日蘭辭典+

5 resultaten voor ‘lummelen’
日蘭辭典 (trefwoord)
namakeru怠ける
i.w. lui zijn; nalatig zijn; lui; traag; vadsig. ¶ 仕事怠ける zijn plicht verzuimen; nalatig zijn in zijn werk.
buratsukuぶらつく

(ブラつく) i.w. (1) [散步] drentelen. (2) [遊惰] lummelen; lanterfanten; baliekluiven.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <lummelen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ブラブラするburaburasuru rondhangen; lummelen; lanterfanten; luieren; niksen; niets uitvoeren; nietsdoen; de tijd verdrijven
無精する ; 不精するbushyousuru lummelen; luieren; lanterfanten; zijn tijd verdoen; leeglopen; in gebreke blijven; tekortschieten
遊ぶasobu (1) spelen; zich vermaken; pret maken; plezier maken; zich amuseren; zich bezighouden; (2) niets uitvoeren; nietsdoen; niksen; niets te doen hebben; er z'n gemak van nemen; z'n tijd verdoen; werkeloos blijven; luieren; rondhangen; lummelen; lanterfanten; [gew.] wepele armen hebben; (3) werkloos zijn; inactief zijn; (4) het ervan nemen; de bloemetjes buitenzetten; fuiven; uitgaan; stappen; cafés bezoeken; aan de boemel gaan; boemelen; aan de zwier gaan; pierewaaien; zwierbollen; (5) [土地が] braak liggen; [機械が] ongebruikt liggen; onbenut blijven; stilliggen; buiten bedrijf zijn; buiten werking zijn; sluimeren; [手が] niets omhanden hebben; [資本が] slapen; renteloos liggen; op stok liggen; (6) […に~] reizen; een tocht maken; een uitstapje maken; een bezoek afleggen; (7) […に~] studeren; (8) [honkb.] opzettelijk wijd gooien; (9) een spel drijven; sollen; dollen; gekscheren; de draak steken met; (10) verzen maken; muziek maken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.69 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 3 treffers (zoekopdracht: 'lummelen', strategie: exact). 
2005-2022