日蘭辭典+

2 resultaten voor ‘negeeren’
日蘭辭典 (trefwoord)
mushi無視
zn. negatie v. ¶ 無視する negeeren; op zijde zetten; geen acht slaan op.
bokkyaku沒却

zn. verwaarloozing v.; voorbijzien o.; vernieling v. ¶ 沒却する negeeren; vernielen; vernietigen. ¶ 自分利益を沒却する zijn eigen belang ter zijde stellen. ¶ 當初の目的を沒却する oorspronkelijk doel uit het oog verliezen.

Tijd: 0.44 sec. jiten.nl: 2 treffers, (zoekopdracht: 'negeeren', strategie: exact). 
2005-2020