日蘭辭典+

27 resultaten voor ‘lust’
日蘭辭典 (trefwoord)
yamagi山氣
(山気) zn. dobbelzucht v. ¶ 山氣を出す neiging hebben om te speculeeren; lust hebben om te gokken. ¶ 山氣ある goklustig; geneigd om te speculeeren.
ki
(気) zn. (1) [力] geest m.; hart o.; ziel v. (2) [質] karakter o. (3) [分] humeur o.; stemming v. (4) [傾向] neiging v.; geneigdheid v. (5) [注意] zorg v.; aandacht v. (6) [呼吸] adem m. (7) [空] lucht v.; atmosfeer v. (8) [蒸] damp m.; uitwaseming v.(9) [香] smaak m.; geur m. (10) [精] ether m. ¶ がある lust hebben; geneigd zijn. ¶ がさす ongerust zijn. ¶ が狂ふ gek worden. ¶ が違って居る niet goedwijs zijn. ¶ がふれる buiten zich zelven zijn; niet wel bij het hoofd zijn. ¶ が長い geduldig. ¶ が拔けた afgetrokken; verstrooid. ¶ が塞ぐ somber gestemd zijn; tobben; (俗) in de put zitten. ¶ が詰まる benauwd zijn. が進む volgaarne; van ganschen harte. ¶ が進まぬ geen zin hebben. ¶ が立って居る opgewonden zijn.¶ が向く geneigd zijn; lust hebben. ¶ が濟まぬ niet op zijn gemak zijn. ¶ が重くなる gedrukt zijn; somber zijn. ¶ が遠くなる bewusteloos worden; bezwijmen; flauw vallen. ¶ が咎める niet op zijn gemak zijn; zelfverwijt gevoelen. ¶ に病む ongerust zijn. ¶ ....... するになる er toe komen om; lust krijgen om. ¶ に障る hinderen; ergeren. ¶ の強い stoutmoedig; dapper. ¶ の弱い slap. ¶ の合った gelijkgezind; sympathiek. ¶ のない zouteloos; laf. ¶ の小さい kleinmoedig.¶ の狹い bekrompen; kleinzielig. ¶ 樹の大きい grootmoedig; edelmoedig (寬大); moedig. ¶ の早い driftig; opvliegend. ¶ の好い goedhartig. ¶ の利いた behendig; knap. ¶ 變り易い wispelturig. ¶ を揉む tobben; zich bezorgd maken.¶ をゆるす aandacht laten verslappen; niet goed opletten. ¶ を勵ます moedvatten. ¶ を晴らす zich ontspannen. ¶ を養ふ geest voedenを失ふ flauw vallen; bewusteloos worden; bezwijmen; bewustzijn verliezen. ¶ を探る polsen. ¶ を變へる van opinie veranderen. ¶ を配る zijn aandacht gevestigd houden op; (俗) in de gaten houden. ¶ を持つ (心をかける) zich wijden aan.¶ を長くする geduld oefenen. ¶ を拔く verslappen. ¶ を落ちつける zijn gedachten verzamelen; tot zich zelven komen. ¶ を落す den moed verliezen; den moed laten zinken. ¶ を負ふ zich laten voorstaan op; prat gaan op. ¶ を惡くする kwalijk nemen. ¶ 人のを惡くする iemand’s gevoelens kwetsen. ¶ を利かせる een wenk begrijpen. ¶ を廻す achterdocht koesteren. ¶ を附ける goed opletten; oppassen. ¶ を附け pas op !; geef acht ! (號令). ¶ は心 neem den wil voor de daad; waardeer de goede bedoeling. ¶ 何のもなしに zonder eenige (kwade) bedoeling. ¶ に懸けるな trek je er niets van aan ! ¶ あとでがついた later viel mij in ....... . ¶ が濟んだ het is mij een pak van het hart.
zokujō欲情
(yokujō) zn. begeerte v.; lust m.
niku
zn. (1) [獸] vleesch o. (2) [印] stempelinkt v.; inktkussen o. ¶ 慾 zinnelijke lust. ¶ つく dik worden. ¶ 落ちる mager worden. ¶ の vleeschelijk; des vleesches. ¶ が多い vleezig.
bonnō煩惱
(煩悩) zn. wereldsche lust m.; zondige begeerte v.
jōyoku情欲

(情慾) zn. zinnelijke lust v.; geslachtsdrift v.; zinnelijkheid v. ¶ 情慾的 zinnelijk; wellustig.

