日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘neen’
日蘭辭典 (trefwoord)
iya
(いや) bw. neen; niet; geenzins. ¶ 否さうではないよ neen, zoo is het niet; neen, je hebt het mis. ¶ 否、それは不可ん neen, dat gaat niet.
iieいいえ、否
bw. volstrekt niet; neen; wel neen. ¶ を好かないのですか、いいえ好きです hou je niet van rundvleesch? ja wel, ik hou er veel van.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <neen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ノー noo niet-; no-; ; nee; neen
iya neen; geenszins
いえ ie neen; nee
いいえ iie neen; wel neen; volstrekt niet
宜しい yoroshii (1) passend; gelegen (komend); goed te keuren; geoorloofd; geschikt; (2) goed; (3) akkoord; nou goed; (4) neen; bedankt
不賛成 fusansei (1) afkeuring; verwerping; veroordeling; reprobatie; (2) nee; neen; stem tegen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.44 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 6 treffers (zoekopdracht: 'neen', strategie: exact). 
2005-2020