日蘭辭典+

11 resultaten voor ‘neem me niet kwalijk’
日蘭辭典 (trefwoord)
sumanai濟まない
(済まない) bn. onvergefelijk.
gomen御免
zn. (uw) vergunning v.; (uw) vergiffenis v.; (uw) verlof o. ¶ 御免なさい vergeef mij; neem me niet kwalijk. ¶ 一寸御免下さい wil mij een oogenblik excuseeren. ¶ これで御免を蒙ります ik moet nu eens afscheid gaan nemen. ¶ そんなもう御免だ zulke praatjes wensch ik niet te hooren; verschoon mij van zulke praatjes.
SUPPLEMENT (trefwoord)
sumimasen済みません
(すみません) (frase; afgeleid van 済まない sumanai door toevoeging van het beleefde hulpwerkwoord -ます -masu) neem me niet kwalijk; pardon; sorry; bedankt (in de zin van: ‘sorry voor de overlast’ of ‘dat had u niet hoeven doen’ etc.) ¶ すみませんが砂糖を取っていただけませんか。 Sumimasen ga satō wo totte itadakemasen ka? Neem me niet kwalijk maar kunt u voor mij de suiker pakken?; Neemt u me niet kwalijk, kunt u me de suiker aangeven? (TTC) ¶ すみませんが、駅へ行く道を教えていただけませんか。 Sumimasen ga, eki e iku michi wo oshiete itadakemasen ka? Neem u me niet kwalijk maar, kunt u mij de weg naar het station vertellen?; Pardon. Kunt u me zeggen hoe ik bij het station kan komen? (TTC) ¶ ミスタイプです。すみません。 Misutaipu desu. Sumimasen. Het is een tikfout. Sorry. (TTC) ¶ すみませんが駄目なんですよ。 Sumimasen ga dame nan desu yo. Sorry maar dat is echt onmogelijk. (TTC) ¶ 本当にすみません。hontō ni sumimasen. Het spijt mij heel erg. ¶ いろいろとお世話になって本当にすみませんでした。 Iroiro to o-sewa ni natte hontō ni sumimasen deshita. Hartelijk dank voor al uw inspanningen; Enorm bedankt voor uw moeite. (TTC)
gomen kudasaiご免ください
(御免下さい) (frase) (1) Neemt u me niet kwalijk (→ ごめんなさい). (2) Groet die men gebruikt wanneer men aan de deur staat en niemand is in zicht; ‘Hallo, is daar iemand?’; ‘Volk!’ (3) Een groet die men kan gebruiken ter afscheid of afbreken van een telefoongesprek.
shaberu喋る
(-r stam) (1) babbelen; kletsen; (niet serieus, vrijblijvend) praten; roddelen. ¶ 日本人遭遇して日本語めっちゃしゃべった。 Nihonjin to sōgōshite nihongo mettcha shabetta. Toevallig een Japanner ontmoet, we hebben tijdenlang gebabbeld. (twitter) (2) informatie doorvertellen die niet voor anderen bestemd is; zich iets laten ontvallen; zich verspreken; roddelen. ¶ しゃべってしまった shabette shimatta ik versprak me (twitter) ¶ 眠すぎて真実しゃべってしまった Nemusugite shinjitsu shabette shimatta Ik was te slaperig en liet me ontvallen hoe het werkelijk in elkaar zit. (twitter) ¶ あ、ごめんなさい。聞かれてもいない余計なことをしゃべってしまったと思って、ツイート消しちゃった。 A, gomen nasai. Kikarete mo inai yokei na koto wo shabette shimatta to omotte, twiito keshichatta. O, neem me niet kwalijk. Omdat ik dacht dat ik nodeloos uitweidde over dingen die me niet eens gevraagd waren had ik de tweet verwijderd. (twitter) (3) praten over iets. ¶ テレビでは、我が国の将来の問題を誰かが深刻なをしてしゃべっている。 Terebi de wa, wagakuni no shōrai no mondai wo dare ka ga shinkoku na kao wo shite shabette iru. Op TV is iemand met een ernstige blik over de problemen van ons land aan het praten. (4) (in) een taal praten; een taal spreken. (TTC) ¶ 彼ら英語をしゃべっていますか。 Karera wa eigo wo shabette imasu ka. Spreken ze Engels? (TTC) ¶ 彼はとうとう中国語をしゃべるようになりました。 Kare wa tōtō chūgokugo wo shaberu yō ni narimashita. Hij is eindelijk Chinees gaan praten. (twitter)
SUPPLEMENT (trefwoord)
hallo, hoi, hee

