日蘭辭典+

13 resultaten voor ‘lijk’
日蘭辭典 (trefwoord)
igai遺骸
zn. stoffelijk overschot.
kusaru腐る

i.w. bederven; verrotten; rotten; tot ontbinding overgaan. ¶ 腐り易い onderhevig aan bederf. ¶ が腐る ontmoedigd zijn; den moed laten zinken. ¶ 死體が腐りかかってゐる het lijk begint in staat van ontbinding over te gaan. ¶ 牛乳が腐って居る de melk is verzuurd.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <lijk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ぽいpoi (1) [onomatopee die een nonchalante gooibeweging of worp begeleidt]; (2) -achtig; -haftig; -lijk; -ig [gevoegd achter meishi of de ren'yōkei van dōshi]
らしいrashii (1) -achtig; lijkend op …; -lijk; (2) het lijkt wel alsof; het ziet ernaar uit dat; het belooft …; het schijnt …; het komt me voor dat; mij dunkt; het zit er dik in dat; klaarblijkelijk [flexiemorfeem dat op stellige wijze speculatie uitdrukt]; (3) [flexiemorfeem dat eufemistisch een voldongen feit meedeelt]
kabane (1) lijk; kadaver; kreng; (2) geraamte; skelet; (3) kadaver [= radicaal 44 in een traditioneel karakterwoordenboek]
振りburi (1) -toon; -intonatie; (2) manier van ~; -wijze; met de allure van ~; op zijn ~; -lijk; (3) [geeft een zekere afmeting aan]; (4) na een onderbreking van ~; voor het eerst in ~; pas na ~
死体 ; 屍体shitai (1) dood lichaam; lijk; (2) kadaver; kreng; karkas
死骸shigai dood lichaam; lijk; [動物の] kadaver; kreng
teki (1) -isch; -ieel; (2) -lijk; -achtig; (3) [pej.] die vent; [pej.] dat heerschap; [pej.] die kerel; [pej.] die gozer; [pej.] die knul; [pej.] die knaap; (4) [pej.] jij
相子 ; 相こaiko (1) gelijkspel; gelijke stand; onbesliste wedstrijd; gelijk resultaat; remise; draw; tie; (2) quitte; effen; vereffend; voldaan; [veroud.] kamp; [veroud.; gew.] kwijt; [gew.] lijk
葬儀sougi rouwdienst; lijkdienst; begrafenisplechtigheid; lijkplechtigheid; uitvaart; begrafenis; [gew.] lijk
遺体itai lijk; mensenlijk; kadaver; [euf.] lichaam
遺骸igai stoffelijk overschot; stoffelijke resten; lijk
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'lijk', strategie: exact). 
2005-2023