日蘭辭典+

30 resultaten voor ‘klasse’
日蘭辭典 (trefwoord)
shakai社會
zn. (1) [世の中] maatschappij v. de wereld v. (2) [仲間] kring m. omgeving v. (3) [階級] klasse v. ¶ 活社會 dagelijksch leven. ¶ 上流社會 hoogere klassen; aristocratie. ¶ 社會の maatschappelijk; algemeen. ¶ 社會の惡弊 misstanden der maatschappij; misbruiken. ¶ 社會の爲に in het algemeen belang. ¶ 社會の下層 de onderste lagen der maatschappij; de heffe des volks. ¶ 社會的 sociaal; maatschappelijk. ¶ 社會的地位 maatschappelijke positie. ¶ 社會學 sociologie. ¶ 社會局 bureau voor sociale adviezen. ¶ 社會民主主義 sociaaldemocratie. ¶ 社會民主主義者 sociaaldemocraat. ¶ 社會主義 socialisme. ¶ 社會主義者 socialist. ¶ 社會黨 socialistische partij.
zoku
zn. familie v.; klasse v.; stam m.
ichiban一番
telw. eerst; bn. best; zn. spel (勝負) o.; bw. (一度試みに) om te probeeren; bij wijze van proef. ¶ 一番の de voorste. ¶ 一番の de achterste. ¶ 一番汽車 de eerste trein. ¶ 級中の一番 de eerste van de klasse. ¶ 一番弟子 de beste leerling; de primus; nummer een. ¶ 此れが一番好きだ dit bevalt mij het best. ¶ 一番良くて op zijn best; hoogstens. 一番やらうか zullen we een spelletje doen? ¶ 一番やって御覽 probeer het eens.
shu
zn. soort v. & o.; klasse v.; ras (人) o. ¶ 起源 het ontstaan der soorten.
dan
zn. (1) [段階] trap v.; sport (梯子の) v. (2) [行欄] kolom v. (3) [文章の] paragraaf v.; artikel o. (4) [等級] graad m.; rang m.; klasse v. (5) [芝居の] tooneel v.; scene v. ¶ 梯子の頂上の段で op de bovenste sport van de ladder. ¶ 段が違ふ tot een geheel andere klasse behooren; ver uitsteken boven. ¶ 此段念の爲御通知申 voor alle zekerheid deel ik u deze zaak mede. ¶ 勘平切腹の段 het tooneel, waarin Kanpei zelfmoord pleegt.
ichiryū一流
zn. eerste rang m. ¶ 一流の eerste rangs-; toonaangevend. ¶ 一流の政治家 een staatsman van den eersten rang. ¶ 彼一流の策略 zijn geliefkoosde list. ¶ 彼一流の筆法 zijn speciale stijl.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <klasse>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
sou (1) laag; stratum; [mijnb.] ader; bedding; (2) klasse; stand
素晴らしい subarashii prachtig; schitterend; geweldig; fantastisch; formidabel; machtig; heerlijk; verrukkelijk; zalig; grandioos; subliem; prima; uitstekend; meesterlijk; tiptop; voortreffelijk; enig; superbe; uitmuntend; excellent; magnifiek; reuze; super; kostelijk; denderend; [inform.] mieters; swell; fenomenaal; uniek; eersterangs; eersteklas; uitgezocht; uitnemend; bijzonder; [inform.] bie; tof; eindeloos; te gek; [pred.] het einde; [pred.] enorm; briljant; klasse; opperbest; patent; allemachtig goed; beregoed; steengoed; glansrijk; mooi; pico bello; puik(best); [inform.] puntgaaf; piekfijn; [ook studentent.] luisterrijk; [inform.] reusachtig; groots; kapitaal; [w.g.] loeigoed; [jeugdt.] gaaf; [meisjest.] dolletjes; fabuleus; [jeugdt.] ruig; [jeugdt.] wijs; [slang] cool; [volkst.] jofel; [pred.] knal; [w.g.] knots; zo'n [meid, kerel enz.]
