日蘭辭典+

14 resultaten voor ‘krankzinnig’
日蘭辭典 (trefwoord)
seishin精神
(精神) zn. geest m.; ziel v. ¶ 立法の精神 geest van de wet. ¶ 精神錯亂 geestelijke afwijking; krankzinnigheid. ¶ 精神感動 emotie. ¶ 精神鬱閉 zwaarmoedigheid. 精神狀態 geestestoestand; geestesgesteldheid. ¶ 精神病 geestesziekte; psychose; krankzinnigheid. ¶ 精神病院 krankzinnigengesticht. ¶ 精神薄弱 geesteszwakte. 精神異狀 waan; manie. ¶ 精神昏迷 vervoering; extase. ¶ 精神生活 geestelijk leven; geestesleven. ¶ 精神衰弱病 geestelijke aftakeling; seniliteit.
(様) bn. (1) [式] manier v.; wijze v.; methode v. (2) [種類] soort v. (3) [外觀] uiterlijk o.; voorkomen o. ¶ 此zoo; op deze wijze. ¶ 同じに op dezelfde wijze. ¶ ……のals; gelijk; alsof. ¶ 狂人のals een krankzinnige. ¶ いつzooals gewoonlijk; als altijd.
kuruu狂ふ
(狂う) i.w. (1) [が] dol worden; gek worden; krankzinnig worden; het hoofd kwijt zijn. (2) [亂暴] woest zijn. (3) [不整] in de war zijn; niet in orde zijn. (4) [調子が] ontstemd zijn.
fūten瘋癲
zn. krankzinnigheid v. ¶ 瘋癲の krankzinnig; gek. ¶ 瘋癲病者 krankzinnige; gek. ¶ 瘋癲病院 krankzinnigengesticht; gekkenhuis.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <krankzinnig>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
いかれるikareru (1) gek; krankzinnig; knetter; kierewiet; zot worden; z'n verstand verliezen; niet goed wijs; snik zijn; [Belg.N.] doortrappen; het zot in de kop krijgen; (2) z'n hart verliezen aan; in vervoering zijn; weg zijn van; verrukt zijn van; gek zijn met; tot over z'n oren verliefd zijn; smoorverliefd; smoor; dol zijn op; wild enthousiast zijn over; (3) onbruikbaar worden; niet meer functioneren; stuk gaan; buiten werking raken; defect raken; het begeven; kapot gaan; het niet meer doen; [胃が] in de war zijn; overstuur zijn; (4) verslagen worden; overtroffen worden; geklopt worden; het nakijken hebben; het afleggen tegen; het onderspit delven
一所懸命isshyokenmei (1) hevige inspanning; zware inspanning; (2) uit alle macht; zo goed als men kan; zo hard als men kan; zo snel als men kan; op leven en dood; met uiterste krachtsinspanning; wanhopig; krankzinnig; (3) vlijtig; vurig; enthousiast; ernstig; dat het een lieve lust is
一所懸命にisshyokenmeini (1) uit alle macht; zo goed als men kan; zo hard als men kan; zo snel als men kan; op leven en dood; met uiterste krachtsinspanning; keihard; wanhopig; krankzinnig; (2) vlijtig; vurig; enthousiast; ernstig; van ganser harte; dat het een lieve lust is
一生懸命isshyoukenmei (1) hevige inspanning; zware inspanning; (2) uit alle macht; zo goed als men kan; zo hard als men kan; zo snel als men kan; op leven en dood; met uiterste krachtsinspanning; wanhopig; krankzinnig; (3) vlijtig; vurig; enthousiast; ernstig; dat het een lieve lust is
一生懸命にisshyoukenmeini (1) uit alle macht; zo goed als men kan; zo hard als men kan; zo snel als men kan; op leven en dood; met uiterste krachtsinspanning; keihard; wanhopig; krankzinnig; (2) vlijtig; vurig; enthousiast; ernstig; van ganser harte; dat het een lieve lust is
気の狂ったkinokurutta gek; krankzinnig; waanzinnig; dol; geestelijk gestoord; getikt; lijp; knetter; bedonderd; [inform.] belazerd; betoeterd
気の触れたkinofureta gek; krankzinnig; waanzinnig; dol; geestelijk gestoord; getikt; lijp; knetter; [inform.] belazerd; betoeterd
気違いの ; 気狂いのkichigaino gek; krankzinnig; waanzinnig; dol; geestelijk gestoord; getikt; lijp; knetter
狂気のkyoukino gek; krankzinnig; waanzinnig; geestelijk gestoord; dol; zinneloos; [veroud.] onzinnig
錯乱するsakuransuru in de war raken; gek; krankzinnig; waanzinnig worden
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.54 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 10 treffers (zoekopdracht: 'krankzinnig', strategie: exact). 
2005-2022