日蘭辭典+

22 resultaten voor ‘liefhebben’
日蘭辭典 (trefwoord)
ai
zn. liefde v. ¶ 愛する liefhebben; houden van; gehecht zijn aan.
aichaku愛着
zn. liefde v. ¶ 愛着さす de liefde winnen van; het hart veroveren van. ¶ 愛着する liefhebben.
aisuru愛する
t.w. liefhebben. ¶ すべき lief.
koi

(恋) zn. liefde v. ¶ 戀する liefhebben; beminnen. ¶ 戀は思案の外 liefde is blind. ¶ 戀をしかける het hof maken.

dake
(だけ) bw. (1) [ばかりのみ] alleen maar; slechts; niet meer dan. (2) [相當價値] ter waarde van; een hoeveelheid van; ten minste (少なくも). (3) [程度、範圍] zoo ver als......; hoe meer ...... hoe meer (……すれば其れ). ¶ のペンは是か zijn dit al de pennen uit de doos? ¶ 今度は勘辨してやる voor dezen keer zal ik het door de vingers zien. ¶ 三切手を三下さい geef mij voor drie yen postzegels van drie cent ¶ 彼は知らせねばならぬ hij althans dient te worden ingelicht. ¶ 自由愛する壓世を憎む hij haat verdrukking evenzeer als hij de vrijheid liefheeft. ¶ 高ければ高いよくなる hoe duurder het is hoe beter de kwaliteit. ¶ 軍人zooals een goed soldaat betaamt.
omou思ふ
(思う) i.w. (1) [考へる] denken. (2) [沈思] peinzen. t.w. (3) [志す] bedoelen. (4) [希望] hopen. (5) [懸念] vreezen. (6) [觀察] beschouwen. (7) 感ずる (8) [想像] veronderstellen. (9) [信じる] gelooven. (10) [豫期] verwachten. (11) [愛情] liefhebben. i.w. (12) [追想] zich herinneren. ¶ 思ふに mij dunkt. ¶ いゝと思ふ goed vinden. ¶ 正しいと思ふする doen, wat men meent, dat recht is. ¶ 何とも思はぬ niets geven om; zich niets aantrekken van. ¶ 我子を思ふ verlangen naar zijn kind.
SUPPLEMENT (trefwoord)
aisuru愛する
¶ あなたが好きAnata ga suki yo ♀ Ik hou van je. 君が好きKimi ga suki da ♂ Ik hou van je. ¶ あなただけを愛してる Anata dake wo aishite'ru ♀ Alleen jou heb ik lief! Ik houd alleen van jou! ¶ 君だけを愛してる Kimi dake wo aishite'ru ♂ Alleen jou heb ik lief! ik houd alleen van jou! ¶ 他のも愛してない Hoka no dare mo aishite'nai Er is niemand anders die ik liefheb.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <liefhebben>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
可愛がるkawaigaru liefhebben; liefkozen; (ver)troetelen; aanhalen
哀れむawaremu (1) medelijden hebben met; te doen hebben met; meeleven; zich erbarmen over; zich ontfermen over; (2) liefhebben; beminnen; (3) prijzen; loven; koesteren; een warm hart toedragen
思うomou (1) denken; (2) geloven; overtuigd zijn; vast vertrouwen op; (3) geneigd zijn; de neiging hebben tot; (4) beschouwen als; bezien als; vinden dat; houden voor; (zich) aanrekenen als; menen; achten; veronderstellen ~ te zijn; (5) verwachten; hopen; rekenen op; voorzien; (6) vrezen dat; bang zijn dat; bevreesd zijn dat; (7) zich verbeelden; zich voorstellen; zich indenken; zich een beeld vormen van; (8) veronderstellen; aannemen; gissen; berekenen; er van uit gaan dat; (9) zich herinneren; (10) van plan zijn te; de intentie hebben te; (11) wensen; verlangen; willen; begeren; (12) geïnteresseerd zijn in; belangstelling hebben voor; (13) beminnen; liefhebben; verliefd worden op; verliefd zijn op; verlangen naar; (14) zich afvragen of; (15) verdenken van; wantrouwen; mistrouwen; verdenken te
思し召すoboshimesu (1) [hon.] vinden; achten; denken; menen; (2) [hon.] beminnen; houden van; liefhebben; verlangen naar; (3) [honoratief voorvoegsel]
思すobosu (1) [hon.] denken; menen; vinden; achten; (2) [hon.] erom geven; belangrijk vinden; prijs stellen op; gunstig gezind zijn; liefhebben
恋うkou liefhebben; beminnen; houden van; [Belg.N.] graag zien; [veroud.; lit.t.] minnen
恋するkoisuru liefhebben; liefde voelen voor; passie voelen voor; houden van; beminnen; z'n hart verliezen aan; verliefd worden op
恋愛するrenaisuru beminnen; liefhebben; houden van; liefde voelen; verliefd zijn
愛おしむitooshimu (1) vertroetelen; liefhebben; liefkozen; diepe genegenheid voelen; (2) te doen hebben met; medelijden hebben met; meeleven; empathiseren; (3) koesteren
愛しく思うitoshikuomou tedere gevoelens koesteren; teder; vol liefde denken aan; beminnen; liefhebben; [lit.t.] minnen
愛すaisu houden van; beminnen; liefhebben
愛するaisuru houden van; beminnen; liefhebben; liefde toedragen; graag mogen; [lit.t.] minnen; [lit.t.] lieven; [attr.] liefhebbend; [attr.] dierbaar; [attr.] geliefd; [attr.] lief; [attr.] bemind
慈しむitsukushimu liefhebben; beminnen; houden van; minzaam bejegenen; koesteren
慕うshitau (1) verlangen naar; hunkeren naar; uitzien naar; missen; (2) innig houden van; liefhebben; beminnen; graag mogen; (3) aanbidden; bewonderen; adoreren; vereren; op handen dragen; (4) volgen
shyou (1) prijs; (2) [maatwoord voor prijzen]; (a) lofprijzing; lof; verheerlijking; (b) prijs; beloning; (c) liefhebben; genieten
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.47 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 15 treffers (zoekopdracht: 'liefhebben', strategie: exact). 
2005-2023