iro 10. [maatwoord voor kleuren]; ; (1) kleur; (2) verf; kleur; kleurstof; pigment; (3) gelaatskleur; gelaatsuitdrukking; voorkomen; uiterlijk; look; houding; (4) liefde; liefdesaffaire; romance; liefdesavontuur; idylle; (5) wellust; lust; vleselijk verlangen; seksuele begeerte; sexuele passie; zinnelijk plezier; sensueel genot; (6) liefje; vrijer; meisje; jongen; liefste; geliefde; minnaar; minnares; maîtresse; (7) schoonheid; beminnelijkheid; schattigheid; vrouwelijke charmes; aantrekkelijkheid; (8) verfraaiing; versiering; decoratie; ornament; opschik; tooi; (9) soort; aard; type; klasse
一等 ittou eersteklas-; hoogste ~; eerste ~; beste ~; ; (1) eerste klas; klasse; eerste rang; hoogste graad; eerste prijs; [i.h.b.] jackpot; [レースで] eerste plaats; (2) [m.b.t. criminalistiek] een graad
グレード gureedo [maatwoord voor rangen, klassen]; ; rang; klas; klasse; graad
クラス kurasu [maatwoord voor klassen]; ; (1) [onderw.] leerjaar; klas; jaar; (2) categorie; klasse; soort
kurai (1) […~] [partikel dat een hoeveelheid; mate bij benadering uitdrukt] ongeveer; circa; om en bij; omtrent; bij benadering; […~] hoeveel?; hoe lang?; hoeveel tijd?; (2) […~] [partikel dat een referentiepunt bij benadering uitdrukt] bijna; nagenoeg; haast; bijkans; zo … als; even … als; in die mate; genoeg om te …; (3) […~なら] [partikel dat een extreem voorbeeld geeft; of het belang van een voorbeeld nuanceert; overdrijft] tenminste; eerder … dan; liever … dan; ; (1) rang; stand; klasse; (2) graad; maat; mate; (3) waardigheid; (4) positie; plaats; ligging; (5) troon; kroon; het koningschap; (6) (in een getal) cijfer
上質 joushitsu van grote kwaliteit; van hoog gehalte; hoogwaardig; van hoog niveau; edel; klasse-; kwaliteits-; keur-
上等 joutou uitstekend; superieur; voortreffelijk; uitmuntend; uitnemend; excellent; prima; uitgelezen; uitgezocht; superbe; van de bovenste plank; [attr.] eersteklas-; [attr.] top-; [attr.] klasse-; [attr.] eersterangs-; [attr.] kwaliteits-; ; superioriteit; uitstekendheid; (superieure) kwaliteit; voortreffelijkheid; uitmuntendheid; uitnemendheid; excellentie
上質の joushitsuno van grote kwaliteit; van hoog gehalte; hoogwaardig; van hoog niveau; edel; klasse-; kwaliteits-; keur-
上等な joutouna uitstekend; superieur; voortreffelijk; uitmuntend; uitnemend; excellent; prima; uitgelezen; uitgezocht; superbe; van de bovenste plank; eersteklas-; top-; klasse-; eersterangs-; kwaliteits-
身分 mibun (1) positie; omstandigheden; (2) rang; stand; klasse; (sociale) status; (maatschappelijk) aanzien; (3) afkomst; [高い~] geboorte; identiteit
kou (1) a. basis; grondbeginsel; hoofdlijnen; (2) b. hoofdafdeling; klasse; ; (1) touw; koord; kabel; tros; (2) basis; grondslag; grondbeginsel; programma; (3) [Jap.gesch.] pachter van de staatsinkomsten; tollenaar; (4) [biol.] klasse
善哉 zenzai goed; puik; prima; ; goed gedaan!; prima!; klasse!; bravo!; schitterend!; ; [cul.] dikke zoete azukibonensoep met rijstedeegballetjes
等級 toukyuu [maatwoord voor rangen, klassen]; ; rang; klasse; klas; graad
dan (1) het feit (… te zijn); (2) fase; stadium; geval; moment; situatie; (3) 10. [~ではない; じゃない] mate; kwestie; ; (1) trap; trede; sport; stap; opstapje; opstap; (2) dan; sterktegraad; meestergraad; graad; klasse; rang; niveau; [fig.] kaliber; (3) schap; plank; laag; verdieping; etage; (4) rubriek; kolom; column; (5) tafel (van vermenigvuldiging); (6) alinea; paragraaf; passage; (7) [ton.] bedrijf; akte
リーグ riigu league [= afstandsmaat van 4828 m]; ; [sportt.] bond; competitie; divisie; klasse; league; [i.h.b.] honkbalcompetitie
kyuu (1) klasse; graad; rang; niveau; (2) klas; groep; (3) kiyu
部門 bumon categorie; afdeling; tak; klasse; groep; branche; sector; divisie
bu (1) deel; onderdeel; afdeling; divisie; departement; [i.h.b.] faculteit; club; rubriek; [新聞社の] redactie; (2) categorie; klasse; groep; ; [maatwoord voor delen van een letterkundig product, boekdelen, volumina, exemplaren]
カテゴリー kategorii categorie; klasse; afdeling; groep
階級 kaikyuu (1) klasse; stand; (2) rang; orde
品格 hinkaku waardigheid; gratie; bevalligheid; klasse; stijl; cachet; distinctie; allure
二等 nitou tweedeklas-; ; (1) tweede klas; klasse; tweede rang; tweede prijs; tweede plaats; (2) verwant in de tweede graad; (3) tweedeklaswagon; tweedeklasrijtuig
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.42 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 24 treffers (zoekopdracht: 'klasse', strategie: exact). 
2005-2020