日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘met stomheid geslagen zijn’
日蘭辭典 (trefwoord)
kōsan降參

zn. (1) [降服] overgave v.; onderwerping v. (2) [閉口] stomheid v.; mond vol tanden. ¶ 降參する zich overgeven; zich gewonnen geven; den strijd opgeven. ¶ 閉口する met stomheid geslagen zijn; niets weten te antwoorden; met den mond vol tanden staan; geen uitweg weten.

shita

zn. tong v.; klepel (鐘等の) m. ¶ を揮ふ veel praten. ¶ 出す de tong uitsteken. ¶ よく廻るだね wat kun je kletsen! ¶ を捲かせる verstomd doen staan. ¶ を捲く verstomd staan; met stomheid geslagen zijn.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <met stomheid geslagen zijn>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
仰天するgyoutensuru versteld staan; stomverbaasd zijn; verwonderd zijn; verbaasd staan; verbouwereerd zijn; zich verbazen over; zich verwonderen; verstomd staan; perplex staan; met stomheid geslagen zijn; van verbazing achteroverslaan; [uitdr.] het in Keulen horen donderen
恐れ入るosoreiru (1) spijt hebben; ermee inzitten; (2) heel dankbaar zijn; zeer erkentelijk zijn; zeer verplicht zijn; (3) erg onder de indruk zijn; zeer geïmponeerd zijn; ondersteboven zijn van; verstomd; sprakeloos; verbaasd; verbluft; versteld; perplex; verbouwereerd staan; stomverbaasd zijn; met stomheid geslagen zijn; (4) het zat; beu zijn; genoeg hebben van; balen van; z'n bekomst hebben van; z'n buik vol hebben van
押っ魂消るottamageru verstomd; sprakeloos; verbluft; versteld staan; stomverbaasd; verbijsterd; verbouwereerd; ontsteld; ontzet zijn; met stomheid geslagen zijn; hard geschrokken zijn; achterovervallen
閉口するheikousuru (1) geen raad weten met; beduusd zijn; staan; perplex staan; verbluft zijn; verlegen zitten met; niet weten wat te doen; niets weten te zeggen; met stomheid geslagen zijn; niet terug hebben van; geen repliek weten op; ten einde raad zijn; het niet meer weten; er niet tegenop kunnen; (2) zich ergeren over; omhoogzitten met; in ongelegenheid zijn; [Belg.N.] verveeld zitten met
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.52 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'met stomheid geslagen zijn', strategie: exact). 
2005-2022