日蘭辭典+

10 resultaten voor ‘notitie’
日蘭辭典 (trefwoord)
bibō備忘

zn. notitie om iets niet te vergeten; hulpmiddel om iets te onthouden. ¶ 備忘錄 notitieblok.

hikki筆記

zn. aanteekening v.; notitie v. ¶ 筆記する aanteekeningen maken; opschrijven. ¶ 筆記帳 opschrijfboekje; aanteekenboekje; schrift. ¶ 筆記試驗 schriftelijk examen.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <notitie>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ノート nooto (1) notitie; aantekening; (2) noot; annotatie; aantekening; (3) geluid; toon; teneur; (4) notitieboekje; aantekenboekje; zakboekje; schrift
shiki (1) inzicht; (2) bekendheid; kennis; (3) aantekening; notitie; (4) [boeddh.] vijñāna [= ± bewustzijn; één van de vijf skandha's]; (5) [boeddh.] vijñāna [= ± bewustzijn; één van de twaalf nidāna's]; ; (1) a. inzicht; kennis; (2) b. [boeddh.] vijñāna; (3) c. gedachte; mening; (4) d. kennis; bekendheid; (5) e. teken; notering
注目する chuumokusuru letten op; aandacht schenken (aan); acht slaan op; belangstelling tonen voor; notitie; nota nemen van; in de gaten houden; opmerken; gadeslaan; observeren; in het oog houden; een spotlight; de schijnwerper richten op
注目 chuumoku aandacht; belangstelling; acht; notitie; attentie
注意する chuuisuru (1) opletten; denken om; letten op; aandacht schenken aan; acht slaan op; in de gaten houden; oog hebben voor; notitie; nota nemen van; zich in acht nemen voor; uit zijn ogen kijken; uitkijken; zich hoeden voor; zich wachten voor; [veroud.] zich bewaren voor; op zijn hoede zijn voor; erop toezien dat; oppassen; zorgen dat; voorzichtig; oplettend zijn; (2) waarschuwen voor; iem. raad geven; adviseren; aanraden; vermanen; verwittigen; wijzen op
注意 chuui (1) aandacht; attentie; oplettendheid; acht; notitie; zorg; voorzichtigheid; hoede; (2) waarschuwing; raad; advies; vermaning; verwittiging; aanwijzingen; [Barg.] gedagis
記入 kinyuu invulling; notitie; aantekening
筆記 hikki (1) het neerschrijven; notering; optekening; teboekstelling; (2) notitie; aantekening
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.41 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'notitie', strategie: exact). 
2005-2020