日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘misbruiken’
日蘭辭典 (trefwoord)
akuyō惡用
(悪用) zn. misbruik o. ¶ 惡用する misbruiken; misbruik maken van.
shakai社會
zn. (1) [世の中] maatschappij v. de wereld v. (2) [仲間] kring m. omgeving v. (3) [階級] klasse v. ¶ 活社會 dagelijksch leven. ¶ 上流社會 hoogere klassen; aristocratie. ¶ 社會の maatschappelijk; algemeen. ¶ 社會の惡弊 misstanden der maatschappij; misbruiken. ¶ 社會の爲に in het algemeen belang. ¶ 社會の下層 de onderste lagen der maatschappij; de heffe des volks. ¶ 社會的 sociaal; maatschappelijk. ¶ 社會的地位 maatschappelijke positie. ¶ 社會學 sociologie. ¶ 社會局 bureau voor sociale adviezen. ¶ 社會民主主義 sociaaldemocratie. ¶ 社會民主主義者 sociaaldemocraat. ¶ 社會主義 socialisme. ¶ 社會主義者 socialist. ¶ 社會黨 socialistische partij.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <misbruiken>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
悪用するakuyousuru verkeerd; slecht gebruiken; misbruiken; verkeerd; ongeoorloofd; oneigenlijk gebruik maken van
汚すkegasu (1) bevuilen; vuilmaken; smerig maken; bezoedelen; bevlekken; besmeuren; besmeren; smetten; (2) onteren; te schande maken; schande aandoen; schande brengen over; in ongenade doen vallen; een slechte naam bezorgen; de naam bezoedelen van; zijn eer doen verliezen; bezwalken; bezwadderen; zwart maken; bekladden; (3) onteren; schenden; aanranden; verkrachten; misbruiken; schofferen; zich vergrijpen aan; te na komen; [Sur.N.] rossen; (4) [末席を] de eer hebben aanwezig te zijn bij; te zetelen in; zitting te hebben in; lid te zijn van
濫用する ; 乱用するranyousuru misbruiken; verkeerd gebruiken; oneigenlijk; ongeoorloofd gebruik maken van; verkeerd toepassen; abuseren
虐待するgyakutaisuru slecht; wreed behandelen; mishandelen; misbruiken; maltraiteren; abuseren
辱めるhazukashimeru (1) vernederen; in verlegenheid brengen; generen; (2) te schande maken; onteren; een slechte naam bezorgen; van zijn eer beroven; schande brengen over; schofferen; aantasten in; (3) [女を] onteren; schenden; aanranden; zich vergrijpen aan; te na komen; misbruiken; verkrachten; [Sur.N.] rossen; [veroud.; lit.t.] schennen; [gew.] verprossen
陵辱するryoujokusuru (1) beledigen; vernederen; krenken; beschimpen; te schande maken; schofferen; smaad aandoen; brutaliseren; bruuskeren; (2) aanranden; misbruiken; molesteren; molest aandoen; onteren; verkrachten; schenden
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 6 treffers (zoekopdracht: 'misbruiken', strategie: exact). 
2005-2022