; (3) [下駄の] steunlatjes
見立てるmitateru (1) uitkiezen; kiezen; een keuze maken; uitpikken; selecteren; (2) diagnosticeren; de diagnose stellen; diagnostisch vaststellen; constateren; (3) oordelen als; achten; keuren; (4) voorstellen als; vergelijken met; op een lijn stellen met; beschouwen als; houden voor; (5) uitgeleide doen; uitzwaaien; (6) letten op; zorgen voor
誤る ; 謬るayamaru (1) een fout; vergissing; misstap; uitglijder begaan; een fout; vergissing maken; zich vergissen; zich verkijken; zich verrekenen; falen; [form.] dwalen; feilen; in de fout gaan; [Belg.N.] zich mispakken; [gall.] zich abuseren; (2) zich vergissen in ~; zich verkijken op ~; verkeerd; slecht doen aan; een verkeerd(e) ~ maken; de verkeerde ~ nemen; kiezen; (3) ~ op het verkeerde; slechte pad brengen; ~ de verkeerde weg doen opgaan; inslaan; ~ op het verkeerde spoor brengen
sen (1) keuze; selectie; (2) benoeming in een ambt; (a) kiezen; uitkiezen; (b) verkiezing
選び抜くerabinuku uitkiezen; kiezen; selecteren; uitpikken
選ぶ ; 択ぶ ; 撰ぶerabu kiezen; uitkiezen; verkiezen
選るeru kiezen; keuren
選出するsenshyutsusuru kiezen; verkiezen; uitverkiezen; afvaardigen
選抜するsenbatsusuru uitkiezen; uitzoeken; uitlezen; selecteren; uitverkiezen; uitpikken; verkiezen; kiezen; [bijb.] afzonderen
選択するsentakusuru kiezen; uitkiezen; selecteren; uitzoeken; opteren; een keuze doen; maken; verkiezen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 16 treffers (zoekopdracht: 'kiezen', strategie: exact). 
2005-2022