日蘭辭典+

11 resultaten voor ‘navolgen’
日蘭辭典 (trefwoord)
minarai見習
(見習い) zn. leertijd m.; proeftijd m. leerling (人) m. ¶ 通譯官見習 leerling tolk. ¶ 見習う zich oefenen; voorbeeld volgen.
tsuizui suru追随する
i.w. op de hielen volgen; vlak achter lopen.
shishuku suru私淑する
i.w. een voorbeeld nemen aan; t.w. tot voorbeeld nemen.
tōshū踏襲
(蹈襲) zn. navolging. v. ¶ 踏襲する navolgen; treden in de voetstappen van.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <navolgen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
倣う narau [前例に] navolgen; [人の例に] volgen; een voorbeeld nemen aan; zich richten naar; nadoen; imiteren; nabootsen; navormen
準える nazoraeru (1) vergelijken; op een lijn stellen; (2) navolgen; imiteren; nadoen; nabootsen; maken naar het voorbeeld van; modelleren naar; navormen; [gew.] achternadoen; (3) wijten aan; toeschrijven aan; [Belg.N., spreekt.] steken op
見習う minarau navolgen; toekijken; toezien en nadoen; afkijken; kijkend leren
踏襲する toushuusuru voortzetten; overnemen; navolgen; volgen
真似る maneru imiteren; nabootsen; nadoen; na-apen; namaken; nabauwen; simuleren; [een voorbeeld e.d.] navolgen; volgen
奉行する bugyousuru een bevel uitvoeren; ten uitvoer brengen; gevolg geven aan; [boeddh.] navolgen
追う ou (1) wegjagen; verjagen; verdrijven; (2) achtervolgen; nalopen; nazetten; vervolgen; najagen; (3) [牛; 馬を] voortdrijven; voor zich uit drijven; voor zich uit doen gaan; (4) navolgen; achternagaan; [流行を] volgen; [快楽; 名利を] nastreven; trachten te verwerven
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.4 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'navolgen', strategie: exact). 
2005-2019