日蘭辭典+

3 resultaten voor ‘neem mij niet kwalijk’
日蘭辭典 (trefwoord)
jama邪魔
zn. belemmering v.; beletsel o.; hinder m. ¶ お邪魔ですが neem mij niet kwalijk, dat ik u lastig val. ¶ 邪魔な lastig; hinderlijk. ¶ 邪魔する lastig vallen; hinderen. ¶ 邪魔もの lastpost; hinderlijke kerel.
itasu致す
t.w. (1) [行ふ] doen; verrichten. (2) [招來] te weeg brengen; veroorzaken. (3) [輸送] vervoeren; transporteeren. ¶ どう致しまして niet te danken. ¶ 失禮いたしました neem mij niet kwalijk. ¶ 致す een dienst bewijzen; zijn best doen voor. ¶ 致す zijn leven opofferen. ¶ は自ら禍を致したのだ hij heeft het aan zichzelf te wijten; het is zijn eigen schuld. ¶ 富を致す rijkdom vergaren.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <neem mij niet kwalijk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
悪しからずashikarazu sorry; pardon; het is niet kwaad bedoeld; het is niet kwalijk gemeend; ik wilde je niet beledigen; even goede vrienden; neem mij niet kwalijk; neemt u mij niet kwalijk; no hard feelings; sans rancune; vat het niet verkeerd op
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.47 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: 'neem mij niet kwalijk', strategie: exact). 
2005-2023