日蘭辭典+

3 resultaten voor ‘mieru’
日蘭辭典 (titelwoord)
mieru見える
i.w. (1) [に映る] zichtbaar zijn; gezien kunnen worden; in ’t gezicht komen. (2) [らしい] er uitzien als; aanzien hebben van; schijnen te zijn. (3) [出現] opdagen; verschijnen; komen. ¶ 見えなくなる onzichtbaar worden; verdwijnen. ¶ 見え出す in het gezicht komen. ¶ 日本人とは見えない hij ziet er niet uit als een Japanner. ¶ 病氣見える hij schijnt ziek te zijn. ¶ 先生はまだ見えない de leeraar is er nog niet.
SUPPLEMENT (trefwoord)
obijō帯状
zn. adj. gevormd als een band. ¶ 天の川は、遠方のが巨大な帯状見えるものであって、その1つ1つは、われわれ知る太陽に似たものである。 Ama no gawa wa, enpō no hoshi ga kyodai na obijō ni mieru mono de atte, sono hitotsu hitotsu wa, wareware no shiru taiyō ni nita mono de aru. De Melkweg is zichtbaar als een gigantische band van ver verwijderde sterren, elk op zich een zon zoals onze eigen zon [de zon die ons vertrouwd is, de zon die wij kennen]. (TTC)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <mieru>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
見えるmieru (1) zichtbaar zijn; gezien kunnende worden; te zien zijn; in zicht zijn; verschijnen; zien; (2) kunnen zien; in staat zijn te zien; (3) vinden; aantreffen; waarnemen; (4) komen; aankomen; opdagen; arriveren [beleefdheidsvorm voor kuru 来る]; (5) eruitzien (als); lijken; toeschijnen; voorkomen; de indruk wekken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.82 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: 'mieru', strategie: exact). 
2005-2022