日蘭辭典+

35 resultaten voor ‘mogelijk’
日蘭辭典 (trefwoord)
arisōna有りさうな
(有りそうな) bn. waarschijnlijk; mogelijk.
ariubeki有得べき
(有り得べき) bn. mogelijk; bereikbaar.
ariuru有得る
(有り得る) i.w. mogelijk zijn.
aruiwa或は
(或いは) vw. of......of; bw. misschien; mogelijk; mogelijkerwijze. ¶ 僕か或は兄か of ik, of mijn broer. ¶ 或は然からん mogelijk is het zoo. ¶ 論者或は言はん mogelijk zal iemand mij tegenwerpen......
atou能ふ
(能う) i.w. kunnen. ¶ 能ふべき in staat om. ¶ 能はざる niet in staat om. ¶ 能ふべくんば zoo mogelijk. ¶ 能ふ限り al het mogelijk; Noot: Schrijftaal voor ‘dekiru’ (Kenkyusha, 1974).
narubeku成るべく
(成る可く、可成) bw. zoo mogelijk; zooveel mogelijk
kanō可能
zn. mogelijkheid v. ¶ 可能mogelijk; potentieel. ¶ 可能信ずる aan de mogelijkheid gelooven.
dekiru出來る
(出来る) i.w. (1) [仕上がる] gereed zijn; voltooid zijn. (2) [製造] gemaakt zijn; vervaardigd zijn. (3) [生長] groeien. (4) [出産] geboren zijn. (5) [發生] voorkomen; gebeuren; voortspruiten uit. (6) [熟達] bekwaam zijn in; goed kennen. (7) [能] kunnen; in staat zijn. ¶ 出來るなら zoo mogelijk. ¶ 出來るだけ zoo veel mogelijk. ¶ 出來る限りで met alle macht. ¶ 御飯が出來ました het eten is klaar. ¶ 此の卓子は能く出來て居る deze tafel is goed gemaakt. ¶ 松はことによく出來る denneboomen groeien hier goed. ¶ コレラ患者に出來た er is een geval van cholera aan boord voorgekomen. ¶ 蘭語出來る hij kent Hollandsch. ¶ 十步くことが出來る tien mijl kunnen lopen.
dōkakōkaどうかかうか
SUPPLEMENT (trefwoord)
date-otoko伊達男
(zn.) (1) trendy [smaakvolle, chique] manspersoon. (2) dandy; modegek; ijdeltuit. (3) riddelijke man (maar mogelijk oplichter). ¶ 伊達男は素足に革靴できめる! Date-otoko wa su-ashi ni kawagutsu de kimeru! Een modegek draagt leren schoenen zonder sokken! (twitter)

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <mogelijk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ひょっとしたらhyottoshitara misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; eventueel; het zou kunnen dat; het is mogelijk dat
ひょっとしてhyottoshite toevallig; soms; bijgeval; misschien; wellicht; mogelijk; mogelijkerwijs; mogelijkerwijze
ひょっとするとhyottosuruto misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; eventueel; het zou kunnen dat; het is mogelijk dat
もしかすればmoshikasureba misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; eventueel; bijgeval; toevallig; naar ik vrees; ik vrees dat
よもやyomoya (1) [~…ない] zeker niet; onmogelijk; zeer onwaarschijnlijk; (2) misschien; wellicht; allicht; mogelijk; vermoedelijk; waarschijnlijk; denkelijk; wel
事によったらkotoniyottara misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; bijgeval
事によってkotoniyotte misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; bijgeval
事によるとkotoniyoruto misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; bijgeval
事によればkotoniyoreba misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; bijgeval
何ならnannara (1) indien nodig; mogelijk; zo nodig; desgewenst; zo u wilt; als je wilt; als u daar zin in heeft; (2) indien liever niet; indien ongewenst; als het je niet zint
可能なkanouna mogelijk; uitvoerbaar; doenlijk; haalbaar
大方ookata (1) de mensen in het algemeen; [i.h.b.] jullie allemaal; (2) misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; (3) vast wel; naar alle waarschijnlijkheid; hoogstwaarschijnlijk; (4) bijna; nagenoeg; vrijwel; haast; welhaast; schier; praktisch; zo goed als; zowat; feitelijk; (5) grotendeels; merendeels; voor het grootste gedeelte; voornamelijk; vooral; overwegend
大概taigai (1) gewoonlijk; doorgaans; meestal; in; over 't algemeen; voornamelijk; hoofdzakelijk; in de eerste plaats; (2) misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; waarschijnlijk; vermoedelijk
恐らくosoraku misschien; wellicht; mogelijk; mogelijkerwijs; waarschijnlijk; naar alle schijn; vermoedelijk
或いはaruiha (1) of; oftewel; (2) sommigen … anderen …; nu eens … dan weer …; soms; (3) misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht
有り得るariuru mogelijk; waarschijnlijk; denkbaar; bestaanbaar
然るべきshikarubeki (1) geëigend; aangewezen; passend; gepast; toepasselijk; juist; geschikt; behoorlijk; (2) […て~] voordehandliggend; terecht; logisch; billijk; vanzelfsprekend; [Belg.N.] evident; (3) voorbestemd; gedoodverfd; te verwachten; (4) mogelijk; aannemelijk; plausibel; (5) voortreffelijk; uitstekend; prima; degelijk
自らonozukara (1) vanzelf; automatisch; uit zichzelf; uit eigen beweging; proprio motu; (2) van nature; natuurlijk; vanzelfsprekend; (3) een enkele keer; (4) voor je het weet; zonder er erg in te hebben; ineens; eensklaps; (5) toevallig; toevalligerwijs; zoals het nu eenmaal gaat; (6) mogelijkerwijs; mogelijk; misschien; wellicht; (7) zeker; stellig; gegarandeerd
良い ; 好い ; 宜いii goed; kostbaar; mooi; fraai; gunstig; aangenaam; fijn; lekker; mogelijk; toegelaten; OK; genoeg; voldoende
若しかmoshika misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; eventueel; bijgeval; toevallig; naar ik vrees; ik vrees dat
若しかしたらmoshikashitara misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; eventueel; bijgeval; toevallig; naar ik vrees; ik vrees dat
若しかしてmoshikashite wellicht; misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; [Belg.N.; niet alg.] mogelijks; toevallig; bijgeval
若しかするとmoshikasuruto misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; wellicht; eventueel; bijgeval; toevallig; naar ik vrees; ik vrees dat
若しくはmoshikuha (1) of; oftewel; hetzij; (2) misschien; wellicht; mogelijk; mogelijkerwijs; eventueel
若しやmoshiya misschien; mogelijk; mogelijkerwijs; mogelijkerwijze; wellicht; eventueel; bijgeval; toevallig; per ongeluk; soms
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 10 treffers, warandict: 25 treffers (zoekopdracht: 'mogelijk', strategie: exact). 
2005-2023