日蘭辭典+

11 resultaten voor ‘lijk’
日蘭辭典 (trefwoord)
igai遺骸
zn. stoffelijk overschot.
kusaru腐る

i.w. bederven; verrotten; rotten; tot ontbinding overgaan. ¶ 腐り易い onderhevig aan bederf. ¶ が腐る ontmoedigd zijn; den moed laten zinken. ¶ 死體が腐りかかってゐる het lijk begint in staat van ontbinding over te gaan. ¶ 牛乳が腐って居る de melk is verzuurd.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <lijk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
葬儀 sougi rouwdienst; lijkdienst; begrafenisplechtigheid; lijkplechtigheid; uitvaart; begrafenis; [gew.] lijk
らしい rashii (1) het lijkt wel alsof; het ziet ernaar uit dat; het belooft …; het schijnt …; het komt me voor dat; mij dunkt; het zit er dik in dat; klaarblijkelijk [flexiemorfeem dat op stellige wijze speculatie uitdrukt]; (2) [flexiemorfeem dat eufemistisch een voldongen feit meedeelt]; ; -achtig; lijkend op …; -lijk
teki (1) [pej.] die vent; [pej.] dat heerschap; [pej.] die kerel; [pej.] die gozer; [pej.] die knul; [pej.] die knaap; (2) [pej.] jij; ; (1) -isch; -ieel; (2) -lijk; -achtig
遺骸 igai stoffelijk overschot; stoffelijke resten; lijk
遺体 itai lijk; mensenlijk; kadaver; [euf.] lichaam
死体 shitai (1) dood lichaam; lijk; (2) kadaver; kreng; karkas
死骸 shigai dood lichaam; lijk; [動物の] kadaver; kreng
振り buri (1) -toon; -intonatie; (2) manier van ~; -wijze; met de allure van ~; op zijn ~; -lijk; (3) [geeft een zekere afmeting aan]; (4) na een onderbreking van ~; voor het eerst in ~; pas na ~
相子 aiko (1) gelijkspel; gelijke stand; onbesliste wedstrijd; gelijk resultaat; remise; draw; tie; (2) quitte; effen; vereffend; voldaan; [veroud.] kamp; ; [veroud., gew.] kwijt; [gew.] lijk
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 9 treffers (zoekopdracht: 'lijk', strategie: exact). 
2005-2020