日蘭辭典+

9 resultaten voor ‘nu en dan’
日蘭辭典 (trefwoord)
tokidoki時々
mama間間
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:Aozora Bunko╱Mori Ōgai╱De wilde gans 〈1:8〉〈青空文庫〉森鴎外『雁』
時々はその箱火鉢の向側にしゃがんで、世間話の一つもする。

Ook zal hij af en toe aan de tegenoverliggende zijde van de stoof neerhurken om een praatje te maken.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <nu en dan>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
時偶 tokitama nu en dan; soms; van tijd tot tijd; op ongeregelde tijden; heel af en toe; bij; met (lange) tussenpozen; weleens; bij tijd en wijle; bij wijlen; een enkele keer; sporadisch; zo tussenbeide; [Belg.N., niet alg.] zo tussendoor
時折 tokiori soms; af en toe; tussenbeide; [Belg.N., niet alg.] tussendoor; van tijd tot tijd; (zo) nu en dan; nu eens dan weer; op ongeregelde tijden; bij gelegenheid; te hooi en te gras; wel eens; bij; met tussenpozen; bij tijd en wijle; [form.] bijwijlen
時々 tokidoki soms; somtijds; weleens; bij wijlen; (zo) af en toe; (zo) nu en dan; (zo) tussenbeide; nogal eens; van tijd tot tijd; met tussenpozen; bij tijd en wijle; bij tijden; een enkele keer; incidenteel; in occasionele gevallen; nu eens ~; dan weer; [arch.] somwijlen; ; elke gelegenheid; elk seizoen; [groente, bloemen enz. van] het seizoen; seizoen-; gelegenheids-
偶に tamani af en toe; nu en dan; van tijd tot tijd; bij tijden; bij gelegenheid; een enkele keer; een zeldzame keer; soms; weleens; sporadisch; in occasionele gevallen; incidenteel; bij tijd en wijle; (zo) tussenbeide; bij wijlen
偶々 tamatama (1) af en toe; nu en dan; van tijd tot tijd; bij tijden; bij gelegenheid; een enkele keer; een zeldzame keer; soms; weleens; sporadisch; in occasionele gevallen; incidenteel; bij tijd en wijle; (zo) tussenbeide; bij wijlen; (2) toevallig; toevalligerwijs; bij toeval; par hazard; (3) per; bij geluk; gelukkigerwijs; (4) per ongeluk; ongelukkigerwijs
稍; 漸 yaya (1) enigszins; enigermate; wat; een beetje; lichtelijk; min of meer; ietsje; (2) eventjes; effen; (3) (zo) nu en dan; soms; [het gebeurt] wel eens; (4) langzaam; bij beetjes; geleidelijk; (5) uiteindelijk; ; (1) hallo; hé; hé daar; jij daar; hola [gebruikt wanneer men mensen roept]; (2) o!; oei; (o) jee; lieve help; o god; gos; sjonge [onwillekeurige uiting bij een verrassing, of wanneer plotseling iets iemand te binnen schiet]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.7 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 6 treffers (zoekopdracht: 'nu en dan', strategie: exact). 
2005-2020