(tussenwerpsel) [algemene groet bij ontmoeten, goedendag] konnichi wa こんにちは [今日は] (zelden in een wij-groep en niet tegen superieuren (Miura; BEJD). NB In snelle spraak kan konnichi wa samengetrokken worden tot konchiwa)); [goeiemorgen] o-hayō おはよう (informeel); [goedemorgen] o-hayō gozaimasu おはようございます (beleefd, geschikt om tegen superieuren te zeggen); [hee, hoi] yaa やあ (informeel); oo おぉ〜 (informeel); [goedenavond] konban wa 今晩は (zelden in een wij-groep (BEJD)); [iemand aanspreken, ergens binnenkomen] sumimasen すみません (algemeen beleefd, lett. ‘neemt u me niet kwalijk’; wordt vaak afgekort tot suimasen すいません); shitsurei-shimasu 失礼します (zeer beleefd, lett. ‘neemt u me niet kwalijk’); [bij betreden huis] o-jama-shhimasu お邪魔します (lett. ‘excuus voor de overlast’); [begroeting naar collega’s of werkenden] o-tsukare-sama desu お疲れさまです (beleefd (NB De respons op o-tsukare-sama desu kan onder werkenden de identieke frase zijn, maar als respons is de radicale afkorting desu! niet ongewoon)); [aan de telefoon] moshimoshi もしもし [bij thuiskomst] tadaima ただいま [只今]! (lett. ‘precies nu’); [aandacht trekken] **oi!**おい! (informeel); ooi! おおい (idem).

¶ Hee! [Hallo!] Dat we elkaar hier tegenkomen! Yaa, konna tokoro de au to wa ne. やあ、こんな所で会うとはね。 ¶ Hallo? Spreek ik met meneer [mevrouw] Ogawa? Moshimoshi. Ogawa-san desu ka. もしもし。小川さんですか。 ¶ ‘Daar ben ik weer!’ ‘Hee, hoe was je dag?’ ‘Tadaimaa!’ ‘O-kaeri nasai’ 「ただいまー」「お帰りなさい」 ¶ Hallo? Is daar iemand? Gomen kudasai! ご免ください! ¶ Hee! Het eten is klaar hoor! Oi, meshi da zo? おい、飯だぞ? (TTC)

NB Zoals al uit de opmerkingen tussen de haken blijkt is er geen direct equivalent voor ‘hallo’, ‘hoi’ etc. in het Japans. Tevens is de keuze van een uidrukking afhankelijk van context. In de ochtend kun je voor eigenlijk al je bekenden in ieder geval o-hayō gozaimasu おはようございます gebruiken. Op je werk kun je de hele dag o-tsukare-sama desu お疲れさまです als eerste groet gebruiken (denk aan iets als ‘werk ze!’). Andere werkenden kun je ook begroeten met o-tsukare-sama desu お疲れさまです of als ze je een dienst bewijzen go-kurō-sama ご苦労さま , of go-kurō-san ご苦労さん . In de ochtend thuis of onder vrienden is kort ‘môgge!’, o-hayō おはよう prima. Als je vrienden begroet kun je wegkomen met iets als oo おぉ〜 ung of うん. Voor iedereen die niet in een wij-groep van je zit kun je het algemene konnichi wa こんにちは gebruiken. Beleefder is (bij het aanspreken van iemand) sumimasen すみません of shitsurei-shimasu 失礼します. Bij het betreden van iemands huis kun je o-jama-shimasu お邪魔します zeggen.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <neem me niet kwalijk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ちょっと伺いますがchottoukagaimasuga neem me niet kwalijk; maar …
どうもdoumo (1) hoe dan ook; echt; heus; werkelijk; ergens; op de een of andere manier; op de een of andere wijze; toch; nogal; voorzeker; (2) echt niet; heus niet; werkelijk niet; er is geen ~ aan; dat is geen manier van ~ [i.c.m. negatie]; (3) bedankt; dank; dank je (wel); (4) excuus; sorry; pardon; het spijt me; neem me niet kwalijk
御免なさい ; ご免なさいgomennasai Vergeef mij; Neem me niet kwalijk; Excuseer me; Pardon; Sorry; Het spijt me
御免下さいgomenkudasai (1) [wanneer men bij iem. aanklopt] hallo!; volk!; is hier iemand?; kan ik binnenkomen?; mag ik even storen?; (2) [bij het afbreken van een telefoongesprek] tot wederhorens; tot ziens; dáág; (3) [i.h.a.] sorry!; neem me niet kwalijk!; pardon!
悪いwarui (1) slecht; kwaad; verkeerd; euvel; kwalijk; boos; ongunstig; mieges; [調子が] bedonderd; [inform.] beroerd; (2) moreel slecht; onverkwikkelijk; onfris; lelijk; verwerpelijk; (3) sorry; het spijt me; pardon; neem me niet kwalijk
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 5 treffers (zoekopdracht: 'neem me niet kwalijk', strategie: exact). 
2005-2022