日蘭辭典+

23 resultaten voor ‘les’
日蘭辭典 (trefwoord)
kagaikōgi課外講義
zn. extra les v.; extra college o.
jikka實科
(実科) zn. praktische cursus m.
shinan指南
zn. aanwijzing v.; onderricht o.; les v.
igo圍碁
(囲碁) zn. go (het Japansche damspel) o. ¶ 圍碁指南 „hier wordt les gegeven in het go spel.”
SUPPLEMENT (trefwoord)
ganbatte頑張って
Uitdr. Houd vol! Geef niet op! Zet door! Doorzetten! Volhouden! ¶ なら成功できるよ、がんばって。は見捨てない。 ♂ Jij kunt het echt wel, houd vol. Ik zal je niet in de steek laten. ¶ できるだけがんばってやってみます。Ik zal mijn uiterste best doen. ¶ はその難しい課題をがんばってやった。Hij bleef zijn best doen op die lastige lessen. ¶ 新しい仕事がんばってください。Zet hem op met je nieuwe baan / succes met je nieuwe baan.
hoshū補習
(zn; -suru ww.) Het geven van onderwijs buiten de reguliere schooltijden voor het bijbrengen van extra kennis; aanvullend onderwijs; aanvullende les; bijles. ¶ 補習する hoshūsuru bijles geven; aanvullend onderwijs geven. ¶ 補習教育 hoshū kyōiku aanvullend onderwijs; voortgezet onderwijs. ¶ 先生も連休をエンジョイしたかったが、どっかの6人組の補習やら準備やらで連休無かったぞ! Sensei mo renkyū wo enjoi shitakatta ga, dokka no roku-ningumi no hoshū yara junbi yara de renkyū nakatta zo! Ik had ook van de vakantieperiode willen genieten, maar door aanvullende lessen, voorbereidingen en wat al niet voor een zekere ploeg van zes personen had ik helemaal geen vakantie! (TTC)
juku
(zn.) Afkorting van 学習 gakushūjuku. Vooral op het lager en middelbaar onderwijs gerichte (private) instellingen die tegen betaling ondersteunend onderwijs aanbieden in de naschoolse uren. In het Engels wel aangeduidt als cram schools. In het Nederlands bestaat het vooralsnog niet erg gangbare, maar wel begrijpelijke woord ‘drillschool’. ¶ jukusei een student die les volgt bij een juku; student; leerling; scholier. ¶ jukuchō de directeur van een privéschool ¶ 駅から伸びるメインストリート沿いには学習や予備校などの教育関係の企業の進出が著しい。 Eki kara nobiru meinsutoriito zoi ni wa gakushūjuku ya yobinkō nado no kyōiku kankei no kigyō no shinshutsu ga ichijirushii. De opmars van onderwijs gerelateerde instellingen zoals juku's [naschoolse bijles] en yobikō's [onderwijs gericht op universitaire toelatingsexamens; prep schools] vanaf het station langs de hoofdstraat is opvallend. (BCWK)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <les>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
レッスンressun (1) les; (2) les
他山の石tazannoishi ± voorbeeld; les; stof tot nadenken
勉強benkyou (1) studie; les; (2) ijver; vlijt; naarstigheid; noestheid; applicatie; arbeidzaamheid; werkzaamheid; (3) ijverig; vlijtig; naarstig; noest; arbeidzaam; werkzaam
学課gakka (1) leerstof; lesstof; leerwerk; schoolwerk; (2) les
就くtsuku (1) [werk enz.] vinden; [een functie; ambt; leeropdracht enz.] aanvaarden; [aan het bewind; op de troon enz.] komen; [de troon] bestijgen; beklimmen; [in een nieuwe baan enz.] beginnen; [bij het leger enz.] dienst nemen; [aan het werk enz.] tijgen; (2) [m.b.t. reis] aanvaarden; aanvangen; [in slaap] vallen; [m.b.t. de wacht] betrekken; [in de verdediging enz.] gaan; (3) les; college lopen (bij); studeren (bij); [de weg van de minste weerstand enz.] volgen
戒めimashime (1) vermaning; vermaan; terechtwijzing; berisping; uitbrander; reprimande; les; onderwijzing; (2) verbod; (3) waarschuwing
授かるsazukaru (1) geschonken; toegekend krijgen; gezegend; begiftigd zijn met; bedacht worden met; genieten; ontvangen; (2) les; onderricht krijgen in; onderwezen worden in; ingewijd worden in
授業jugyou les; school; [大学の] college; het lesgeven; onderwijs; onderricht; [mil.] instructie
教えoshie (1) onderwijs; het lesgeven; onderricht; les; instructie; lering; (2) leer; voorschrift; doctrine
教訓kyoukun les; zedenles; moraal
稽古keiko (1) studie van de oude geschriften; studie van de klassiekers; (2) oefening; training; (3) scholing; onderricht; (4) studie; wetenschap; (5) les; college; cursus; (6) toneelrepetitie; repetitie; het instuderen van een toneelstuk
kun (1) de Japanse uitspraak van een kanji; (2) lering; les; onderricht; zedelijk voorschrift; stichtend verhaal
ka (1) les; (2) afdeling [van een bedrijf; firma]
講座kouza (1) leerstoel; onderzoekseenheid; [afk.] OE; (2) [boeddh.] katheder; cathedra; (3) college; les; voordracht; lezing aan een universiteit; (4) cursus; lezingencyclus; leergang; (5) [maatwoord voor colleges; lessen]
講義kougi [onderw.] hoorcollege; college; les; lezing
講習koushyuu cursus; les
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 16 treffers (zoekopdracht: 'les', strategie: exact). 
2005-2023