SUPPLEMENT (trefwoord)
kebaku繋縛

(1) (znw) (boeddhisme) de wereldse verlangens [begeerte, lust] die de vrijheid wegnemen van de geest.
(2) (znw, ww-suru) (tevens keibaku) vastbinden; bondage; (figuurlijk) dwangbuis.

¶ 規則に繋縛される kisoku ni keibakusareru door regels ingesnoerd [beperkt]

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <lust>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
享楽kyouraku genot; plezier; lust; genoegen; genieting; geneugte
喜びyorokobi (1) vreugde; blijdschap; plezier; genoegen; behagen; genot; lust; vermaak; blijheid; welgevallen; (2) blijde gebeurtenis; blijdschap; (3) gelukwens; felicitatie; heilwens
存分にzonbunni naar hartelust; zoveel als men wil; lust; naar z'n meug; volop; vrijelijk
張りhari (1) spanning; gespannenheid; tensie; (2) veerkracht; rek; (3) gevoel van gedrevenheid; motivatie; zin; animo; lust; (4) kramp; krampscheut; spierkramp; (5) [maatwoord voor tenten e.a. zaken die opgezet; opgeslagen worden]
性欲seiyoku zinnelijke begeerte; lust; seksuele appetijt; seksueel verlangen; geslachtslust; geslachtsdrift; paardrift; teeldrift; libido; [Belg.N.; inform.] goesting in de broek
jou (1) gevoel; emotie; (2) menselijkheid; inleving; betrokkenheid; attentheid; mededogen; medeleven; (3) liefde; gehechtheid; affectie; genegenheid; hart; (4) lust; begeerte; (5) smaak; charme; karakter; (6) toestand; gesteldheid; situatie; (7) reden; grond
意欲iyoku wil; lust; zin; tuk; het willen; begeerte; ambitie; gedrevenheid
意気iki (1) energie; lust; zin; [Belg.N.] goesting; graagte; geestdrift; ijver; enthousiasme; (2) lef; durf; moed; pit; spirit; flinkheid; karakter; moreel; daadkracht; (3) aard; karakter; gemoed; hart
愛慾aiyoku (1) lust; begeerte; passie; (2) wellust; zinnenlust; hartstocht; lusten
愛欲aiyoku (1) lust; begeerte; passie; (2) wellust; zinnenlust; hartstocht; lusten; (3) Aiyoku [titel van een toneelstuk van Mushanokōji Saneatsu 武者小路実篤; 1926]
楽しみ ; 愉しみ ; 楽tanoshimi (1) plezier; pret; vreugde; vermaak; amusement; aardigheid; leukheid; genot; geneugte; schik; lust; genoegen; behagen; [veroud.] verlustiging; leut; (2) verwachting; hoop; blijdschap; [form.] verheugenis; verheuging; dat waar iem. naar uitkijkt; uitziet
欲 ; 慾yoku (1) zin in; verlangen; begeerte; lust; dorst naar; honger naar; appetijt; trek in; zucht; graagte; behoefte; (a) -gierigheid; -lust; -dorst; -honger; -zucht
欲望yokubou verlangen; begeerte; zucht; begerigheid; lust
正月shyougatsu (1) januari; [w.g.] nieuwjaarsmaand; (2) nieuwjaar; eerste dagen van het nieuwe jaar; nieuwjaarsperiode; (3) lust; iets prettigs
渇きkawaki (1) dorst; (2) [fig.] dorst; sterk; vurig verlangen; begeerte; zucht; lust
為る気suruki wil; zin; lust; bereidheid; bereidwilligheid
熱情netsujou passie; vuur; ijver; bezieling; vurigheid; hartstocht; ferventie; gloed; lust; animo; ambitie
熱意netsui ijver; enthousiasme; geestdrift; vuur; bezieling; lust; animo; ambitie
iro (1) kleur; (2) verf; kleur; kleurstof; pigment; (3) gelaatskleur; gelaatsuitdrukking; voorkomen; uiterlijk; look; houding; (4) liefde; liefdesaffaire; romance; liefdesavontuur; idylle; (5) wellust; lust; vleselijk verlangen; seksuele begeerte; sexuele passie; zinnelijk plezier; sensueel genot; (6) liefje; vrijer; meisje; jongen; liefste; geliefde; minnaar; minnares; maîtresse; (7) schoonheid; beminnelijkheid; schattigheid; vrouwelijke charmes; aantrekkelijkheid; (8) verfraaiing; versiering; decoratie; ornament; opschik; tooi; (9) soort; aard; type; klasse; (10) [maatwoord voor kleuren]
遣る気yaruki wil; zin; lust; bereidheid; bereidwilligheid
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.52 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 20 treffers (zoekopdracht: 'lust', strategie: exact). 
2005-2023